The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2019 MAYIS II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2018/KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                  Karar Tutanak No     :16

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :01.11.2018  

           KATILANLAR                       :                               KATILMAYANLAR       :

           Başkan     :İbrahim GÜN                                       Üye     :Musa YILDIZ    

             Üye           :Mehmet DEMİREL                            “         :Mehmet GÜRHAN

               “             :Mustafa CANDAN                                 “         :Hüseyin BOZKURT                                    

               “            :Hayri AK                                                  “          :Hikmet BALCI        

            “             :Mehmet DÖNMEZ

               “             :Ahmet KELEŞ

               “            :Mustafa AYDIN                          

           “            :Recep KUZEY                                      

   “            :Ayşe ÇALIŞKAN

   “            :Mehmet Ali SÖKE                          

               “             :Yusuf ER

               “             :Filiz KILINÇEL DURU

                  

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2018/Kasım ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 02.10.2018 gün ve 14 No’lu (Ekim ayı I.Birleşim I.Oturum), 04.10.2018 gün ve 15 No’lu (Ekim ayı II.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyemiz Mehmet GÜRHAN ve Musa YILDIZ dilekçeleri ile, 2018 Kasım ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Mehmet GÜRHAN ve Musa YILDIZ’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 01.11.2018 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan:Sayın Üyeler, Kanal Anadolu TV meclis toplantımıza katılmak istemiş olup, toplantımızın kamera kaydına alınmasını öneriyorum. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

01.11.2018 günlü Kasım ayı olağan meclis toplantımızın 5393 sayılı kanunun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16.maddesi gereğince sesli ve görüntülü olarak kayda alınmasına oybirliğiyle karar verildi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-KADASTRO ÇALIŞMALARINDA GÖREV ALACAK BİLİRKİŞİLERİN SEÇİMİ :

Başkan:Sayın Üyeler, Konya Kadastro Müdürlüğünün 18.10.2018 gün ve E.3182733 sayılı yazısına istinaden, İlçemiz Bağyurdu, Çağlayan, Harmanpınar, Kuzören, Üçpınar, Akçapınar, Kınık, Tepearası ve Yolören Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununa 6495 sayılı Kanunun 31.maddesi ile eklenen Ek-5.ve geçici 8.madde kapsamı, 4342 sayılı Mera Kanunu ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi ve diğer tüm kadastro çalışmalarında, Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapacak bilirkişilerin belirlenmesi talep edilmektedir.

            Sözkonusu mahallelerimiz için bilirkişi seçilmesi ile ilgili Mahalle Muhtarlarımız ile görüşülmüş olup, mahalleleri ile ilgili yapılacak olan kadastro çalışmaları için 6 adet bilirkişinin seçilmesi hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Çağlayan, Kınık ve Yolören Mahalle Muhtarı tarafından verilen bilirkişi isimleri meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

Konya Kadastro Müdürlüğünün 18.10.2018 gün ve E.3182733 sayılı yazısına istinaden, ilçemiz . Çağlayan, Kınık ve Yolören Mahallelerinde, 3402 sayılı Kadastro Kanununa 6495 sayılı Kanunun 31.maddesi ile eklenen Ek-5.ve geçici 8.madde kapsamı, 4342 sayılı Mera Kanunu ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi ve diğer tüm kadastro çalışmalarında, Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere aşağıda bilgileri verilen kişilerin bilirkişi olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLESİ

ADI SOYADI

BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

T.C NO

Çağlayan

Mehmet OĞLAKÇI

Ahmet

02.04.1968

19994395672

Çağlayan

Yıldıran OĞLAKÇI

Ahmet

02.02.1972

19985395964

Çağlayan

Mustafa AYVA

Ramazan

06.05.1953

30527044522

Çağlayan

Mustafa TOPARLAK

Mehmet

01.03.1960

28049127182

Çağlayan

Süleyman İN

Abdullah

20.08.1973

30896032236

Çağlayan

Sezai GÖKTAŞ

Mustafa

05.04.1956

28748103890

Kınık

Salim ŞAHİN

Osman

04.03.1968

47416481870

Kınık

Cemal GÜNEŞ

Ali Rıza

08.01.1956

45469546744

Kınık

Kerim GÜL

Mustafa

10.01.1971

46009528756

Kınık

Hüseyin ÖZKÖK

Hüseyin

09.05.1973

42637641126

Kınık

Mehmet Ali TAŞ

Mustafa

01.08.1954

47113491998

Yölören

Hüseyin KARAGÖZ

Mustafa

15.05.1969

32533978280

Yolören

Mehmet Emin KURTSOGAN

Ali

05.10.1954

27125158584

Yolören

Hüseyin DELİUÇAR

İsmail

12.04.1965

28001129384

Yolören

Abdurrahman YILDIRIM

Muhiddin

30.05.1976

27176156836

Yolören

Kazım SELVİ

Mehmet

15.02.1948

30590043026

Yolören

Seyit Ali KARAKÖY

Hasan

02.04.1960

32041994642

            2- TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ : (Kızılçakır Mah.152/32 parsel,    S.oğlan/Koçaş Mah.245/1parsel, Hamzalar Mah.464/89 parsel, Hisarlık/Büyük Mah.105/12,         Yeniköy Mah. 119/5 parsel)

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkerelerinde belirtilen taşınmazların satışı konusu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            Hisarlık/Büyük Mahalle 105 ada 12 parselde bulunan 199,44 m2 arsa vasıflı taşınmaz satışı hususunun İmar Komisyonuna havale edilerek bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi.

           

            İlçemiz Kızılçakır, Sarıoğlan/Koçaş, Hamzalar, ve Yeniköy Mahallelerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı 5 adet parselin satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Kızılçakır

Delialma

Arsa

152

32

1.549,60

S.oğlan/Koçaş

Köyönü

Arsa

245

1

670,77

Hamzalar

Kapaklı

Tarla

464

89

3.353,71

Yeniköy

Köyiçi

Arsa

119

5

455,21

            3-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan :Sayın Üyeler, 2018 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2018 Aralık ayı olağan meclis toplantımızın 4 Aralık 2018 Salı günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

Meclis Başkanı                         Katip Üye                           Katip Üye

            İbrahim GÜN                   Ayşe ÇALIŞKAN                   Musa YILDIZ

                                                                                                             (İzinli)

Yazdır e-Posta