The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2019 MAYIS II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2018/EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                 Karar Tutanak No     :14

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :02.10.2018  

           KATILANLAR                       :                               KATILMAYANLAR       :

           BaşkanV. :Mustafa CANDAN                               Başkan     :İbrahim GÜN

           Üye           :Mehmet DEMİREL                           

               “             :Mehmet DÖNMEZ                           

               “            :Hayri AK                                                           

               “             :Musa YILDIZ                                      

               “             :Hüseyin BOZKURT                                  

           “            :Recep KUZEY

               “             :Ahmet KELEŞ

            “           :Mehmet GÜRHAN

   “            :Ayşe ÇALIŞKAN

   “            :Mehmet Ali SÖKE                          

                “             :Yusuf ER

                “             :Filiz KILINÇEL DURU

               “            : Hikmet BALCI

               “             :Mustafa AYDIN

 

Başkan V.:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2018/Ekim ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 04.09.2018 gün ve 13 No’lu (Eylül ayı I.Birleşim I.Oturum), meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-2019 YILI BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Belediye meclisimizce, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi gereğince, 2019 yılı bütçe tasarısı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Yönetmeliğin 29.maddesi gereğince yasal süre içerisinde bütçenin görüşülüp karara bağlanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, 2019 yılı bütçesinin 04.10.2018 Perşembe günü saat 14:00’de Meclis Toplantı Salonunda görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi.

            2- KOZAĞAÇ KALKINDIRMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞI TAHSİS KARARININ GÖRÜŞÜLMESİ :

Başkan V.:Emlak ve İstimlak Müdürlüğü müzekkeresinde belirtilen, Mülkiyeti Belediyemize ait 10 adet mahallede bulunan okul niteliğindeki taşınmaz 28.08.2018 gün ve 2018/537 sayılı Konya Valiliği 6360 sayılı kanun gereği oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararı gereğince Milli Eğitim Bakanlığının kullanımına tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesi adına devredilmiştir. İlgili komisyon kararında Kozağaç Mahallesinde bulunan 175 ada 4 parseldeki İlkokul binası da devri yapılan yerler içerisinde olup, 02.10.2017 gün ve 103 tahsis kararının iptal edilmesi gerekmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

02.10.2017 gün ve 103 nolu meclis kararı ile Kozağaç Mahallesi, 175 ada 4 parselde bulunan tek katlı eski okul binası 5 yıllığına Bozkır Kozağaç Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneğine, tahsis edilmiş idi. Bahse konu yerin mülkiyeti devredildiğinden meclisimizce alınan 02.10.2017 gün ve 103 nolu tahsis kararının iptal edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

           

3-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Başkan V.:Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 26.09.2018 gün ve E.17466328 sayılı yazısı ile 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında taşımalı Ortaöğretim öğrencilerinin bir kısmının okullarında yemek yiyecek yer olmadığından öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için önceki yıllarda olduğu gibi Bozkır Belediyesi Eski Düğün Salonunda taşımalı öğrencilerin yemek yemeleri için söz konusu salonun ücretsiz tahsis edilmesini talep etmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bitene kadar taşımalı Ortaöğretim öğrencilerinin yemek yemeleri için Yukarı Mahalle 412 ada 6 parselde (Eski 195 ada, 24 parsel) bulunan Eski Düğün Salonunun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne protokol hükümlerine uymak şartıyla bedelsiz tahsis edilmesine 5393 sayılı kanunun 75/d maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

Ayrıca tahsis ile ilgili protokol yetkisinin Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            4-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan V.:Sayın Üyeler, 2018 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2018 Ekim ayı olağan meclis toplantımızın 2. Birleşiminin 04 Ekim 2018 Perşembe günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı(Bld.Başkan V.)             Katip Üye                       Katip Üye

               Mustafa CANDAN               Ayşe ÇALIŞKAN               Musa YILDIZ

                                                                                                               

Yazdır e-Posta