The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2018 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2018/OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                              Karar Tutanak No       :01

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :02.01.2018  

           KATILANLAR                       :                               KATILMAYANLAR       :      

           Başkan       :İbrahim GÜN                                Üye   :Mehmet DEMİREL

               “               :Mustafa CANDAN                          “     :Mustafa AYDIN

            “               :Hüseyin BOZKURT                     

            “              :Mehmet GÜRHAN

              “              :Hayri AK                                            

   “              :Recep KUZEY

   “              :Ayşe ÇALIŞKAN

   “               :Mehmet Ali SÖKE                          

               “               :Ahmet KELEŞ

               “               :Yusuf ER

               “            :Musa YILDIZ

               “               :Mehmet DÖNMEZ

               “               :Hikmet BALCI  

               “             :Filiz KILINÇEL DURU

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2018/Ocak  ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 04.12.2017 gün ve 18 No’lu meclis karar tutanağı (Aralık ayı I.Birleşim I.Oturum) ile 07.12.2017 gün ve 19 No’lu meclis karar tutanağı (Aralık ayı II.Birleşim I.Oturum) üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Mehmet DEMİREL ve Mustafa AYDIN dilekçeleri ile, 2018 Ocak ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Mehmet DEMİREL ve Mustafa AYDIN’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 02.01.2018 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-ÜCRET VE TARİFELERİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            A-ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE            DAMGALAMA ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ         :

            Başkan:Sayın Üyeler, 20 Aralık 2017 gün ve 30276 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama, Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, muayene ve damgalama ücretlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda 2018 yılı Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücretlerinin aşağıda yazılı şekliyle uygulanmasına 5393 sayılı kanunun 18/f maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRETLERİ

 

ÖLÇÜ ALETLERİNİN CİNSİ                                             ÜCRETİ (TL/Kr/Adet)

1-UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

Sınıf II ve III Uzunluk Ölçüleri

Anma uzunluğu 2 metre kadar olanlar (2 metre dahil)                    47 Kr

2-HACİM ÖLÇEKLERİ

Yağ Ölçekleri

Hacmi 1 litreye kadar olanlar(1 litre dahil )                                     85 Kr

Hacmi 2-5 litre arasında olanlar (5 litre dahil)                              1,5 TL

Hacmi 10 litre ve daha yukarısı olanlar                                         3,8 TL

3-KÜTLE ÖLÇÜLERİ

M3, M2 Sınıfı Kütleler

50 grama kadar olanlar(50 gram dahil)                                          1,5 TL

100 gram-5 kilogram arasında olanlar(5 kilogram dahil)                2,3 TL

10 kilogram- 20 kilogram olanlar                                                    3,2 TL

50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dahil)                           4,6 TL

4-OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ

Sınıfı III ve IV Tartı Aletleri

Mekanik Tartı Aletleri

Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar

(5 kilogram dahil)                                                                              8,1 TL

Maksimum kapasitesi 5 kilogram- 50 kilogram arasında olanlar

(50 kilogram dahil)                                                                          12,2 TL

Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar

(350 kilogram dahil)                                                                         14,8 TL

Maksimum kap. 350 kg-1500 kg arasında olanlar(1500 kg dahil)   25,4 TL                                                          

Maksimum kap.1500 kg-2900 kg arasında olanlar(2900 kg dahil)   39,7 TL

Elektronik Tartı Aletleri

Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar için

(5 kilogram dahil)                                                                              27,6 TL    

Maksimum kapasitesi 5 kilogram-50 kilogram arası olanlar

(50 kilogram dahil)                                                                           41,3 TL

Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar

(350 kilogram dahil)                                                                        48,3  TL    

Maksimum kapasitesi 350 kilogram-1500 kilogram arasında olanlar

(1500 kilogram dahil)                                                                      55,3 TL                    

Maksimum kapasitesi 1500 kilogram-2900 kilogram arasında olanlar

(2900 kilogram dahil)                                                                      69,1 TL

B-ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Başkan:Sayın Üyeler, 29 Aralık 2017 gün ve 30285(Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (SERİ NO:50) ne göre İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi büyükşehir belediyeleri için 7.Grup, 3. Derece yıllık vergi tutarı 46.00 TL olarak belirlenmiştir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

           2018 yılı için İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi(7.Grup, 3.Derece) yıllık vergi tutarının 46,00.-TL olmasına oybirliğiyle karar verildi.

2-MUHTELİF KADROLARDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI VE           BU KADROLARA ÖDENECEK NET ÜCRET VE EK ÖDEME ÜCRETLERİNİN         BELİRLENMESİ   :

Başkan:Sayın Üyeler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün müzekkeresinde belirtildiği üzere, Belediyemizde boş bulunan Avukatlık Hizmetleri sınıfında 1 adet, Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 4 adet Mühendis Kadrosu için İnşaat Mühendisi, Harita Mühendisi, Maden Mühendisi olmak üzere 3 adet Mühendis, Mimar 1 adet, 1 adet Şehir Plancısı kadrosu ile 3 adet Tekniker Kadrosunun ; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı ve 16/01/2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgeleri gereğince; 2018 yılı için tam zamanlı Sözleşmeli Personel istihdamında, Sağlık Hizmetleri Sınıfında ise 1 adet Veteriner Hekim kadrosunun kısmi zamanlı Sözleşmeli Personel istihdamında kullanılması ve tam zamanlı sözleşmeli personel olarak 1 adet Avukat, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Maden Mühendisi ile kısmi zamanlı 1 adet Veteriner hekim kadrolarına ödenecek net ücret ve ek ödeme ücretinin tespit edilmesi gerekmektedir.

2018 yılı için, 1 adet Avukat, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Harita Mühendisi, 1 adet Maden Mühendisi, 1 adet Mimar, 1 adet Şehir Plancısı ve 3 adet Tekniker kadrosunun tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamında, 1 adet Veteriner Hekim kadrosunun kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamında kullanılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı ve 16/01/2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgeleri gereğince oybirliğiyle karar verildi.

Tam zamanlı sözleşmeli personel olarak 1 adet Avukat, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Maden Mühendisi ve kısmi zamanlı 1 adet Veteriner Hekim kadrolarına ödenecek net ücret ve ek ödeme ücretlerinin 08.01.2018 Pazartesi günü yapılacak olan Ocak ayı II.Birleşim meclis toplantısında belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

            3-FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ :

Bundan önceki yıllarda olduğu gibi Belediyemizde çalışan zabıta personelinin fazla çalışma ücretinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda : 2018 yılı için zabıta personeline verilecek aylık fazla çalışma ücretinin 08.01.2018 Pazartesi günü yapılacak olan Ocak ayı II.Birleşim meclis toplantısında belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

            4-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ   :

            İlçemiz Hamzalar, Küçükhisarlık ve Sarıoğlan/Koçaş Mahallesinde bulunan Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı 8 adet parselin satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLE ADI :     MEVKİİ :          NİTELİĞİ:   ADA NO: PRS NO: Y.ÖLÇ.M2

Hamzalar                     -                           Arsa                338           78                    177,75

Küçükhisarlık              Çandırlı               Arsa                206           11                   1.027,34

Koçaş                         Köyönü               Arsa                238           1                   1.021,61

   “                                    “                      Arsa                238              2                   960,54

   “                                    “                      Arsa                238              3                  1.006,10

   “                                    “                      Arsa                238              4                   994,30

   “                                  “                      Arsa                238              5                  1.000,58

   “                                  “                       Arsa                238              6                   978,20

                                    

            5-YELBEĞİ KÖY KONAĞINA İSİM VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Yelbeği Mahalle Muhtarı ve İhtiyar Heyeti 05.12.2017 günlü dilekçeleri ile mahallelerine yapılmış olan konağın isminin daha önceki muhtarlık döneminde de alınan 08.03.2011 gün ve 2 no’lu karar ile yine Eğitmen Abdurahman GÖKER ve oğlu Demir Ali GÖKER isminin verilmesini talep etmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görülme sonucunda; Yelbeği Mahallesinde Özel İdare döneminde başlanıp kalan kısmının Belediyemizce tamamlanmış olan Konağın isminin Eğitmen Abdurahman GÖKER ve oğlu Demir Ali GÖKER olmasına 5393 sayılı kanunun 18/n maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

            6-YOL, TRETUVAR, KORKULUK VE SANAT YAPILARI YAPILMASI İŞİNDE             KULLANILMAK ÜZERE İLLER BANKASI A.Ş.DEN KREDİ          KULLANILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ :

Yol, tretuvar, korkuluk ve sanat yapıları yapılması işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.nden ……………..-(………………………………………….)-TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs.ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş.ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş.adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanun’un 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

            7-SARIOĞLAN/KOÇAŞ SAKİNLERİNİN KOÇAŞ’IN MAHALLE OLMA TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Sarıoğlan/Koçaş Mahallesinden Ayhan AKYOL ve Celal ÖZDEMİR ile ekli listedeki mahalle sakinleri 21.12.2017 günlü dilekçeleri ile Koçaş’ın Mahalle olmasını talep etmektedirler.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görülme sonucunda; talebin incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

            8-KİLDERE TARIMSAL KOOP.TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Kildere Mah.Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına Başkan Adnan ÇİÇEK, mülkiyeti Belediyemize ait Kildere Mah.118 ada 75 nolu parselde bulunan tarlanın 10 yıllığına bedelli olarak tahsis edilmesini talep etmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görülme sonucunda; talebin incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

            9-TÜGVA YER TAHSİSİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Türkiye Gençlik Vakfı 27.12.2017 günlü dilekçesi ile Vakıf bünyesinde kullanılmak üzere bina tahsisi isteğinin ilçemizde yönetimi bulunmadığı için yeni yönetim oluşuncaya kadar tahsis taleplerinin ertelenmesini talep etmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görülme sonucunda; TÜGVA’nda yeni yönetim oluşuncaya kadar tahsis taleplerinin gündemden düşürülmesine oybirliğiyle karar verildi.

            10-ŞİRKET KURULMASININ GÖRÜŞÜLMESİ :

696 sayılı KHK’nın EK MADDE 20 ile yürürlüğe giren;”İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.”maddesine istinaden Belediyemize bağlı şirket kurulması gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görülme sonucunda; 696 sayılı KHK’nın EK MADDE 20’ye göre Belediyemize bağlı şirket kurulmasına 5393 sayılı kanunun 18/i maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

11- DENETİM KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ :

            Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı 3 den az, 5 den çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturmamız gerekmektedir.

Meclis Üyelerimizden Mehmet DEMİREL, Mehmet Ali SÖKE ve Ayşe ÇALIŞKAN tarafından verilen yazılı önerge ile, Mustafa CANDAN, Hayri AK ve Ahmet KELEŞ’in 2017 yılı belediyemiz gelir-giderleri ile hesap iş ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonuna seçilmeleri teklif edildi. Konu meclisimizce görüşüldü. Denetim komisyonunun üç (3) kişiden oluşmasına karar verildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda;

Mustafa CANDAN 12 oy (KABUL), Hayri AK 13 oy (KABUL) ve Ahmet KELEŞ’in 13 oy (KABUL) aldıkları görüldü.

            Mustafa CANDAN, Hayri AK ve Ahmet KELEŞ Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildi.

            12-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan : Sayın Üyeler, 2018 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2018 Ocak ayı olağan meclis toplantımızın 2. Birleşiminin 08 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 10:00 da yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                         Katip Üye                                   Katip Üye

             İbrahim GÜN                                 Ayşe ÇALIŞKAN                       Musa YILDIZ

Yazdır e-Posta