2019 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2019/ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       :17

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi  :04.12.2019  

            KATILANLAR                        :                                KATILMAYANLAR       :             

Başkan V. :Hasan ÖZCAN                                          Başkan  :Sadettin SAYGI

 Üye       :Mustafa ŞAHİN                                        Üye       :Yusuf ER

               “          :Hüseyin ERDEM                                                                                                

   “          :Hayri AK                                                      

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Yüksel ÖZ

   “          :L.Emre BAŞAR

   “          :Arif DURNA

   “          :Ramazan SAĞLAM

   “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Meltem AYHAN

   “          :Mümine CENGİZ

   “          :Hasan ÖZKAYA

 Başkan V. :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2019/Aralık  ayı olağan meclis toplantımızın I.Birleşim I.oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 06.11.2019 gün ve 16 No’lu (Kasım ayı olağan I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Yusuf ER dilekçesi ile, 2019 Aralık  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Yusuf ER’in 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 04.12.2019 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan V.:Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce Yukarı Mahalle 518 ada 8 parselde yer alan Belediyemize ait 19.113 m2 alanda lisanssız üretim GES (Güneş Enerji Santrali) kurulum projesinin hazırlatılması ve uygulanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının  gündeme ilave edilerek görüşülmesini istiyorum.

Yukarıda yazılı 1 adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ(Yelbeği Mah.141/1,           Kildere 118/75, Cumhuriyet Mah.573/15, Sarıoğlan Mah.183/13 parsel)  :

Başkan V. :06.11.2019 tarih, 79 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar komisyonumuza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi. 

             Mülkiyeti Belediyemize ait Yelbeği ve Kildere Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri             yazılı iki adet parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda; a)Yelbeği Mah.141/1 parsel köy konağı karşısında olduğundan ve toplumsal kullanım alanı meydan niteliğinde görüldüğünden satışı uygun bulunmamıştır.

          b)Kildere Mah.118/75 parsel Mahallenin ortak kullanım alanında olduğu, ortasından yol geçmesi sebebiyle parselasyon yapılamaması ve m2 olarak büyük olması sebebiyle tek kişiye satışı uygun bulunmamıştır.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Yelbeği

Köyiçi

Arsa

141

1

243,26

Kildere

İsmailbaşı

Tarla

118

75

11.659,87

                Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda: Yelbeği Mah 141/1 ve 118/75 parselin satışı hususunda alınan imar komisyonu kararının aynen kabul edilerek, yukarıda yazılı parsellerin satışının yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

           

            Başkan V.: Gündemimizde bulunan aşağıda özellikleri yazılı Cumhuriyet  Mah.573 ada 15 parsel ve Sarıoğlan Mah. 183 ada 13 parsel satışının ise, araştırılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Cumhuriyet

Tokalık

Arsa

573

15

3.494,93

Sarıoğlan

Harmancık

Tarla

183

13

14.562,18

2-SARIOĞLAN MAH.9 ADA 1 PARSELDE 4/5 HİSSESİ BELEDİYEMİZE AİT OLAN TAŞINMAZIN 1/5 HİSSE MİKTARININ SATIN ALINMASI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Başkan V.:Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere, Sarıoğlan Mahallesi 9 ada 1 parselde bulunan 41.965,46 m2  tarla niteliğindeki taşınmazın 4/5 hissesi Belediyemize ait olup, 1/5 hissesi Nevin ÖZMEN – Zekiye Tülin KESKİN – Sema Betül GENCEL – Güzin NALBANTOĞLU’na aittir.

Güzin NALBANTOĞLU 14.11.2019 günlü dilekçesi ile 1/5 hisselerini belediyemize satmak istediğini beyan etmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda: Sarıoğlan Mahallesi 9 ada 1 parseldeki 1/5 hisse miktarının belediyemizce satın alınması talebinin araştırılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

             3-KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN DEMİRASAF MAHALLESİNDE HAZİNEYE AİT 303 ADA 146 NOLU PARSELDEKİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

             Başkan V.:Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere, İlçemiz Demirasaf Mahallesinde bulunan Hazineye ait 303 ada 146 nolu parselde Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imar plan değişikliği talebi bulunmaktadır.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda: talebin araştırılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

             4-KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÜÇPINAR MAHALLESİNDE HAZİNEYE AİT 205 ADA 16 NOLU PARSELDEKİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

             Başkan V.:Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere, İlçemiz Üçpınar Mahallesinde bulunan Hazineye ait 205 ada 16 nolu parselde Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından imar plan değişikliği talebi bulunmaktadır.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda: talebin araştırılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

5- BORÇLANMA YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ  :

Başkan V.:Sayın Üyeler, 5393 sayılı kanunun 18/d maddesi gereğince, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere çeşitli bankalardan kredi çekilmesi(Borçlanma) ve  Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Belediyemize ihtiyaç olduğu zamanlarda çeşitli bankalardan kredi çekilerek 1.500.000.-TL borçlanma yapılmasına ve borçlanma ile ilgili tüm işlemler için  Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine 5393 sayılı kanunun 18/d maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi. Hasan ÖZKAYA ret oyu kullandı.

            6- ÜCRET VE TARİFELERİN GÖRÜŞÜLMESİ:

             Başkan V.:Sayın Üyeler, 2020 yılı içerisinde uygulanacak ücret tarifeler konusunu görüşeceğiz.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; araştırma yapılmak üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

7-GES(GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ) KURULUM PROJESİNİN HAZIRLATILMASI VE UYGULANMASI İÇİN BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Başkan V.:Sayın Üyeler, Yukarı Mahalle 518 ada 8 parselde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait 19.113 m2 alanda lisanssız üretim GES (Güneş Enerji Santrali) kurulum projesinin hazırlatılması ve uygulanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;bahse konu alanda lisanssız üretim GES (Güneş Enerji Santrali) kurulum projesinin hazırlatılması ve uygulanması için Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya  yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

8-DİLEK VE TEMENNİLER :

                Başkan V.:Sayın Üyeler, 2019 yılı Aralık  ayı olağan meclis toplantımızın 1.birleşim gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2019 Aralık ayı olağan meclis toplantımızın 2. Birleşiminin 10 Aralık 2019 Salı günü saat 11:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

                Belediye Başkan V.

              Meclis Başkanı                          Katip Üye                                   Katip Üye

              Hasan ÖZCAN                    Hüseyin ERDEM                        L.Emre BAŞAR

Yazdır