The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2018 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 HAZİRAN II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 HAZİRAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2017 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2017/EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       :14

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :02.10.2017

           KATILANLAR                       :                                 KATILMAYANLAR       :   

             Meclis Başkanı     :İbrahim GÜN                                  Üye :Hüseyin BOZKURT

             Üye                     :Mehmet DEMİREL                           “   :Musa YILDIZ

              “                      :Hayri AK                                           “   :Filiz KILINÇEL DURU

               “                     :Mustafa CANDAN                                   “   :Hikmet BALCI

               “                      :Recep KUZEY                                   “   :Mustafa AYDIN

               “                    :Mehmet GÜRHAN

           “                     :Ayşe ÇALIŞKAN

   “                     :Mehmet Ali SÖKE                          

                “                   :Ahmet KELEŞ

               “                     :Mehmet DÖNMEZ

               “                     :Yusuf ER

                  

Başkan:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2017/Ekim ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 06.09.2017 gün ve 13 no’lu (Eylül ayı I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Mustafa AYDIN ve Filiz KILINÇEL DURU dilekçeleri ile, 02.10.2017 günlü meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Mustafa AYDIN ve Filiz KILINÇEL DURU’nun 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 02.10.2017 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-HİSARLIK MAH.150 ADA 194 VE 199 NOLU PARSELLERDE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Ali ATAĞAN 03.07.2017 günlü dilekçesi ile, Bozkır İlçesi Hisarlık Mahallesinde 150 ada 194 ve 199 nolu parsellerinin imar planında parka isabet etmesi nedeniyle, inşaat yapabilmek için parkın kaldırılmasını talep etmektedir.

            Söz konusu talebe ilişkin olarak, belediyemiz ve büyükşehir belediyesi nezdinde başlayan ve devam eden Revizyon çalışması esnasında görüşülmesine, imar komisyonumuzca karar verilmiş olup, meclisimizce İmar Komisyonu kararının aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

2-DEMİRASAF MAH.320 ADA 7, 8, 9 PARSELLERDE KAT ARTIŞI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Ayşe YAVUZ ŞAHİN 25.07.2017 günlü dilekçesi ile, Bozkır İlçesi Demirasaf Mahallesinde 320 ada 7, 8 ve 9 nolu parsellerinin 4 kat görünen planın 5 kat yoğunluk artışı olarak plan tadilatı yapılmasını talep etmektedir.

           Söz konusu talebe ilişkin olarak Şehir Plancısının" Söz konusu parsellerde kat artışı talebi doğrultusunda incelemeler yapılmıştır. Mevcut yapılaşma 0.30/1.20 ve ayrık nizam 4 kat yapılaşma nizamına sahip konut alanlarıdır. Bu incelemeler doğrultusunda kat artışı yapılması yoğunluk artışı getireceğinden 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliği gereği plan değişikliği yapılması uygun bulunmamıştır." görüşü imar komisyonumuzca benimsenmiştir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonundan geldiği gibi talebin reddine oybirliğiyle karar verildi.

            3-YUKARI MAH.509 ADA 15 VE 16 NOLU PARSELLERİN KAT ARTIŞI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

            Emine DEMİR ve Safvet SAĞLAM’ın 31.07.2017 tarihli dilekçe taleplerine ilişkin, şahısların bu taleplerinden vazgeçip geri çektiklerini içeren 25.09.2017 tarihli dilekçe sunmaları nedeniyle söz konusu talebin iptal edilmesine, imar komisyonumuzca karar verilmiş olup, meclisimizce İmar Komisyonu kararının aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

4-SARIOĞLAN/KOÇAŞ MAH.144 ADA 7 PARSELDE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Kamil ÜNLÜ 12.09.2017 günlü dilekçesi ile Sarıoğlan/Koçaş Mahallesinde bulunan 144 ada 7 nolu parselinin tamamı park, çocuk bahçesi ve yolda kaldığını ve gerekli plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

5-HİSARLIK/ORTA MAH.119 ADA 9 PARSELDE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Emine FİDAN 18.09.2017 günlü dilekçesi ile Hisarlık/Orta Mahallesinde 119 ada 9 parselin imar planında terminal garaj kaldırılması talebinde bulunmaktadır.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

6-YUKARI MAH.519 ADA 99 PARSELDE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Ahmet ŞAHİN 21.09.2017 günlü dilekçesi ile Yukarı Mahalle 519 ada 99 nolu parselinde otogar ve konut dışı kentsel çalışma alanının kaldırılması talebinde bulunmaktadır.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7-2018 YILI BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Belediye meclisimiz, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi gereğince, 2018 yılı bütçe tasarısı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Yönetmeliğin 29.maddesi gereğince yasal süre içerisinde bütçenin görüşülüp karara bağlanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, 2018 yılı bütçesinin 09.10.2017 Pazartesi günü saat 11:00’de Meclis Toplantı Salonunda görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi.

8-YUKARI MAH.195 ADA 24 PARSELDE BULUNAN ESKİ DÜĞÜN SALONUNUN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSİNİN YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ :

Başkan:Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 13.09.2017 gün ve 13727115 sayılı yazısı ile 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında taşımalı Ortaöğretim ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin okullarında yemek yiyecek yer olmadığından öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için önceki yıllarda olduğu gibi Bozkır Belediyesi eski düğün salonunda taşımalı öğrencilerin yemek yemeleri için söz konusu salonun tahsis edilmesini talep etmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı bitene kadar taşımalı Ortaöğretim ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin yemek yemeleri için Yukarı Mahalle 195 ada, 24 parselde bulunan Eski Düğün Salonunun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne protokol hükümlerine uymak şartıyla bedelsiz tahsis edilmesine 5393 sayılı kanunun 75/d maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

Ayrıca tahsis ile ilgili protokol yetkisinin Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

9-SULH SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ GÖRÜŞÜLMESİ :

Bozkır Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2016/29 E. sayılı dosya ile görülmekte olan Trafik İş Kazası Sebebiyle Maddi – Manevi Tazminat davasındaki uyuşmazlığı Bozkır Belediye Meclisi tarafından alınan 06.09.2017 Tarih ve 91 Karar no.lu karar gereği sulh yoluyla sona erdirilme doğrultusunda 18.09.2017 tarihli SULH SÖZLEŞMESİ düzenlenmiştir. İş bu sözleşmenin meclisimizce onaylanması gerekmektedir.

Davacı taraf ve davalı tarafça 18.09.2017 tarihinde imzalanan SULH SÖZLEŞMESİ’nin 5393 sayılı kanunun 15/k ve 18/h maddeleri gereğince kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

10-BOZKIR KOZAĞAÇ KALKINDIRMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Bozkır Kozağaç Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği 31.07.2017 gün ve 2017/3 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait Kozağaç Mahallesi 175 ada 4 parselde bulunan tek katlı eski okul binasının dernek hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisi talep edilmektedir.

Mülkiyeti Belediyemize ait Kozağaç Mahallesi, 175 ada 4 parselde bulunan tek katlı eski okul binasının Dernek hizmetlerinde kullanılmak üzere Bozkır Kozağaç Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneğine, elektrik, su, yakacak, tamir, tadilat vb.tüm masrafların bahse konu Dernek tarafından karşılanması kaydıyla 5 yıllığına tahsisinin yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Plan Bütçe Komisyonundan geldiği gibi Mülkiyeti Belediyemize ait Kozağaç Mahallesi, 175 ada 4 parselde bulunan tek katlı eski okul binasının Dernek hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak, Bozkır Kozağaç Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneğine, elektrik, su, yakacak, tamir, tadilat vb.tüm masrafların bahse konu Dernek tarafından karşılanması kaydıyla 5 yıllığına tahsisinin yapılmasına 5393 sayılı kanunun 75/d maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

Ayrıca tahsis ile ilgili protokol yetkisinin Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

11-TAŞINMAZ MAL ALIMININ GÖRÜŞÜLMESİ :

Emlak İstimlak Müdürlüğü müzekkeresinde belirtildiği üzere;Bozkır Mal Müdürlüğü 06.09.2017 gün ve 357 sayılı yazısı ile 4706 sayılı kanunun 4/c maddesi gereğince doğrudan satış ile ilgili olarak Sarıoğlan Mahallesinde bulunan hissedarı olduğumuz 39 ada 1 parsel numaralı 336,94 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki Hazine hissesinden payımıza düşen hissenin bedeli mukabilinde satın alınması hususu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

Sarıoğlan Mahallesinde bulunan hissedarı olduğumuz 39 ada 1 parsel numaralı 336,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 149 m2 si Belediyemize ait olup, Hazine hissesinden payımıza düşen 187 m2 hissenin bedeli mukabilinde satın alınmasına 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

Ayrıca taşınmaz mal alımı ile ilgili tüm işlemler için Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

                12-YOL, TRETUVAR, KORKULUK VE SANAT YAPILARI YAPILMASI İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLLER BANKASI A.Ş.NDEN KREDİ KULLANILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ :

Yol, tretuvar, korkuluk ve sanat yapıları yapılması işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.nden ……………..-(………………………………………….)-TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs.ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş.ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş.adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanun’un 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

13-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan: Sayın Üyeler, 2017 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2017 Ekim ayı olağan meclis toplantımızın 2. Birleşiminin 09 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 11:00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                               Katip Üye                                Katip Üye

İbrahim GÜN                          Ayşe ÇALIŞKAN                   Mehmet GÜRHAN

                                   

Yazdır e-Posta