The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2018 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 HAZİRAN II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 HAZİRAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2017 KASIM OLAGANÜSTÜ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2017/KASIM AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                              Karar Tutanak No       :17

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :14.11.2017

           KATILANLAR                       :                                  KATILMAYANLAR       :  

           Başkan       :İbrahim GÜN                                    Üye :Mehmet DEMİREL

                                                                                               “              :Hayri AK “     :Mehmet GÜRHAN

               “              :Recep KUZEY                                  “     :Filiz KILINÇEL DURU

            “              :Ayşe ÇALIŞKAN

               “               :Mustafa CANDAN

   “             :Mehmet DÖNMEZ

   “               :Ahmet KELEŞ

   “             :Musa YILDIZ

   “               :Mehmet Ali SÖKE                            

                “             :Yusuf ER

                 “               :Hüseyin BOZKURT

               “             :Mustafa AYDIN                                                                  

               “             :Hikmet BALCI

           

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2017/Kasım  ayı olağanüstü meclis toplantımızın oturumunu açıyorum.

Meclis Üyelerimizden Mehmet DEMİREL ve Filiz KILINÇEL DURU dilekçeleri ile, 14.11.2017 günlü meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Mehmet DEMİREL ve Filiz KILINÇEL DURU’nun 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 14.11.2017 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

1-İLLER BANKASINDAN KULLANILAN KREDİNİN TALEP İÇERİĞİNİN             DEĞİŞTİRİLMESİ :

Başkan:Sayın Üyeler, Fen İşleri Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere;           04.04.2016 gün ve 51 no’lu kararla aldığımız 1 adet komple konkasör tesisi alımı işi için 2.400.000.-TL kredi kullanılmasına karar verilmiş idi.

Kredi miktarının değişmeden alım işinin içine 1 adet lastik tekerlekli yükleyici ilave edilmesi alınacak konkasör tesisinin çalışması için ihtiyaç haline gelmiştir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 04.04.2016 gün ve 51 no’lu meclis kararı ile alınan kredi talebine 1 adet lastik tekerlekli yükleyici eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.

           

Başkan : Sayın Üyeler, 2017 yılı Kasım ayı olağanüstü meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddenin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz. Toplantıya oybirliğiyle son verildi.

Meclis Başkanı                         Katip Üye                                     Katip Üye

             İbrahim GÜN                                 Ayşe ÇALIŞKAN                           Musa YILDIZ

Yazdır e-Posta