The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2018 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 HAZİRAN II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 HAZİRAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2017 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2017/KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       :16

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :01.11.2017

           KATILANLAR                       :                                 KATILMAYANLAR       :   

             Meclis Başkanı     :İbrahim GÜN                                 Üye : Musa YILDIZ

             Üye                     :Mehmet DEMİREL                          “   :Yusuf ER

               “                       :Hayri AK                                           “   :Mustafa AYDIN

               “                       :Mustafa CANDAN                                 

               “                      :Recep KUZEY                                  

               “                      :Mehmet GÜRHAN

           “                      :Ayşe ÇALIŞKAN

   “                     :Mehmet Ali SÖKE                          

                “                      :Ahmet KELEŞ

               “                     :Mehmet DÖNMEZ

               “                     :Hüseyin BOZKURT

               “                     :Filiz KILINÇEL DURU

               “                     :Hikmet BALCI

                  

Başkan:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2017/Kasım ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 02.10.2017 gün ve 14 no’lu (Ekim ayı I.Birleşim I.Oturum), 09.10.2017 gün ve 15 no’lu (Ekim ayı II.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Musa YILDIZ, Yusuf ER ve Mustafa AYDIN dilekçeleri ile, 01.11.2017 günlü meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Musa YILDIZ, Yusuf ER ve Mustafa AYDIN’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 01.11.2017 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan:Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce aşağıda yazılı 2(iki) adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesini talep ediyorum.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 31.10.2017 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere;

1-Mülkiyeti belediyemize ait Ayvalca Mahallesi 152 ada 1 parselde bulunan tarla vasfındaki taşınmazla ilgili satış talebi bulunmaktadır.

2-Mülkiyeti belediyemize ait Kovanlık Mahallesi 200 ada 1 parselde bulunan arsa vasfındaki taşınmazla ilgili satış talebi bulunmaktadır.

Yukarıda yazılı iki adet konunun gündem dışı madde olarak görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-SARIOĞLAN/KOÇAŞ MAH.144 ADA 7 PARSELDE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Kamil ÜNLÜ 12.09.2017 günlü dilekçesi ile Sarıoğlan/Koçaş Mahallesinde bulunan 144 ada 7 nolu parselinin tamamı park, çocuk bahçesi ve yolda kaldığını ve gerekli plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

            Söz konusu talep; Şehir Plancısı tarafından incelenerek; ‘’ Bu alanda yapılacak 1/1000 ölçekli revizyon imar planında konu dikkate alınacaktır.’’ görüşü; İmar komisyonumuzca da uygun görülmüş olup, meclisimizce İmar Komisyonu kararının aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

2-HİSARLIK/ORTA MAH.119 ADA 9 PARSELDE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Emine FİDAN 18.09.2017 günlü dilekçesi ile Hisarlık/Orta Mahallesinde 119 ada 9 parselinin imar planında terminal garaj alanından kaldırılması talebinde bulunmaktadır.

            Söz konusu talep; Şehir Plancısı tarafından incelenerek; ‘’ Bu alanda yapılacak 1/1000 ölçekli revizyon imar planında konu dikkate alınacaktır.’’ görüşü; İmar komisyonumuzca da uygun görülmüş olup, meclisimizce İmar Komisyonu kararının aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

3-YUKARI MAH.519 ADA 99 PARSELDE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Ahmet ŞAHİN 21.09.2017 günlü dilekçesi ile Yukarı Mahalle 519 ada 99 nolu parselinde otogar ve konut dışı kentsel çalışma alanının kaldırılması talebinde bulunmaktadır.

            Söz konusu talep; Şehir Plancısı tarafından incelenerek; ‘’ Bu alanda yapılacak 1/1000 ölçekli revizyon imar planında konu dikkate alınacaktır.’’ görüşü; İmar komisyonumuzca da uygun görülmüş olup, meclisimizce İmar Komisyonu kararının aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

4-TAŞINMAZ MAL ALIMININ GÖRÜŞÜLMESİ :

Emlak İstimlak Müdürlüğü müzekkeresinde belirtildiği üzere;Güzin NALBANTOĞLU 05.10.2017 günlü dilekçesi ile Sarıoğlan Mah.Dolukuyu Mevkii, 9 ada 1 parselde bulunan 33.500 m2 tarla vasıflı taşınmazın 4/5 hissenin Belediyeye ait olup, 1/5 hissesinin Annesi Gülşen KESKİN’e ait olduğunu, Annesi hasta olduğundan Vasisi olarak 1/5 hissesini Belediyeye satmak istediğini beyan etmektedir. 1/5 hissenin bedeli mukabilinde satın alınması hususu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

Sarıoğlan Mahallesinde bulunan hissedarı olduğumuz Dolukuyu Mevkii, 9 ada 1 parsel, tarla nitelikli 33.500 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1/5 hissenin Takdir Kıymet Komisyonumuzun belirleyeceği bedel mukabilinde satın alınmasına 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

Ayrıca taşınmaz mal alımı ile ilgili tüm işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

5-ŞARTLI BAĞIŞIN GÖRÜŞÜLMESİ     :

Emlak İstimlak Müdürlüğü müzekkeresinde belirtildiği üzere; Yukarı Mah.Orta Cami Mevkii 391 ada 2 parselde bulunan 117,77 m2 iki katlı kargir ev niteliğindeki taşınmazın sahibi 25489919704 T.C.Numaralı Musa ORUÇ taşınmazının Bozkır Merkez Ulu Cami adına kullanılması şartıyla Belediyemize bağış yapmak istemektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Belediye Kanununun 18.maddesinin g bendi gereğince sözkonusu şartlı bağışın kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

6-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ   :

           Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yukarı Mahalle ve Sarıoğlan/Koçaş Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı 22 adet parselin satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ

NİTELİĞİ

ADA NO

PARSEL NO

Y.ÖLÇ.M2

Yukarı

Seydişehir Yolu

Arsa

460

14

1.628,22

Sarıoğlan/Koçaş

Harmancık Arkası

187

172

2.277,22

187

173

2.065.00

268

1

958,12

268

2

1.626.34

268

3

1.038,23

268

4

1.033,82

268

5

1.039.60

268

6

957,31

268

7

970.53

269

6

1.461,14

270

1

1.502,63

270

2

1.329,39

270

4

1.170,34

270

5

1.199,64

270

6

1.194,41

270

7

1.420,66

271

1

1.455.06

271

4

1.513.35

271

5

1.820,37

271

6

1.773,51

271

7

1.695,15

7-AYVALCA MAH.152 ADA 1 PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZ SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ   :

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 31.10.2017 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere; mülkiyeti belediyemize ait Ayvalca Mahallesi 152 ada 1 parselde bulunan tarla vasfındaki taşınmazla ilgili satış talebi bulunmaktadır.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Ayvalca Mahallesi 152 ada 1 parselde bulunan 3.877,77 m2 tarla nitelikli taşınmazın satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

8-KOVANLIK MAH.200 ADA 1 PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZ SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ   :

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 31.10.2017 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere; mülkiyeti belediyemize ait Kovanlık Mahallesi 200 ada 1 parselde bulunan arsa vasfındaki taşınmazla ilgili satış talebi bulunmaktadır.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kovanlık Mahallesi Köyiçi Mevkii 200 ada 1 parselde bulunan 529,28 m2 arsa nitelikli taşınmazın satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

9-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan: Sayın Üyeler, 2017 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2017 Aralık ayı olağan meclis toplantımızın 4 Aralık 2017 Pazartesi günü saat 15:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                               Katip Üye                                Katip Üye

İbrahim GÜN                          Ayşe ÇALIŞKAN                   Hüseyin BOZKURT

                                   

Yazdır e-Posta