The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2018 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2017 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2017/ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       :18

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :04.12.2017

           KATILANLAR                       :                                 KATILMAYANLAR       :   

             II.Meclis BaşkanV. :Recep KUZEY                            Başkan:İbrahim GÜN

            Üye                     :Mehmet DEMİREL                     Üye : Musa YILDIZ

              “                         :Hayri AK                                   “     :Hikmet BALCI

               “                      :Mehmet GÜRHAN                     “       :Mustafa AYDIN

               “                      :Ayşe ÇALIŞKAN                      “      :Hüseyin BOZKURT                 

               “                       :Yusuf ER

               “                       :   Mustafa CANDAN

               “                      :Mehmet Ali SÖKE                          

               “                      :Ahmet KELEŞ

               “                      :Mehmet DÖNMEZ

               “                      :Filiz KILINÇEL DURU

           

               Belediye Başkanı İbrahim GÜN ve Meclis I. Başkan Vekili Mustafa CANDAN meclis toplantısına katılamadığından, 5393 sayılı kanunun 19.maddesi gereğince Meclis II.Başkan Vekili Recep KUZEY meclis toplantısına başkanlık yapacaktır.  

II.Meclis Başkan V.:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2017/Aralık ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 01.11.2017 gün ve 16 no’lu (Kasım ayı olağan), 14.11.2017 gün ve 17 no’lu (Kasım ayı olağanüstü) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Mustafa CANDAN, Musa YILDIZ, Mustafa AYDIN ve Hikmet BALCI dilekçeleri ile, 04.12.2017 günlü meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Mustafa CANDAN, Musa YILDIZ, Mustafa AYDIN ve Hikmet BALCI’nın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 04.12.2017 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-ÜCRET VE TARİFELERİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            2-SOSYAL DENGE TAZMİNATI ÖDEMESİ İÇİN MEMUR SENDİKALARI İLE             SÖZLEŞME   İMZALANMASI VE BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ          VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

       25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 yıllarını Kapsayan 4.Dönem Toplu Sözleşme gereği , Sosyal Denge Tazminatı Ödemesi ve Sözleşme yapılabilmesi için Belediye Meclisince Belediye Başkanına sözleşme yapma yetkisi verilmesi gerekmektedir.

       Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Belediyemizde çalışmakta olan kamu personeline sosyal denge tazminatı ödenmesi ve yetkili memur sendikası ile Belediyemiz arasında sözleşme imzalanması için Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

            3-BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Bozkır Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 28.11.2017 gün ve E.28398 sayılı yazısı ile;İlçemizde açılması için başvurusu yapılan Sağlık Yüksekokulunun yapımında gerekli desteğin verilmesi talep edilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İlçemizde Sağlık Yüksekokulunun yapımında belediyemiz imkanları dahilinde (inşaat ile bakım-onarım, her türlü araç-gereç, malzeme ihtiyaçları) 5393 sayılı kanunun 14/b ve 75/a maddesi gereğince gerekli desteğin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4-DİLEK VE TEMENNİLER :

II.Meclis Başkan V.: Sayın Üyeler, 2017 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2017 Aralık ayı olağan meclis toplantımızın 2. Birleşiminin 07 Aralık 2017 Perşembe günü saat 15:00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

II.Meclis Başkan V.                       Katip Üye                                Katip Üye

   Recep KUZEY                     Ayşe ÇALIŞKAN                   Mehmet GÜRHAN

                                   

Yazdır e-Posta