The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2019 MAYIS II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2018/ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                              Karar Tutanak No   :17

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :04.12.2018  

           KATILANLAR                       :                               KATILMAYANLAR       :

           Başkan     :İbrahim GÜN                                       Üye     :Musa YILDIZ    

             Üye           :Mehmet DEMİREL                            “         :Mustafa AYDIN

               “             :Mustafa CANDAN                                   “         :Hüseyin BOZKURT                                    

               “            :Hayri AK                                                            

               “             :Mehmet DÖNMEZ

               “             :Ahmet KELEŞ

               “            :Recep KUZEY

            “             :Mehmet GÜRHAN

   “            :Ayşe ÇALIŞKAN

   “            :Mehmet Ali SÖKE                          

               “          :Hikmet BALCI

               “            :Yusuf ER

              “           :Filiz KILINÇEL DURU

                  

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2018/Aralık ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 01.11.2018 gün ve 16 No’lu (Kasım ayı I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyemiz Musa YILDIZ ve Mustafa AYDIN dilekçeleri ile, 2018 Aralık ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Musa YILDIZ ve Mustafa AYDIN’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 04.12.2018 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan:Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce aşağıda yazılı 2 adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesini istiyorum.

1-Gündem yazılırken Sarıoğlan/Koçaş Mahallesi 237 ada 2, 3 ve 4 nolu parsellerin Taşınmaz Mal Satışı içerisine sehven yazılması unutulduğundan bu parsellerin satışı hususunun 2.gündem maddemize ilave edilerek görüşülmesi.

2-Fen İşleri Müdürlüğü 04.12.2018 günlü müzekkeresinde belirtilen Hisarlık Zengibar Sosyal Tesisi Yapım işinin yıllara sari hale gelmesi.

Yukarıda yazılı 2 adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

                1-HİSARLIK/BÜYÜK MAH.105 ADA 12 PARSELİ SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ:

            Başkan:Sayın Üyeler, sözkonusu satış 01.11.2018 tarih ve 78 nolu meclis kararımız ile imar komisyonumuza havale edilmiş idi. Komisyonumuzca, Hisarlık/Büyük Mahalle 105 ada 12 parselde bulunan 199,44 m2 arsa vasıflı taşınmaz satışının İmar Planı Revizyon çalışmasından sonra değerlendirilmeye alınması uygun görülmüştür.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonu kararının aynen kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

                2- TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ : (S.oğlan/Koçaş Mah. 245/5,       245/6, 236/2, 236/3, 236/4, 237/2, 237/3, 237/4, 248/3, 248/4, 248/5, Bağyurdu Mah.    161/28, Hacıyunuslar Mah.103/6, 102/1)

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkerelerinde belirtilen taşınmazların satışı konusu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            İlçemiz Sarıoğlan/Koçaş, Bağyurdu ve Hacıyunuslar Mahallelerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı 14 adet parselin satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Sarıoğlan(Koçaş)

Köyönü

Arsa

236

2

519,36

236

3

489,49

236

4

540,61

248

3

651,19

248

4

648,89

248

5

686,69

237

2

511,53

237

3

737,67

237

4

602,35

245

5

606,28

245

6

606,56

Bağyurdu

Köyiçi

161

28

676,77

Hacıyunuslar

Köyiçi

Tarla

103

6

       442,89

102

1

       540,19

            3-KADASTRO ÇALIŞMALARINDA GÖREV ALACAK BİLİRKİŞİLERİN           SEÇİMİ :

Başkan:Sayın Üyeler, Konya Kadastro Müdürlüğünün 18.10.2018 gün ve E.3182733 sayılı yazısına istinaden, İlçemiz Bağyurdu, Çağlayan, Harmanpınar, Kuzören, Üçpınar, Akçapınar, Kınık, Tepearası ve Yolören Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununa 6495 sayılı Kanunun 31.maddesi ile eklenen Ek-5.ve geçici 8.madde kapsamı, 4342 sayılı Mera Kanunu ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi ve diğer tüm kadastro çalışmalarında, Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapacak bilirkişilerin belirlenmesi talep edilmektedir.

            Sözkonusu mahallelerimiz için bilirkişi seçilmesi ile ilgili Mahalle Muhtarlarımız ile görüşülmüş olup, mahalleleri ile ilgili yapılacak olan kadastro çalışmaları için 6 adet bilirkişinin seçilmesi hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Üçpınar, Akçapınar, Sarıoğlan/Kuzören ve Harmanpıınar Mahalle Muhtarı tarafından verilen bilirkişi isimleri meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

Konya Kadastro Müdürlüğünün 18.10.2018 gün ve E.3182733 sayılı yazısına istinaden, ilçemiz Üçpınar, Akçapınar, Sarıoğlan/Kuzören ve Harmanpınar Mahallelerinde, 3402 sayılı Kadastro Kanununa 6495 sayılı Kanunun 31.maddesi ile eklenen Ek-5.ve geçici 8.madde kapsamı, 4342 sayılı Mera Kanunu ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi ve diğer tüm kadastro çalışmalarında, Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere aşağıda bilgileri verilen kişilerin bilirkişi olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLESİ

ADI SOYADI

BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

T.C NO

Üçpınar

Yılmaz ERKEÇ

Yusuf

22.02.1952

20981363260

Ahmet AYDOĞDU

Hasan

01.05.1954

10148724300

Mehmet AY

Mehmet

02.09.1961

23306285728

Ahmet ŞAHİN

Mehmet

03.03.1955

58330118346

Cemal USTAOĞLU

Ali

06.12.1940

12896632760

Hüsnü SOYLU

Mustafa

08.08.1949

56944164582

Akçapınar

Necat ŞEN

Ahmet

20.06.1961

47392482212

Hüseyin GÜLER

Hacı Ali

24.02.1966

57421147944

Ali AKSÜT

Mustafa

01.01.1949

53791268944

Mehmet ÇETİNBULUT

Mehmet

15.01.1956

52582309262

Celal KOÇAK

Hasan

11.10.1949

52279319390

Mehmet ERYAMAN

Hasan Hüseyin

30.10.1947

55816201424

Kuzören

Hasan Hüseyin GÜMÜŞ

Mehmet

26.10.1946

58231121452

Ömer ÜNAL

Mustafa

01.10.1958

60187056238

Durmuş Ali ÇAKMAK

Hıdır

01.01.1970

59944064326

Ali SÖZEN

Mehmet

25.12.1963

58492112732

Hurşit ÜNAL

Mehmet

05.04.1970

60154057312

Derviş ÖZDEMİR

Celil

04.04.1966

59485079636

Harmanpınar

Mehmet BACAKSIZ

Hüseyin

22.10.1972

20102392100

Ali ÖNCÜ

Abdullah

20.08.1954

12389649282

Adem ÇALTEPE

Mehmet

06.12.1959

60055060428

Ali BAYOĞLU

Ali

20.09.1968

12329651290

Bayram BACAKSIZ

Hüseyin

22.10.1969

20105392046

Ferhat AKBAŞ

Ekrem

02.06.1987

32608682432

                4-KOSKİ GENEL MÜD.NÜN KUYU YERİ TAHSİS TALEBİNİN    GÖRÜŞÜLMESİ :

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ilgi müzekkeresinde belirtildiği üzere; KOSKİ Genel Müdürlüğü Plan Proje Daire Başkanlığı 23.11.2018 gün ve 1262/5155 sayılı yazısı ile Söğüt Mahallesi su ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan sondaj kuyusunun isabet ettiği Söğüt Mahallesi 107 ada 32 parselde bulunan 133,54 m2 arsa vasıflı taşınmazın devir veya tahsisi talep edilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 5393 sayılı kanunun 75/d maddesi gereğince, Söğüt Mahallesi 107 ada 32 parselde bulunan 133,54 m2 arsa vasıflı taşınmazın 20 yıllığına bedelsiz olarak KOSKİ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesine. Protokol için Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

5-ÜCRET VE TARİFELERİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            5393 sayılı kanunun 18/f maddesi gereğince, 2019 yılı içerisinde uygulanacak, ücret tarifelerin aşağıda yazılı şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

A- KONTROL RAPOR ÜCRETİ (TL)

Lokantalar ve etliekmekçiler                                                                     :   220

İçkili yerler                                                                                               :   726

Kahvehaneler                                                                                            :   220

Çay bahçeleri-Lunapark                                                                           :   220

Alışveriş Merkezleri                                                                                  :1.155

Market                                                                                                     :   825

Bakkal                                                                                                       :   550

Fırınlar (FENNİ)                                                                                      :1.815

Kara Fırın                                                                                                   : 605

Beyaz eşya satıcılar                                                                                  :   583

Halı mobilya satıcıları                                                                               :   583

Petrol istasyonları                                                                                     :7.260

Lpg istasyonları                                                                                         :3.630

Pastaneler                                                                                                 :   292

Berber-kuaför-Tekstil-Perdeci-Terzidikim                                               :   220

Tuhafiyeciler – manifaturacılar-Ayakkabıcılar                                         : 292

İnşaat malzemesi satıcıları-Mermerciler                                                  : 726

Terminaller-yazıhaneler-inş.büro-elektronikservisi                                 : 292

Otel , pansiyon                                                                                           : 875

Kasap – şarküteri                                                                                      : 220

Elektirikçiler – Nalburiye-av bayi                                                             : 220

Gıda –üretim sicil numarası - Depo                                                        : 220

Mesul müdür belgesi                                                                               : 220

İnternet cafeler-okul kantini                                                                     : 220

Kırtasiyeciler – Sigorta Aracılık                                                               : 220                        

Züccaciye – hediyelik eşyacılar                                                                 : 292

Sarraflar                                                                                                    : 292

Oto Tamircisi-yıkama-yağlamacı-galericiler                                             : 220

Oto Yedek parça                                                                                        : 292

Marangoz , Mobilyacılar,Kaynakçı ve Pvc üretiçileri-Güneş Enerjisi     :   220

Üretim yapacak tesis kuranlar-Yemek üretimi-bal dolum-tahın imalat

ve paketlemecisi                                                                                        :1.210

Eczane-Mühendis-Veterinerlik-Avukatlık-Zirai İlaç Bayi                         :   220                                                                            

Diğerleri - İletişim                                                                                      :   121

B-İLANLAR

Hoparlörden yapılan ilan ücreti.

a-Resmi Daireler ile ilgili mahkeme tarafından gayri menkullerin tesciline dair ilanların her seferinde                                                                    15.TL

b-1- 20 kelimelik ilanların her seferinden                 10 TL

c-21- 100 kelimelik ilanların her seferinden             15 TL

 

d-100 Kelimeden yukarı ilanların her seferinden       20 TL

Yukarıda belirtilen ilanlar Belediyemiz ilan ( Mesai) saatleri dışında yapılır ise tarifeler % 50 ücret farkı uygulanır.

e-Açık Hava İlan Reklam Ücreti :İlan Panoları haftalık 100 TL

 

C-BELEDİYE KANTARI TARTI ÜCRETİ       :

a-Yüklü kamyonların yükünün bir seferde boşaltılması durumunda yük için bir dolu bir boş kantara girmesi durumunda                                                                         10.00TL

b-Yüklü kamyonların boş olarak darasının alınması dahil her seferinden     8.00TL

D-GREYDER :

İlçe halkına akaryakıt, yağ vs masrafları Belediyemize ait olmak üzere 1 saatlik ücretinin

150 TL ilçe dışına 170 TL

E-KAZICI VE YÜKLEYİCİ   :

İlçe halkına akaryakıt, vs. masrafları Belediyemize ait olmak üzere 1 saatlik ücretinin

Lastikli kepçe saat ücreti yakıt dahil 150 TL

Paletli kepçe saat ücreti yakıt dahil   150 TL

Bir saate kadar süreler 1 saat ücreti alınır, garaj çıkışı hariç 2 saat’ten fazla çalışmışsa iş başlangıç saati geçerli, iş 2 saatten az sürmüşse garaj çıkışı saat tutulacak.

Halkın ortak kullandığı bağ,bahçe yolları, mal sahiplerinin rızası alınarak para ödenmeksizin kamulaştırma yapmadan açılacak ve İş makinesi,Kamyon,greyder ücreti alınmayacak.

F- KANAL KAZICI:

ŞEHİR İÇİ 1.SAAT ÜCRETİ   125 TL   

ŞEHİR DIŞI 1 SAAT ÜCRETİ   150 TL

                

G-VASITA ÇEKMELER :

Şehir merkezinde 100 TL

Şehir dışı 100 TL + km 2,5 TL dir.

H-VİDANJÖR ÜCRETİ :    

Vidanjör Ücreti         50 TL+KDV

I-KAMYON VE TRAKTÖR ÜCRETLERİ :

Kamyon Ücreti :55 TL

Traktör Ücreti   :40 TL

İ-NAKLİYE ÜCRETİ :

Mahallelere (gidiş-dönüş km başı) 2,50 TL (Kamyona 8 m3’ten fazla kum atılmayacaktır)

Yaylalara (gidiş-dönüş km başı)   4,00 TL (Kamyona 6 m3’ten fazla kum atılmayacaktır)

J-FORKLİFT VE KOMPRESÖR ÜCRETLERİ :

Forklift 30 dakika ücreti : 50,00 TL

Forklift 1 saat         “     :100,00 TL

Kompresör 1 saat ücreti : 75,00 TL olmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

K-DÜĞÜN SALONU ÜCRETİ :

1-Belediye Yeni Düğün Salonu ve Kapalı Pazar yerinde Düğün yeri olarak kullanılan yerlerde yapılacak olan Düğün, Kına, Nişan, Nikâh vb. Merasimlerde akşam için alınacak olan Kira Bedeli günlük KDV Hariç 600 TL (Altı yüz Türk Lirası)

2-Belediye Yeni düğün salonunda nikâh için gündüz kiralanması durumunda günlük

KDV Hariç 300 TL (Üç yüz Türk Lirası)

3-Belediye düğün salonunda bulunan malzemelerden Masaların Kiralanmak istenmesi durumunda 1 Adet masa kiralama ücretinin KDV hariç 3 TL (Üç Türk Lirası) olarak belirlenmesine, Belediye düğün salonunda bulunan malzemelerden Sandalye Kiralanmak istenmesi durumunda 1 Adet sandalye kiralama ücreti KDV Hariç 1 TL ( Bir Türk Lirası) Kiralanacak olan masa ve sandalyelerin imza karşılığı tutanakla teslim edilip alınmasına ve eksik veya kırık olarak teslim edilen her sandalye için 20 TL (KDV Hariç), her masa için

40 TL (KDV Hariç) alınmasına.

L-BASILI EVRAK SATIŞI

Evlenme Cüzdanı Bedeli                                                                                 :150

Esnaf Teftiş Defteri Bedeli                                                                            : 15

 

M-İŞYERİ KİRALARI

Belediyemize ait işyerlerinde kiracı olanların aylık kira bedelleri üzerine 2018 yılı TÜFE oranında artış yapılarak aylık ecrimisil bedellerinin belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

BELEDİYECE YAPILAN MAL VE HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRETLERE KDV DAHİL DEĞİLDİR.  

 

2464 sayılı kanunun 97.Maddesine göre :“2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak Belediyelerin ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret alınır.”

FEN VE İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ

Alt yapı ve Hasar Tahribat Ücreti (TL)

Asfalt yol tahribat                     m2 …………………………..: 75

Parke taşı                                   m2……………………………: 75

Bordür                                       mt……………………………   75

Toprak yol                                 m2…………………………..: 50

İmar Durumu ve Hizmet Birimi Belge (TL)

İmar çapı 500 m2 ye kadar olanlar için                         :   50

İmar çapı 500 m2 den yukarı her m2 için                     : 0.50

Bodrum tasdik harcı                   m2                             : 0.05

Mesken tasdik harcı                   m2                             : 0.05

Ticari alan                                   m2                             : 0.10

İşgaliye                                       m2                             : 1.50

Jeolojik etüt harcı                       m2                             : 1.50

İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri ile her türlü verilen tasdikli belge harcı   (belge başına)                               : 30 TL

Aplikasyon arsa   m2 si            konut , ticari yapı       :     5

Temel ve temel üstü vize inşaat   “             “               :    6

Demir vizesi (beher kat   )             “             “               : 30

Yol ve kaldırım harcamalarına

katılım payı m2   “     “                                                   :     5

Proje tasdiki her daire ve                       “       “               :    15

Tamirat izni maktuen                           “         “             :    50

İmar tadilat çizimi arsa m2                   “         “             :      50

İmar ve mevzii imar planlarında katılım payı “   “      : 1.500

Asansör izin belgesi üç ve yukarısı katlar için   “   “ :     250

Harita gelirleri kontrolluk harcı her m2 için   “   “        :   100

Tadilat ücreti (imar planının tasdikinden sonra vatandaşın değişiklik teklifinin mahallinde incelenmesi gerekli çalışmaların yapılabilmesi için     : 50

Plan tadilat ücretleri

0-200               m2 arası                                               :     50

201-1000           “     “                                                   :     80

1001-5000         “     “                                                   :      85

5001-10.000     “     “                                                   :     100

10.001-20.000   “     “                                                   :     150

20.000 den yukarı her m2 için                                       :       35

Mevzii imar planı teklif ücreti

10.000-15.000           m2 arası                                     :     300

15.001-20.000             “     “                                       :     400

20.001-30.000             “     “                                      :     500

30.000 m2 üzeri her m2 için                                       :         50

İmar planı değişikliği başvuru ücreti                           :         50

Plan değişikliği tadilat ücreti m2                                :(TMMOB VE ŞPO Birim Fiyatlarına

                                                                                                                    göre belirlenecektir.)

         OTOPARK BEDELLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            26.04.2006 tarih ve 26150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğin 4 üncü maddesinde Otopark Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi uyarınca; parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yükümlülerden alınacak otopark bedelinin hesabına ve tahsiline ilişkin esaslar açıklanmıştır.

           Birim Otopark Bedeli belirlenirken Resmi Gazetede her sene yayımlanarak yürürlüğe giren “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre sınıfı ve grubu belirlenen katlı garajlarda bir otoparkın o yılın birim m2 fiyatı için belirlenen İnşaat maliyeti x Birim otopark alanı (20 m2) = Birim otopark yapı payı hesap edilir.

           Birim Otopark Bedeli = (Birim otopark yapı payı) x (Bölgeleme planına göre belirlenen % oranı) + (Birim otopark arsa payı) hesap edilir.

             Bozkır Belediyesi Birim Otopark Bedelini İki Bölgeye ayırarak bedelin 1.(Birinci) BölgeMerkez İçi ve 2.(İkinci) Bölge Merkez Dışı olarak yukarıdaki hesaplarda göz önünde bulundurularak birim otopark bedelleri aşağıdaki hesaplamalarda belirtilmiştir.

           Bozkır Belediye Meclisi tarafından otopark bölgelerinin, trafik yoğunluğu, bölgesel otoparkların durumu ve arsa payları dikkate alınarak tespit edilmiştir. Otopark bedellerinin yukarıda İki Bölge ve hesap şekline göre belirlenen ücretlerin belediye meclisince karar alınması gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

1)1.Bölge Merkez İçi Birim Otopark Bedeli : (590.00 TL x 20) x (%2) = 236.00 TL        2)2.Bölge Merkez Dışı Birim Otopark Bedeli : (270.00 TL x 20) x (%1) = 54.00 TL’nin otopark bedeli olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

PAZAR YERİ İŞGALİYE ÜCRETİ:

*Hamzalar-Sarıoğlan-Dereiçi Mahalle Pazarları

-Günlük m2 İşgaliye ücreti 0,5 TL

*Bozkır Merkezdeki Pazar Yerleri (diğer esnaflar)

-Günlük m2 İşgaliye ücreti 1 TL

*Köylü üretici (üretim yapıp ürettiğini satanlar)

-Günlük m2 İşgaliye ücreti 0,5 TL

HALI SAHA ÜCRETLERİ

*08:00-18:00 saatleri arasında 1 saatlik ücret: 60.00 TL

*18:00 den sonra halı saha kapanış saatine kadar 1 sa.ücret :84.00 TL

6-HİSARLIK ZENGİBAR SOSYAL TESİSİ YAPIM İŞİNİN YILLARA SARİ        HALE GELMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Fen İşleri Müdürlüğünün 04.12.2018 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 16.maddesi gereğince “Orta Vadeli Mali Plan” kararı verilmiştir.

Bu karar metninde “İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya alınacaktır. Devam eden projelerden finansman koşulları uygun olanlar için yeni ve daha uzun zamana yayılmış iş planları oluşturulacaktır.” ifadesine yer verilmektedir.

Belediyemizce ihalesi yapılmış olan Hisarlık Zengibar Sosyal Tesisi Yapım İşi için yüklenici tarafından bu karar ve YİGŞ’de belirtilen hakedişlerin zamanında ödenmemesi sebebiyle süre uzatımı istenmektedir. Bahse konu süre uzatımı verilmesi halinde 2018 yılı bütçesi ile tamamlanması planlanan iş yıllara sari hale gelecektir. İşin yıllara sari hale gelmesi için Fen İşleri Müdürlüğüne yetki verilmesi talep edilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 5393 sayılı kanunun 67.maddesi gereğince, Hisarlık Zengibar Sosyal Tesisi Yapım İşi’nin yıllara sari hale gelmesine ve Fen İşleri Müdürlüğüne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            7-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan :Sayın Üyeler, 2018 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2019 Ocak ayı olağan meclis toplantımızın 02.01.2019 Çarşamba günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

Meclis Başkanı                         Katip Üye                            Katip Üye

            İbrahim GÜN                   Ayşe ÇALIŞKAN                   Musa YILDIZ

                                                                                                             (İzinli)

Yazdır e-Posta