The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2018 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 OCAK II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2018/OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                              Karar Tutanak No       :02

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi :08.01.2018

  

KATILANLAR                       :                             KATILMAYANLAR       :

Başkan   :İbrahim GÜN                                            Üye     :Yusuf ER

Üye       :Mehmet DEMİREL                                     “       :Mehmet GÜRHAN

   “         :Hayri AK   

               “         :Hüseyin BOZKURT                                

   “        :Mustafa CANDAN

   “          :Recep KUZEY

   “         :Ayşe ÇALIŞKAN

   “         :Mehmet Ali SÖKE

   “         :Ahmet KELEŞ

   “         :Mehmet DÖNMEZ

   “         :Musa YILDIZ

               “         :Filiz KILINÇEL DURU

               “         :Mustafa AYDIN

               “          :Hikmet BALCI

Başkan: Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2018/Ocak ayı olağan meclis toplantımızın II.Birleşim I.oturumunu açıyorum.

Başkan :Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce aşağıda yazılı 2(iki) adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesini talep ediyorum.

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 08.01.2018 günlü müzekkeresinde belirtilen İlan Reklam Vergisi’nin belirlenmesi.

2-Sorkun, Söğüt, Dereiçi ve Hamzalar Mahalle Muhtarlarının 05.01.2018 günlü dilekçesinde belirtilen vidanjör ücretinin görüşülmesi.

Yukarıda yazılı 2 adet konunun gündem dışı madde olarak görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET VE EK ÖDEME ÜCRETLERİNİN             BELİRLENMESİ   :

*Avukat                 net ücreti 2.960.00 TL, ek ödemesi 1.340,59 TL

*İnşaat Mühendisi   “       “   2.960.00 TL,     “       “     1.340,59 TL

*Maden Mühendisi “       “     2.960.00 TL,     “       “     1.340,59 TL

*Veteriner Hekim   “       “        735.00 TL’dir.  

            2-FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ :

Başkan: Sayın Üyeler, 31.12.2017 tarih ve 30287 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu (Kanun No:6767 Kabul Tarihi 16.12.2016) 4.maddenin (g) bendinde “ Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları (K) cetvelinde, III. Fazla Çalışma Ücreti, (B)Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti, 1-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 487 TL’sını geçemez” denilmektedir.

Bundan önceki yıllarda olduğu gibi Belediyemizde çalışan zabıta personelinin fazla çalışma ücretinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda : 2018 yılı için zabıta personeline aylık 487,00 TL fazla çalışma ücreti ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

            3-SARIOĞLAN/KOÇAŞ SAKİNLERİNİN KOÇAŞ’IN MAHALLE OLMA TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Sarıoğlan/Koçaş Mahallesinden Ayhan AKYOL ve Celal ÖZDEMİR ile ekli listedeki mahalle sakinleri 21.12.2017 günlü dilekçeleri ile Koçaş’ın Mahalle olmasını talep etmektedirler.

            02.01.2018 gün ve 07 nolu meclis kararı ile talep Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmiş idi. Komisyon kararı gereğince ilgili kurumlardan Koçaş’a ait nüfus bilgisinin araştırılması için meclisimizden süre istenilmekte olup, komisyondan geldiği gibi bilgilerin toplanması için Plan Bütçe Komisyonuna süre verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            4-KİLDERE TARIMSAL KOOP.TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Kildere Mah.Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına Başkan Adnan ÇİÇEK, mülkiyeti Belediyemize ait Kildere Mah.118 ada 75 nolu parselde bulunan tarlanın 10 yıllığına bedelli olarak tahsis edilmesini talep etmektedir.

            02.01.2018 gün ve 08 nolu meclis kararı ile talep Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmiş idi. Komisyon kararı gereğince sözkonusu taşınmazın içerisinde KOSKİ su hattı bulunduğu tespit edilmiş olup, KOSKİ Genel Müdürlüğünden görüş talep edilmesine ve talebin incelenmesi için meclisimizden süre istenilmekte olup, komisyondan geldiği gibi bilgilerin toplanması için Plan Bütçe Komisyonuna süre verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            5-İLAN REKLAM VERGİSİNİN BELİRLENMESİ :

Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere; Belediye Gelirleri Kanunun 12.maddesi gereğince alınması gereken İlan Reklam Vergisi’nin 2018 yılı için yeniden değerlendirme oranında artırılması gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; aşağıdaki tabloda yeniden değerlendirme oranına göre artışı yapılan 2018 yılı vergi tutarlarının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

İLAN REKLAM

2017

YEN.DEĞ.ORANI

2018 YILI

IŞIKLI

31,00 TL

    %14,47

35,50 TL

IŞIKSIZ

22,00 TL

    %14,47

25,50 TL

BEZ AFİŞ (HAFTALIK)

3,00 TL

      %14,47

3,50 TL

Mot. Taşıtlar İlan Reklam

16,00 TL

      %14,47

18,50 TL

           

            6-VİDANJÖR ÜCRETİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Sorkun, Söğüt, Dereiçi ve Hamzalar Mahalle Muhtarlarının 05.01.2018 günlü dilekçesinde belirtildiği üzere, vidanjör ücretlerine ek olarak km başına alınan akaryakıt ücretinin kaldırılması talep edilmektedir.

07.12.2017 gün ve 122 nolu meclis kararında vidanjör ücreti ilçe içine 50,00 TL ve km başına 1,00 TL akaryakıt ücreti olarak belirlenmiştir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

Vidanjör ücretinin 50.00 TL+KDV olarak kalmasına, akaryakıt ücretinin kaldırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Başkan: Sayın Üyeler, 2018 yılı Ocak ayı II.Birleşim I.oturum olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2018 Şubat ayı olağan meclis toplantımızın 01 Şubat 2018 Perşembe günü saat 10:00’da yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                         Katip Üye                                   Katip Üye

             İbrahim GÜN                                 Ayşe ÇALIŞKAN                       Musa YILDIZ

Yazdır e-Posta