The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2018 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 ŞUBAT OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2017 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

 BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2017/MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

 

                                                                                                 Karar Tutanak No       :07

                                                                                                Karar Tutanak Tarihi  :02.05.2017  

 

           KATILANLAR                        :                                KATILMAYANLAR       :       

 

            Başkan        :İbrahim GÜN                                Üye   :Mehmet DEMİREL

 

             Üye             : Mustafa CANDAN                                     :Filiz KILINÇEL DURU 

 

                               :Hüseyin BOZKURT                             :Yusuf ER

 

                              :Mehmet DÖNMEZ                       

 

                                :Mehmet GÜRHAN

 

                             :Hayri AK                                            

 

                   :Recep KUZEY

 

                   :Ayşe ÇALIŞKAN

 

                   :Mehmet Ali SÖKE                           

 

                              :Ahmet KELEŞ

 

                            :Musa YILDIZ

 

                              : Hikmet BALCI

 

                               :Mustafa AYDIN      

 

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2017/Mayıs ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 03.04.2017 gün ve 05 No’lu (Nisan ayı I.Birleşim I.Oturum) ile 06.04.2017 gün ve 06 No’lu (Nisan ayı II.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanakları üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü.

 

Meclis Üyelerimizden Mehmet DEMİREL ve Filiz KILINÇEL DURU dilekçeleri ile, 2017 Mayıs  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Mehmet DEMİREL ve Filiz KILINÇEL DURU’nun 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 02.05.2017 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

 

 

            1-2016 YILI KESİN HESABININ GÖRÜŞÜLMESİ  :

 

Başkan : Sayın Üyeler, Belediyemiz 2016 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvellerini karara bağlayacağız. Kesin Hesap Cetvellerini sizlere okuyup gerekli izahat verilecektir. Kesin hesap cetvelleri ile ilgili açıklamalar yapılmış olup, rakamlar aşağıda gösterilmiştir.

 

 

 

A)2016 YILI GELİR KESİN HESAP CETVELİ

 

 

 

VERGİ GELİRLERİ

 

   776.440,48

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.

 

1.632.640,13

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

 

1.074.871,54

DİĞER GELİRLER

 

8.020.583,71

SERMAYE GELİRLERİ

266.008,79

 

2016 YILI GELİRLERİMİZ TOPLAMI

 

11.770.544,65

 

 

 

           B)2016 YILI GİDER KESİN HESAP CETVELİ

 

 

       FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ     

  

2.706.498,68

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.                          

404.304,89

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER  

3.690.243,97

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

 

1.865.188,69

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.  

4.780.598,10

 

2016 YILI GİDERLERİMİZ TOPLAMI

 

13.446.834,33

 

 

                       

 

       EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE                                        

 

PERSONEL GİDERLERİ

2.279.500,03

 

SOSYAL GÜVENLİK KUR.DEVLET PİRİMLERİ

 

347.491,72

MAL VE HİZMET ALIMLARI

 

10.553.657,81

FAİZ GİDERLERİ

 

19.163,90

CARİ TRANSFERLER       

 

54.350,07

SERMAYE GİDERLERİ

192.670,80

 

2016 YILI GİDERLERİMİZ TOPLAMI

 

13.446.834,33

 

 

             Değerli Üyeler, Kesin Hesap üzerinde yukarıda açıklama yapılmıştır. Hesap Cetvelleri üzerinde görüşü olan arkadaşlar görüşlerini belirtebilirler. Üyelerin, Hesap ve Cetveller üzerinde görüşlerinin bulunmadığını beyan etmeleri üzerine ve Hesap üzerindeki görüşmelerin de tamamlanması ile oylamaya geçildi.

 

Yapılan oylama sonucunda;   2016 Mali Yılı İdari Kesin Hesap Cetvelleri yukarıda açıklandığı üzere Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ile 5393 sayılı yasanın 18/ b maddesi gereğince oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

 

 

 

            2-YUKARI MAH.466 ADA 6 VE 7 PARSELLER İÇİN KAT ARTIRIMI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

 

Mehmet YILMAZ 08.03.2017 günlü dilekçesi ile, Bozkır İlçesi Yukarı Mahalle, 466 ada, 6 ve 7 nolu parselleri için kat artırımı talep etmektedir.

 

            Söz konusu talebe ilişkin olarak Şehir Plancısının : " Yukarı Mahalle, 466 ada 203/6-203/7 parseller kat artışı talebi doğrultusunda incelemeler yapılmıştır. Mevcut yapılaşma 0.30/0.90 yapılaşma nizamına sahip konut alanlarıdır.

 

            Bu incelemeler doğrultusunda kat artışı yapılması yoğunluk artışı getireceğinden 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliği gereği plan değişikliği yapılması uygun bulunmamıştır." görüşü doğrultusunda imar komisyonumuzca da uygun görülmemiştir.

 

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonundan geldiği gibi talebin reddine oybirliğiyle karar verildi.

 

            3-CUMHURİYET MAH.534 ADA 34-35-36-40-41 PARSELLERİN EMSAL VE KAT ARTIRIMI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

 

            S.S. Bozkır Yiğit Kent Konut Yapı Kooperatifi ve dilekçe sahiplerinin 22.03.2017 tarihli dilekçesinde :" Konya, Bozkır ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde tapunun N28D10B2C pafta, 534 ada, 34-35-36-40-41 parsellerde T.A.K.S. 0.30 , Emsalin 1.20 h: 12.50 mt olmasını…," talebine ilişkin olarak Şehir Plancısının :" Cumhuriyet Mahallesi, 534 ada 34-35-36-40-41 parsellerde kat artışı talebi doğrultusunda incelemeler yapılmıştır. Mevcut yapılaşma 0.30/1.20 ve 0.30/0.90 yapılaşma nizamına sahip konut alanlarıdır.

 

            Bu incelemeler doğrultusunda kat artışı yapılması yoğunluk artışı getireceğinden 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliği gereği plan değişikliği yapılması uygun bulunmamıştır." görüşü doğrultusunda imar komisyonumuzca da uygun görülmemiştir.

 

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonundan geldiği gibi talebin reddine oybirliğiyle karar verildi.

 

            4-HİSARLIK MAH.157 ADA 1 PARSELİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

 

            Halil BALCI 07.04.2017 günlü dilekçesi ile, Bozkır İlçesi Hisarlık Mahallesinde 157 ada 1 no’lu parselinde imar planı değişikliği talep etmektedir.

 

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

            5-DİLEK VE TEMENNİLER :

 

 

Başkan : Sayın Üyeler, 2017 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

 

2017 Haziran ayı olağan meclis toplantımızın 05.06.2017 Pazartesi  günü saat 18:30 da yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı                       Katip Üye                                Katip Üye

 

             İbrahim GÜN                                Ayşe ÇALIŞKAN                     Musa YILDIZ

 

 

 

 

Yazdır e-Posta