The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2019 MAYIS II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2019/OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                              Karar Tutanak No       :01

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :02.01.2019  

           KATILANLAR                       :                               KATILMAYANLAR       :      

           Başkan       :İbrahim GÜN                                Üye   :Musa YILDIZ

               “               :Mustafa CANDAN                          “     :Mustafa AYDIN

               “               :Mehmet DEMİREL                          “     :Hikmet BALCI  

            “              :Hüseyin BOZKURT

              “              :Hayri AK                                            

   “              :Recep KUZEY

   “              :Ayşe ÇALIŞKAN

   “               :Mehmet Ali SÖKE                          

               “               :Ahmet KELEŞ

               “              :Yusuf ER

               “            :Mehmet GÜRHAN

               “               :Mehmet DÖNMEZ

               “             :Filiz KILINÇEL DURU

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2019/Ocak  ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 04.12.2018 gün ve 17 No’lu meclis karar tutanağı (Aralık ayı I.Birleşim I.Oturum) üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Musa YILDIZ ve Mustafa AYDIN dilekçeleri ile, 2019 Ocak ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Musa YILDIZ ve Mustafa AYDIN’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 02.01.2019 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-ÜCRET VE TARİFELERİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            A-ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE            DAMGALAMA ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ         :

            Başkan:Sayın Üyeler, 26 Aralık 2018 gün ve 30637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama, Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, muayene ve damgalama ücretlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda 2019 yılı Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücretlerinin aşağıda yazılı şekliyle uygulanmasına 5393 sayılı kanunun 18/f maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRETLERİ

ÖLÇÜ ALETLERİNİN CİNSİ                                             ÜCRETİ (TL/Kr/Adet)

1-UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

Sınıf II ve III Uzunluk Ölçüleri

Anma uzunluğu 2 metre kadar olanlar (2 metre dahil)                    58 Kr

2-HACİM ÖLÇEKLERİ

Yağ Ölçekleri

Hacmi 1 litreye kadar olanlar(1 litre dahil )                                      1 TL

Hacmi 2-5 litre arasında olanlar (5 litre dahil)                              1,9 TL

Hacmi 10 litre ve daha yukarısı olanlar                                          4,7 TL

3-KÜTLE ÖLÇÜLERİ

M3, M2 Sınıfı Kütleler

50 grama kadar olanlar(50 gram dahil)                                          1,9 TL

100 gram-5 kilogram arasında olanlar(5 kilogram dahil)                2,8 TL

10 kilogram- 20 kilogram olanlar                                                       4 TL

50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dahil)                           5,7 TL

4-OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ

Sınıfı III ve IV Tartı Aletleri

Mekanik Tartı Aletleri

Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar

(5 kilogram dahil)                                                                               10 TL

Maksimum kapasitesi 5 kilogram- 50 kilogram arasında olanlar

(50 kilogram dahil)                                                                         15,1 TL

Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar

(350 kilogram dahil)                                                                          18,3 TL

Maksimum kap. 350 kg-1500 kg arasında olanlar(1500 kg dahil)   31,4 TL                                                          

Maksimum kap.1500 kg-2900 kg arasında olanlar(2900 kg dahil)   49,1 TL

Elektronik Tartı Aletleri

Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar için

(5 kilogram dahil)                                                                              34,1 TL    

Maksimum kapasitesi 5 kilogram-50 kilogram arası olanlar

(50 kilogram dahil)                                                                           51,1 TL

Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar

(350 kilogram dahil)                                                                        59,8  TL    

Maksimum kapasitesi 350 kilogram-1500 kilogram arasında olanlar

(1500 kilogram dahil)                                                                      68,4 TL                    

Maksimum kapasitesi 1500 kilogram-2900 kilogram arasında olanlar

(2900 kilogram dahil)                                                                     85,5 TL

B-ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Başkan:Sayın Üyeler, 31 Aralık 2018 gün ve 30642(3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (SERİ NO:51) ne göre İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi büyükşehir belediyeleri için 7.Grup, 3. Derece yıllık vergi tutarı 56.00 TL olarak belirlenmiştir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

           2019 yılı için İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi(7.Grup, 3.Derece) yıllık vergi tutarının 56,00.-TL olmasına oybirliğiyle karar verildi.

2-MUHTELİF KADROLARDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI VE           BU KADROLARA ÖDENECEK NET ÜCRET VE EK ÖDEME ÜCRETLERİNİN         BELİRLENMESİ   :

Başkan:Sayın Üyeler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün müzekkeresinde belirtildiği üzere, Belediyemizde boş bulunan Avukatlık Hizmetleri sınıfında 1 adet, Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 2 adet Mühendis Kadrosu için İnşaat Mühendisi, Maden Mühendisi olmak üzere 2 adet Mühendis kadrosunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı ve 16/01/2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgeleri gereğince; 2019 yılı için tam zamanlı Sözleşmeli Personel istihdamında, Sağlık Hizmetleri Sınıfında ise 1 adet Veteriner Hekim kadrosunun kısmi zamanlı Sözleşmeli Personel istihdamında kullanılması ve tam zamanlı sözleşmeli personel olarak 1 adet Avukat, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Maden Mühendisi ile kısmi zamanlı 1 adet Veteriner hekim kadrolarına ödenecek net ücret ve ek ödeme ücretinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 2019 yılı için, 1 adet Avukat, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Maden Mühendisi kadrosunun tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamında, 1 adet Veteriner Hekim kadrosunun kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamında kullanılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı ve 16/01/2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgeleri gereğince oybirliğiyle karar verildi.

Tam zamanlı sözleşmeli personel olarak 1 adet Avukat, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Maden Mühendisi ve kısmi zamanlı 1 adet Veteriner Hekim kadrolarına ödenecek net ücret ve ek ödeme ücretlerinin 07.01.2019 Pazartesi günü yapılacak olan Ocak ayı II.Birleşim meclis toplantısında belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

            3-FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ :

Başkan: Sayın Üyeler, 31.12.2018 tarih ve 30642 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (Kanun No:7156 Kabul Tarihi 22.12.2018) 4.maddenin (g) bendinde “ Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları (K) cetvelinde, III. Fazla Çalışma Ücreti, (B)Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti, 1-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 527 TL’sını geçemez” denilmektedir.

Bundan önceki yıllarda olduğu gibi Belediyemizde çalışan zabıta personelinin fazla çalışma ücretinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda : 2019 yılı için zabıta personeline aylık 527,00 TL fazla çalışma ücreti ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

            4-DEMİRASAF MAH.297 ADA 39 VE 40 NOLU PARSELLERİN İMAR PLANI    DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            İmar Müdürlüğümüzün müzekkeresinde belirtildiği üzere Gürsel GÜROCAK 25.12.2018 günlü dilekçesi ile Demirasaf Mah.297 ada 39 ve 40 nolu parsellerinde imar planında korunmuş olan 25 metre çekme mesafesinin kaldırılarak mevzuata uygun çekme mesafesi konulmasını talep etmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            5-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ   :

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkerelerinde belirtilen taşınmazların satışı konusu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            İlçemiz Cumhuriyet Mah. 573 ada 15 parselde bulunan arsa vasıflı taşınmaz satışının gündemden çıkarılmasına ve Sarıoğlan/Koçaş Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı 5 adet parselin satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Sarıoğlan(Koçaş)

Köyönü

Arsa

236

1

523,30

242

1

1.078,71

Köyiçi

256

9

729,63

Köyönü

237

1

602.83

237

5

538,13

           6-KADASTRO ÇALIŞMALARINDA GÖREV ALACAK BİLİRKİŞİLERİN

           SEÇİMİ :

           Başkan:Sayın Üyeler, Konya Kadastro Müdürlüğünün 18.10.2018 gün ve E.3182733 sayılı yazısına istinaden, İlçemiz Bağyurdu, Çağlayan, Harmanpınar, Kuzören, Üçpınar, Akçapınar, Kınık, Tepearası ve Yolören Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununa 6495 sayılı Kanunun 31.maddesi ile eklenen Ek-5.ve geçici 8.madde kapsamı, 4342 sayılı Mera Kanunu ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi ve diğer tüm kadastro çalışmalarında, Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapacak bilirkişilerin belirlenmesi talep edilmektedir.

            Sözkonusu mahallelerimiz için bilirkişi seçilmesi ile ilgili Mahalle Muhtarlarımız ile görüşülmüş olup, mahalleleri ile ilgili yapılacak olan kadastro çalışmaları için 6 adet bilirkişinin seçilmesi hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

            Tepearası ve Bağyurdu Mahalle Muhtarı tarafından verilen bilirkişi isimleri meclisimizce görüşüldü. Ayrıca Üçpınar (Ahmet ŞAHİN), Akçapınar(Necat ŞEN), Harmanpıınar(Ferhat AKBAŞ), Yolören(Hüseyin KARAGÖZ) ve Kınık(Salim ŞAHİN) bilirkişi seçimlerinde Mahalle Muhtarlarının isimleri bulunmakta idi. Muhtarların yapılacak olan kadastro çalışmalarında asli görevli olduğundan Muhtar isimlerinin çıkartılarak yerlerine aşağıda yazılı isimlerin bilirkişi olarak seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Konya Kadastro Müdürlüğünün 18.10.2018 gün ve E.3182733 sayılı yazısına istinaden, ilçemiz Tepearası, Bağyurdu, Üçpınar, Akçapınar, Harmanpıınar, Yolören ve Kınık Mahallelerinde, 3402 sayılı Kadastro Kanununa 6495 sayılı Kanunun 31.maddesi ile eklenen Ek-5.ve geçici 8.madde kapsamı, 4342 sayılı Mera Kanunu ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi ve diğer tüm kadastro çalışmalarında, Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere aşağıda bilgileri verilen kişilerin bilirkişi olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLESİ

ADI SOYADI

BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

T.C NO

Bağyurdu

Hasan KESKİN

Eyüp Sabri

01.01.1953

12776636154

Kemal ÖLMEZ

Hüseyin

03.04.1954

11549677066

Abdurrahman GÖK

Hasan Hüseyin

05.01.1973

23354283516

Cemal İNCE

Mehmet

01.03.1940

13205621864

Dursun GÖK

Hasan Hüseyin

05.09.1968

23357283452

Durmuş Ali ATASEVER

Şükrü

22.11.1954

24002261962

Tepearası

Ali ÇETİNKAYA

Mehmet

01.10.1975

40936698094

Mehmet Ali ÇABUK

Bayram

06.01.1956

41902665812

İbrahim ŞİMŞEK

Mevlüt

15.02.1954

40783703170

Abdullah YILMAZ

Hasan

15.05.1947

41011695502

Mustafa KARATAŞ

Hüseyin

20.07.1967

40387716354

Mehmet ÇETİNKAYA

Musa

15.05.1947

40948697658

Kınık

Orhan GÜL

Yusuf

01.01.1967

45991529352

Mehmet KİRAZ

İsmail Hakkı

30.06.1961

45367550140

Üçpınar

Mustafa ÇAKMAK

İbrahim

01.07.1976

55066227182

Akçapınar

Hasan AKIN

Mustafa

13.03.1976

45802535282

Yolören

Abdullah DELİUÇAR

Mehmet Ali

10.03.1955

28010129092

Harmanpınar

Hasan DİNÇ

Hasan

01.01.1946

60181056210

7- DENETİM KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ :

            Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı 3 den az, 5 den çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturmamız gerekmektedir.

Meclis Üyelerimizden Mehmet DEMİREL, Mustafa CANDAN ve Mehmet Ali SÖKE tarafından verilen yazılı önerge ile, Ahmet KELEŞ, Recep KUZEY ve Ayşe ÇALIŞKAN’ın 2018 yılı belediyemiz gelir-giderleri ile hesap iş ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonuna seçilmeleri teklif edildi. Konu meclisimizce görüşüldü. Denetim komisyonunun üç (3) kişiden oluşmasına karar verildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda;

Ahmet KELEŞ 13 oy (KABUL), Recep KUZEY 13 oy (KABUL) ve Ayşe ÇALIŞKAN’ın 13 oy (KABUL) aldıkları görüldü.

            Oyların tamamını alan Ahmet KELEŞ, Recep KUZEY ve Ayşe ÇALIŞKAN Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildi.

            8-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan : Sayın Üyeler, 2019 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2019 Ocak ayı olağan meclis toplantımızın 2. Birleşiminin 07 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 14:00 da yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                         Katip Üye                                   Katip Üye

             İbrahim GÜN                                 Ayşe ÇALIŞKAN                       Musa YILDIZ

                                                                                                                    (İzinli)

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2019/OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                              Karar Tutanak No       :01

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :02.01.2019  

           KATILANLAR                       :                               KATILMAYANLAR       :      

           Başkan       :İbrahim GÜN                                Üye   :Musa YILDIZ

               “               :Mustafa CANDAN                          “     :Mustafa AYDIN

               “               :Mehmet DEMİREL                          “     :Hikmet BALCI  

            “              :Hüseyin BOZKURT

              “              :Hayri AK                                            

   “              :Recep KUZEY

   “              :Ayşe ÇALIŞKAN

   “               :Mehmet Ali SÖKE                          

               “               :Ahmet KELEŞ

               “              :Yusuf ER

               “            :Mehmet GÜRHAN

               “               :Mehmet DÖNMEZ

               “             :Filiz KILINÇEL DURU

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2019/Ocak  ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 04.12.2018 gün ve 17 No’lu meclis karar tutanağı (Aralık ayı I.Birleşim I.Oturum) üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Musa YILDIZ ve Mustafa AYDIN dilekçeleri ile, 2019 Ocak ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Musa YILDIZ ve Mustafa AYDIN’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 02.01.2019 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-ÜCRET VE TARİFELERİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            A-ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE            DAMGALAMA ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ         :

            Başkan:Sayın Üyeler, 26 Aralık 2018 gün ve 30637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama, Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, muayene ve damgalama ücretlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda 2019 yılı Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücretlerinin aşağıda yazılı şekliyle uygulanmasına 5393 sayılı kanunun 18/f maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRETLERİ

ÖLÇÜ ALETLERİNİN CİNSİ                                             ÜCRETİ (TL/Kr/Adet)

1-UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

Sınıf II ve III Uzunluk Ölçüleri

Anma uzunluğu 2 metre kadar olanlar (2 metre dahil)                    58 Kr

2-HACİM ÖLÇEKLERİ

Yağ Ölçekleri

Hacmi 1 litreye kadar olanlar(1 litre dahil )                                      1 TL

Hacmi 2-5 litre arasında olanlar (5 litre dahil)                              1,9 TL

Hacmi 10 litre ve daha yukarısı olanlar                                          4,7 TL

3-KÜTLE ÖLÇÜLERİ

M3, M2 Sınıfı Kütleler

50 grama kadar olanlar(50 gram dahil)                                          1,9 TL

100 gram-5 kilogram arasında olanlar(5 kilogram dahil)                2,8 TL

10 kilogram- 20 kilogram olanlar                                                       4 TL

50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dahil)                           5,7 TL

4-OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ

Sınıfı III ve IV Tartı Aletleri

Mekanik Tartı Aletleri

Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar

(5 kilogram dahil)                                                                               10 TL

Maksimum kapasitesi 5 kilogram- 50 kilogram arasında olanlar

(50 kilogram dahil)                                                                         15,1 TL

Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar

(350 kilogram dahil)                                                                          18,3 TL

Maksimum kap. 350 kg-1500 kg arasında olanlar(1500 kg dahil)   31,4 TL                                                          

Maksimum kap.1500 kg-2900 kg arasında olanlar(2900 kg dahil)   49,1 TL

Elektronik Tartı Aletleri

Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar için

(5 kilogram dahil)                                                                              34,1 TL    

Maksimum kapasitesi 5 kilogram-50 kilogram arası olanlar

(50 kilogram dahil)                                                                           51,1 TL

Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar

(350 kilogram dahil)                                                                        59,8  TL    

Maksimum kapasitesi 350 kilogram-1500 kilogram arasında olanlar

(1500 kilogram dahil)                                                                      68,4 TL                    

Maksimum kapasitesi 1500 kilogram-2900 kilogram arasında olanlar

(2900 kilogram dahil)                                                                     85,5 TL

B-ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Başkan:Sayın Üyeler, 31 Aralık 2018 gün ve 30642(3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (SERİ NO:51) ne göre İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi büyükşehir belediyeleri için 7.Grup, 3. Derece yıllık vergi tutarı 56.00 TL olarak belirlenmiştir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

           2019 yılı için İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi(7.Grup, 3.Derece) yıllık vergi tutarının 56,00.-TL olmasına oybirliğiyle karar verildi.

2-MUHTELİF KADROLARDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI VE           BU KADROLARA ÖDENECEK NET ÜCRET VE EK ÖDEME ÜCRETLERİNİN         BELİRLENMESİ   :

Başkan:Sayın Üyeler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün müzekkeresinde belirtildiği üzere, Belediyemizde boş bulunan Avukatlık Hizmetleri sınıfında 1 adet, Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 2 adet Mühendis Kadrosu için İnşaat Mühendisi, Maden Mühendisi olmak üzere 2 adet Mühendis kadrosunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı ve 16/01/2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgeleri gereğince; 2019 yılı için tam zamanlı Sözleşmeli Personel istihdamında, Sağlık Hizmetleri Sınıfında ise 1 adet Veteriner Hekim kadrosunun kısmi zamanlı Sözleşmeli Personel istihdamında kullanılması ve tam zamanlı sözleşmeli personel olarak 1 adet Avukat, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Maden Mühendisi ile kısmi zamanlı 1 adet Veteriner hekim kadrolarına ödenecek net ücret ve ek ödeme ücretinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 2019 yılı için, 1 adet Avukat, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Maden Mühendisi kadrosunun tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamında, 1 adet Veteriner Hekim kadrosunun kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamında kullanılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı ve 16/01/2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgeleri gereğince oybirliğiyle karar verildi.

Tam zamanlı sözleşmeli personel olarak 1 adet Avukat, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Maden Mühendisi ve kısmi zamanlı 1 adet Veteriner Hekim kadrolarına ödenecek net ücret ve ek ödeme ücretlerinin 07.01.2019 Pazartesi günü yapılacak olan Ocak ayı II.Birleşim meclis toplantısında belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

            3-FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ :

Başkan: Sayın Üyeler, 31.12.2018 tarih ve 30642 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (Kanun No:7156 Kabul Tarihi 22.12.2018) 4.maddenin (g) bendinde “ Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları (K) cetvelinde, III. Fazla Çalışma Ücreti, (B)Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti, 1-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 527 TL’sını geçemez” denilmektedir.

 

Bundan önceki yıllarda olduğu gibi Belediyemizde çalışan zabıta personelinin fazla çalışma ücretinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda : 2019 yılı için zabıta personeline aylık 527,00 TL fazla çalışma ücreti ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

            4-DEMİRASAF MAH.297 ADA 39 VE 40 NOLU PARSELLERİN İMAR PLANI    DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            İmar Müdürlüğümüzün müzekkeresinde belirtildiği üzere Gürsel GÜROCAK 25.12.2018 günlü dilekçesi ile Demirasaf Mah.297 ada 39 ve 40 nolu parsellerinde imar planında korunmuş olan 25 metre çekme mesafesinin kaldırılarak mevzuata uygun çekme mesafesi konulmasını talep etmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            5-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ   :

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkerelerinde belirtilen taşınmazların satışı konusu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            İlçemiz Cumhuriyet Mah. 573 ada 15 parselde bulunan arsa vasıflı taşınmaz satışının gündemden çıkarılmasına ve Sarıoğlan/Koçaş Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı 5 adet parselin satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Sarıoğlan(Koçaş)

Köyönü

Arsa

236

1

523,30

242

1

1.078,71

Köyiçi

256

9

729,63

Köyönü

237

1

602.83

237

5

538,13

           6-KADASTRO ÇALIŞMALARINDA GÖREV ALACAK BİLİRKİŞİLERİN

           SEÇİMİ :

           Başkan:Sayın Üyeler, Konya Kadastro Müdürlüğünün 18.10.2018 gün ve E.3182733 sayılı yazısına istinaden, İlçemiz Bağyurdu, Çağlayan, Harmanpınar, Kuzören, Üçpınar, Akçapınar, Kınık, Tepearası ve Yolören Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununa 6495 sayılı Kanunun 31.maddesi ile eklenen Ek-5.ve geçici 8.madde kapsamı, 4342 sayılı Mera Kanunu ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi ve diğer tüm kadastro çalışmalarında, Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapacak bilirkişilerin belirlenmesi talep edilmektedir.

            Sözkonusu mahallelerimiz için bilirkişi seçilmesi ile ilgili Mahalle Muhtarlarımız ile görüşülmüş olup, mahalleleri ile ilgili yapılacak olan kadastro çalışmaları için 6 adet bilirkişinin seçilmesi hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

            Tepearası ve Bağyurdu Mahalle Muhtarı tarafından verilen bilirkişi isimleri meclisimizce görüşüldü. Ayrıca Üçpınar (Ahmet ŞAHİN), Akçapınar(Necat ŞEN), Harmanpıınar(Ferhat AKBAŞ), Yolören(Hüseyin KARAGÖZ) ve Kınık(Salim ŞAHİN) bilirkişi seçimlerinde Mahalle Muhtarlarının isimleri bulunmakta idi. Muhtarların yapılacak olan kadastro çalışmalarında asli görevli olduğundan Muhtar isimlerinin çıkartılarak yerlerine aşağıda yazılı isimlerin bilirkişi olarak seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Konya Kadastro Müdürlüğünün 18.10.2018 gün ve E.3182733 sayılı yazısına istinaden, ilçemiz Tepearası, Bağyurdu, Üçpınar, Akçapınar, Harmanpıınar, Yolören ve Kınık Mahallelerinde, 3402 sayılı Kadastro Kanununa 6495 sayılı Kanunun 31.maddesi ile eklenen Ek-5.ve geçici 8.madde kapsamı, 4342 sayılı Mera Kanunu ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi ve diğer tüm kadastro çalışmalarında, Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere aşağıda bilgileri verilen kişilerin bilirkişi olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLESİ

ADI SOYADI

BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

T.C NO

Bağyurdu

Hasan KESKİN

Eyüp Sabri

01.01.1953

12776636154

Kemal ÖLMEZ

Hüseyin

03.04.1954

11549677066

Abdurrahman GÖK

Hasan Hüseyin

05.01.1973

23354283516

Cemal İNCE

Mehmet

01.03.1940

13205621864

Dursun GÖK

Hasan Hüseyin

05.09.1968

23357283452

Durmuş Ali ATASEVER

Şükrü

22.11.1954

24002261962

Tepearası

Ali ÇETİNKAYA

Mehmet

01.10.1975

40936698094

Mehmet Ali ÇABUK

Bayram

06.01.1956

41902665812

İbrahim ŞİMŞEK

Mevlüt

15.02.1954

40783703170

Abdullah YILMAZ

Hasan

15.05.1947

41011695502

Mustafa KARATAŞ

Hüseyin

20.07.1967

40387716354

Mehmet ÇETİNKAYA

Musa

15.05.1947

40948697658

Kınık

Orhan GÜL

Yusuf

01.01.1967

45991529352

Mehmet KİRAZ

İsmail Hakkı

30.06.1961

45367550140

Üçpınar

Mustafa ÇAKMAK

İbrahim

01.07.1976

55066227182

Akçapınar

Hasan AKIN

Mustafa

13.03.1976

45802535282

Yolören

Abdullah DELİUÇAR

Mehmet Ali

10.03.1955

28010129092

Harmanpınar

Hasan DİNÇ

Hasan

01.01.1946

60181056210

7- DENETİM KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ :

            Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı 3 den az, 5 den çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturmamız gerekmektedir.

Meclis Üyelerimizden Mehmet DEMİREL, Mustafa CANDAN ve Mehmet Ali SÖKE tarafından verilen yazılı önerge ile, Ahmet KELEŞ, Recep KUZEY ve Ayşe ÇALIŞKAN’ın 2018 yılı belediyemiz gelir-giderleri ile hesap iş ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonuna seçilmeleri teklif edildi. Konu meclisimizce görüşüldü. Denetim komisyonunun üç (3) kişiden oluşmasına karar verildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda;

Ahmet KELEŞ 13 oy (KABUL), Recep KUZEY 13 oy (KABUL) ve Ayşe ÇALIŞKAN’ın 13 oy (KABUL) aldıkları görüldü.

            Oyların tamamını alan Ahmet KELEŞ, Recep KUZEY ve Ayşe ÇALIŞKAN Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildi.

            8-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan : Sayın Üyeler, 2019 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2019 Ocak ayı olağan meclis toplantımızın 2. Birleşiminin 07 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 14:00 da yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                         Katip Üye                                   Katip Üye

             İbrahim GÜN                                 Ayşe ÇALIŞKAN                       Musa YILDIZ

                                                                                                                    (İzinli)

Yazdır e-Posta