The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2018 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 ŞUBAT OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2016 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2016/ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                              Karar Tutanak No       :22

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :05.12.2016  

           KATILANLAR                       :                               KATILMAYANLAR       :      

           Başkan       :İbrahim GÜN                                Üye   :Yusuf ER

             Üye           :Mehmet DEMİREL                       “     :Mustafa AYDIN

              “             :Mustafa CANDAN                           

               “              :Hüseyin BOZKURT

            “              :Mehmet GÜRHAN

              “              :Hayri AK                                            

   “              :Recep KUZEY

   “              :Ayşe ÇALIŞKAN

   “             :Mehmet DÖNMEZ

   “               :Mehmet Ali SÖKE                            

               “               :Ahmet KELEŞ

               “            :Musa YILDIZ

               “             :Hikmet BALCI  

               “             :Filiz KILINÇEL DURU

 

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2016/Aralık  ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 01.11.2016 gün ve 21 No’lu meclis karar tutanağı (Kasım ayı I.Birleşim I.Oturum) üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Mustafa AYDIN dilekçesi ile, 2016 Aralık ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Mustafa AYDIN’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 05.12.2016 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-HAMZALAR MAH.331 ADA 71 PARSELDEKİ PLAN TADİLATI İPTAL            TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Ahmet Ali DOĞAN daha önce 29.04.2016 tarihli dilekçesinde “Tapu sicilinde adına kayıtlı bulunan Hamzalar mahallesi Arpalık mevkiinde 331 ada 71 parselde bulunan tarla vasfındaki taşınmazından uygulanan imar gereği yol geçtiğini ve aynı taşınmazının içerisinden MEDAŞ’a ait elektrik hattının da yola paralel geçtiğini belirtmiş olup, tarlasından geçen yolun elektrik hattının geçtiği tarafa aktarılmasını ve imar da değişiklik yapılmasını.” talep etmiş, Belediye İmar Komisyonumuz ve Belediye Meclisimiz bu talebi uygun görmüştü.

            Ancak Ahmet Ali DOĞAN 28.09.2016 tarihli dilekçesinde bu talepten vazgeçtiğini beyan etmesi üzerine imar komisyonumuz konuyu değerlendirerek söz konusu talebin iptal edilmesinde sakınca görmemiş olup, meclisimizce imar komisyonundan geldiği gibi şahıs hakkında 05.05.2016 tarih ve 66 no ile alınan kararın iptal edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            2-CUMHURİYET MAH.572 ADA 76 NOLU PARSELDEKİ PLAN TADİLATI        TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Mustafa GEDİK ve Neriman ÇINAR 27.10.2016 tarihli dilekçesinde; “Bozkır İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde malikleri olduğu 572 ada 76 nolu parselin üzerine inşaat yapmak istediklerini fakat üzerinden geçen yol yüzünden bu vasfın yok olduğunu belirtmiş olup, yolun iptal edilmesini yada daha hakkaniyetli bir ölçüde düzenlenmesini” talep etmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            3- CUMHURİYET MAH.540 ADA 22 NOLU PARSELDEKİ KAT ARTIRIMI         TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Halil TUTUMLU 01.11.2016 tarihli dilekçesinde;”Bozkır İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde kendisine ait 540 ada 22 nolu parseline imar planında cadde tarafının 5 kata imarlı olup, sokak cephesi tarafındaki 3 kata imarlı kısmın 4 yada 5 kata çıkarılmasını” talep etmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            4-KOZAĞAÇ MAHALLESİ 174 ADA 1 PARSELDEKİ GEÇİT HAKKI       VERİLMESİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

İmar Müdürlüğü’nün 30.11.2016 gün ve 10661 sayılı yazısında belirtildiği üzere;”Bozkır İlçesi Kozağaç Mahallesinde bulunan mülkiyeti Bozkır Belediyesine ait 174 ada 1 nolu parsel aleyhine, 136 ada 14 nolu parsel lehine değişiklik tasarımında A ile gösterilen 49,02 m2 lik kısmında geçit hakkı verilmesi” talep edilmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            5-TAŞINMAZ MAL SATIN ALIMININ GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 23.11.2016 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere; “İlçemiz Demirasaf Mahallesi 302 ada 4 ve 7 parsellerde bulunan taşınmaz üzerine yapılacak olan, TOKİ Konutları için Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 03.06.2016 tarih ve 829 sayılı yazısı gereği bahse konu taşınmazların belediyemizce satın alınarak belediyemiz adına tescilinin sağlanması” talep edilmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, TOKİ konut yapımı projesi için;

            *İlçemiz Demirasaf Mahallesi, Dereceağzı Mevkii, 302 ada, 4 parseldeki 8.768,67 m2 taşınmazın m2’sinin 27,37.-TL bedelle,

            * İlçemiz Demirasaf Mahallesi, Dereceağzı Mevkii, 302 ada, 7 parseldeki 5.780,21 m2 taşınmazın m2’sinin 10,00.-TL bedelle,

            5393 sayılı yasanın 18.maddesi e bendi gereğince satın alınmasına ve gerekli tüm işlemler için Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            6-ÜCRET VE TARİFELERİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

           Başkan:Sayın Üyeler, 2017 yılı içerisinde uygulanacak olan ücret ve tarifelerin belirlenmesi gerekmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Başkan : Sayın Üyeler, 2016 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2016 Aralık ayı olağan meclis toplantımızın 2. Birleşiminin 8 Aralık 2016 Perşembe günü saat 14:00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                         Katip Üye                                   Katip Üye

             İbrahim GÜN                                 Ayşe ÇALIŞKAN                       Musa YILDIZ

Yazdır e-Posta