The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2019 MAYIS II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2019/ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                              Karar Tutanak No       :03

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :05.02.2019  

           KATILANLAR                       :                               KATILMAYANLAR       :      

           Başkan       :İbrahim GÜN                                Üye   :Musa YILDIZ

               Üye           :Mustafa CANDAN                         “     :Hüseyin BOZKURT

               “               :Mehmet DEMİREL                          “     :Hikmet BALCI  

            “              :Hayri AK          

   “              :Recep KUZEY

   “              :Ayşe ÇALIŞKAN

   “               :Mehmet Ali SÖKE                          

               “               :Ahmet KELEŞ

               “               :Yusuf ER

               “           :Mehmet GÜRHAN

               “               :Mehmet DÖNMEZ

               “             :Filiz KILINÇEL DURU

               “             :Mustafa AYDIN

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2019/Şubat ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 02.01.2019 gün ve 01 No’lu meclis karar tutanağı (Ocak ayı I.Birleşim I.Oturum) ile 07.01.2019 gün ve 02 No’lu meclis karar tutanağı (Ocak ayı II.Birleşim I.Oturum) üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Başkan:Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce aşağıda yazılı 2 adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesini istiyorum.

1-L.Emre BAŞAR’ın 04.02.2019 günlü dilekçesindeki Demirasaf Mah.329 ada 9 ve 10 nolu parsellerinin asma kat talebi.

2-İmar ve Şeh.Müdürlüğü 04.02.2019 günlü müzekkeresinde belirtilen şadırvan ve WC inşaatı yapımı işi ve protokol için yetki verilmesi.

Yukarıda yazılı 2 adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-DEMİRASAF MAH.297 ADA 39 VE 40 NOLU PARSELLERİN İMAR PLANI    DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Gürsel GÜROCAK 25.12.2018 tarihli dilekçesinde “imar planında konulmuş olan 25 metre çekme mesafesinin kaldırılarak mevzuata uygun çekme mesafesi konulmasını” talep etmektedir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince Şehir Plancısının; ‘’Bozkır ilçesi, Demirasaf Mahallesi, 297 ada, 39 ve 40 parsellerde yoldan yapı çekme mesafesinin 25 mt den 10 mt ye değiştirilmesi amacına yönelik plan tadilatı teklifi; söz konusu yolun revizyon imar planı aşamasında 30 metreden 15 metreye düşürülmüş olması ve Karayolları 3. Bölge Müdürlüğünün uygun görüş bildirmesi nedeniyle imar tadilatının yapılmasında sakınca olmadığı saptanmış olup tadilat teklifi uygun görülmektedir.’’ görüşü İmar Komisyonumuzca benimsenmiştir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonu kararının aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

            2-DEMİRASAF MAH.303 ADA167 VE 195 NOLU PARSELLERİN İMAR PLANI             DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

İlyas KEKLİK 23.01.2019 günlü dilekçesi ile Demirasaf Mah.303 ada 167 ve 195 parsel nolu taşınmazına parselasyon yapılabilmesi, konut alanının cephe alabilmesi amacıyla 10 metrelik yol ilavesi talep etmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            3-ENERYA KONYA GAZ DAĞITIM A.Ş.NİN TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

ENERYA Konya Gaz Dağıtım A.Ş.15.01.2019 günlü dilekçesi ile dilekçe ekinde gönderilen doğalgaz hat ve tesislerine ilişkin sayısal verilerin imar ve kadastro planlarına işlenmesi talep edilmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            4-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ (S.oğlan/Koçaş Mah.242/2 parsel):

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkerelerinde belirtilen taşınmazın satışı konusu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            Sarıoğlan/Koçaş Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı 1 adet parselin satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Sarıoğlan

Köyönü

Arsa

242

2

919,00

            5-DEMİRASAF MAH.329 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLERDEKİ ASMA KAT    TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            L.Emre BAŞAR 04.02.2019 günlü dilekçesi ile Demirasaf Mah.329 ada 9 ve 10 nolu parsellerinin imar planında konut altı ticari olarak geçtiğini ve ana cadde üzerinde olması nedeniyle zemin kattaki ticarethanesine asma kat yapmak istemektedir.

           Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            6-ŞADIRVAN İLE WC YAPIM İŞİ VE PROTOKOL İÇİN YETKİ   VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Bozkır İlçesi Yukarı Mah.Orta Cami Mevkiinde bulunan, 01.11.2017 gün ve 114 No’lu meclis kararı ile 28.11.1938 doğumlu 25489919704 T.C. Kimlik Numaralı Musa ORUÇ tarafından Belediyemize şartlı bağışlanan 391 ada 11 parsel numarası bulunan arsa üzerine şadırvan ve WC inşaatı yine aynı vatandaş tarafından yapılmak istenmektedir.

Bahse konu şadırvan ve WC inşaatının yukarıda kimlik bilgileri bulunan Musa ORUÇ tarafından hayrına yapılması hususunda Belediyemiz ile Musa ORUÇ arasında bir yapım protokolü imzalanması gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 5393 sayılı kanunun 38/g maddesi gereğince protokol imzalanması için Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            7-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan : Sayın Üyeler, 2019 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2019 Mart ayı olağan meclis toplantımızın 05 Mart 2019 Salı günü saat 14:00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                         Katip Üye                                 Katip Üye

             İbrahim GÜN                                 Ayşe ÇALIŞKAN                       Musa YILDIZ

                                                                                                                 (Katılmadı)

Yazdır e-Posta