The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2019 MAYIS II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 OCAK II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2019/OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                              Karar Tutanak No       :02

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi :07.01.2019

  

KATILANLAR                       :                             KATILMAYANLAR       :

Başkan   :İbrahim GÜN                                            Üye     :Yusuf ER

Üye       :Hayri AK                                                     “       :Mehmet GÜRHAN

“           :Mustafa CANDAN                                     “         :Mustafa AYDIN                “            :Recep KUZEY          “         :Musa YILDIZ                                              “          :Ayşe ÇALIŞKAN “         :Mehmet DÖNMEZ                  “           :Mehmet Ali SÖKE                                     “         :Hüseyin BOZKURT

“           :Ahmet KELEŞ                                             “         :Mehmet DEMİREL

            “           :Filiz KILINÇEL DURU                                                                                     “            :Hikmet BALCI                                                                                            

Başkan: Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2019/Ocak ayı olağan meclis toplantımızın II.Birleşim I.oturumunu açıyorum. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET VE EK ÖDEME ÜCRETLERİNİN         BELİRLENMESİ   :

            2-DEMİRASAF MAH.297 ADA 39 VE 40 NOLU PARSELLERİN İMAR PLANI    DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            02.01.2019 gün ve 04 no’lu meclis kararı ile Gürsel GÜROCAK 25.12.2018 günlü talebi İmar Komisyonuna havale edilmiş idi.

            Komisyonumuzun 07.01.2019 gün ve 01 nolu kararı neticesinde, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince, Konya Karayolları 3.Bölge Müdürlüğüne kurum görüşü sorulması ve sonucunun beklenmesi sebebiyle süre istenilmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; imar komisyonuna süre verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            Başkan: Sayın Üyeler, 2019 yılı Ocak ayı II.Birleşim I.oturum olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2019 Şubat ayı olağan meclis toplantımızın 5 Şubat 2019 Salı günü saat 14:00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                         Katip Üye                                   Katip Üye

             İbrahim GÜN                                 Ayşe ÇALIŞKAN                       Musa YILDIZ

                                                                                                                 (Katılmadı)

Yazdır e-Posta