The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2020 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 HAZİRAN MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 NİSAN OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 ARALIK II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2019/ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                              Karar Tutanak No       :18

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi  :10.12.2019  

            KATILANLAR                        :                                KATILMAYANLAR       :             

            Başkan   :Sadettin SAYGI                                       Üye       :Arif DURNA

             Üye       :Mustafa ŞAHİN                                           

               “          :Hüseyin ERDEM                                                                                                    “          :Hasan ÖZCAN        

               “          :Hayri AK   

              “           :Ali KOYUNCU

              “           :Yüksel ÖZ

  “           :Yusuf ER

              “           :L.Emre BAŞAR

              “           :Ramazan SAĞLAM

              “           :Halil YUVAKTAŞ

              “           :Kıymet ALTINIŞIK

              “           :Meltem AYHAN

              “           :Mümine CENGİZ

              “           :Hasan ÖZKAYA

            Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2019/Aralık  ayı olağan meclis toplantımızın II.Birleşim I.oturumunu açıyorum. Meclis Üyelerimizden Arif DURNA dilekçesi ile, 2019 Aralık  ayı 2.birleşim olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Arif DURNA’nın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 10.12.2019 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Başkan :Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere;Konya MEDAŞ tarafından Sorkun/Güney Mah.bulunan Hazineye ait 174 ada 1 nolu parselde “Bina tipi trafo” tesis edileceğinden imar planı değişiklik talebinin görüşülmesi gerekmektedir.

            Emlak ve İstimlak Müd.nün müzekkeresinde belirtildiği üzere;Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin mülkiyeti Belediyemize ait Çağlayan Mah.Çağlayan Cad.No:10 adresindeki işyerine tahsis talebi bulunmaktadır. Bu taleplerin gündeme ilave edilerek görüşülmesini istiyorum.

            Yukarıda yazılı 2 adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ(Cumhuriyet Mah.573/15, Sarıoğlan Mah.183/13 parsel)  :

            Başkan  :04.12.2019 tarih, 82 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar komisyonumuza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi. 

            Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet ve Sarıoğlan Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı iki adet parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda;

          a)Cumhuriyet Mah.573/15 parsel Bozkır İlçe Merkezinde bulunmakta olup,  bu yerin nitelikli bir yapıya sahip olduğundan, ve ileriye yönelik yatırımlarda kullanılacağı düşünüldüğünden satışı uygun bulunmamıştır.

          b)Sarıoğlan/Koçaş Mah.183/13 parselin Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden, satışı uygun bulunmuştur.   

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Cumhuriyet

Tokalık

Arsa

573

15

3.494,93

Sarıoğlan

Harmancık

Tarla

183

13

14.562,18

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda: Cumhuriyet Mah. 573/15 ve Sarıoğlan Mah. 183/13 parselin satışı hususunda alınan imar komisyonu kararı aynen kabul edilmiş olup,  Sarıoğlan Mah.183/13 parsel satışına izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            2-SARIOĞLAN MAH.9 ADA 1 PARSELDE 4/5 HİSSESİ BELEDİYEMİZE AİT OLAN TAŞINMAZIN 1/5 HİSSE MİKTARININ SATIN ALINMASI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Başkan  :04.12.2019 tarih, 83 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar komisyonumuza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi. 

            Sarıoğlan Mahallesi 9 ada 1 parselde bulunan 41.965,46 m2  tarla niteliğindeki taşınmazın 4/5 hissesi Belediyemize ait olup, 1/5 hissesi Nevin ÖZMEN – Zekiye Tülin KESKİN – Sema Betül GENCEL – Güzin NALBANTOĞLU’na aittir.

            Güzin NALBANTOĞLU 14.11.2019 günlü dilekçesi ile 1/5 hisselerini belediyemize satmak istediğini beyan etmektedir. Sarıoğlan Mahallesi 9 ada 1 parseldeki 1/5 hisse miktarının belediyemizce satın alınması talebi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda: Sarıoğlan Mahallesi 9 ada 1 parseldeki 1/5 hisse miktarının belediyemizce satın alınması hakkındaki imar komisyonu kararı aynen kabul edilmiş olup, 1/5 hisse miktarının satın alınmasına oybirliğiyle karar verildi.

             3-KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN DEMİRASAF MAHALLESİNDE HAZİNEYE AİT 303 ADA 146 NOLU PARSELDEKİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

             Başkan :04.12.2019 tarih, 84 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar komisyonumuza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi. 

Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesinde bulunan Hazineye ait 303 ada 146 nolu parselde  Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 15/11/2019 tarih, 22654863 sayılı yazı, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 26/11/2019 tarih ve 41331 sayılı yazılarında imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadırlar.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince; ‘’Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesinde bulunan Hazineye ait 303 ada 146 nolu parselde talep edilen imar planı değişikliği imar komisyonumuzca incelenerek uygun görülmüştür.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda:sözkonusu talebin imar komisyonundan geldiği gibi kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

             4-KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÜÇPINAR MAHALLESİNDE HAZİNEYE AİT 205 ADA 16 NOLU PARSELDEKİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

             Başkan : 04.12.2019 tarih, 85 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar komisyonumuza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi. 

Bozkır İlçesi, Üçpınar Mahallesinde bulunan Hazineye ait 205 ada 16 nolu parselde  Konya İl Sağlık Müdürlüğünün 19/11/2019 tarih ve E.141 sayılı yazısı ile Bozkır Milli Emlak Şefliğinin 21/11/2019 tarih ve E.40795 sayılı  yazılarında imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadırlar.

 Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince; ‘’Bozkır İlçesi, Üçpınar Mahallesinde bulunan Hazineye ait 205 ada 16 nolu parselde talep edilen imar planı değişikliği imar komisyonumuzca incelenerek uygun görülmüştür.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; sözkonusu talebin imar komisyonundan geldiği gibi kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

            5-ÜCRET VE TARİFELERİN GÖRÜŞÜLMESİ:

             Başkan :Sayın Üyeler, 04.12.2019 tarih, 87 nolu kararımızla gündeme alınan ve Plan bütçe komisyonumuza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 2020 yılı içerisinde uygulanacak olan ücret tarifelerin Plan Bütçe Komisyonundan geldiği gibi aşağıda yazılı olduğu şekilde kabul edilmesine oyçokluğuyla karar verildi. Hasan ÖZKAYA ret oyu kullandı.

A- KONTROL RAPOR ÜCRETİ (TL)

Lokantalar ve etliekmekçiler                                                                     :   220

İçkili yerler                                                                                                :   726

Kahvehaneler                                                                                             :   220

Çay bahçeleri-Lunapark                                                                            :   220

Alışveriş Merkezleri                                                                                  :1.155

Market                                                                                                       :   825

Bakkal                                                                                                        :   550

Fırınlar (FENNİ)                                                                                        :1.815

Kara Fırın                                                                                                   :  605

Beyaz eşya satıcılar                                                                                   :   583

Halı mobilya satıcıları                                                                               :   583

Pastaneler                                                                                                  :   292

Berber-kuaför-Tekstil-Perdeci-Terzidikim                                               :   220

Tuhafiyeciler – manifaturacılar-Ayakkabıcılar                                         :  292

İnşaat malzemesi satıcıları-Mermerciler                                                   :  726

Terminaller-yazıhaneler-inş.büro-elektronikservisi                                  :  292

Otel , pansiyon                                                                                           :  875

Kasap – şarküteri                                                                                       :  220

Elektirikçiler – Nalburiye-av bayi                                                             :  220

Gıda –üretim sicil numarası - Depo                                                          :  220

Mesul  müdür belgesi                                                                                :  220

İnternet cafeler-okul kantini                                                                      :  220

Kırtasiyeciler – Sigorta Aracılık                                                                :  220                         

Züccaciye – hediyelik eşyacılar                                                                 :  292

Sarraflar                                                                                                      :  292

Oto Tamircisi-yıkama-yağlamacı-galericiler                                             :  220 

Oto Yedek parça                                                                                         :  292

Marangoz , Mobilyacılar,Kaynakçı ve Pvc üretiçileri-Güneş Enerjisi      :   220

Üretim yapacak tesis kuranlar-Yemek üretimi-bal dolum-tahın imalat

ve paketlemecisi                                                                                          :1.210

Eczane-Mühendis-Veterinerlik-Avukatlık-Zirai İlaç Bayi                         :   220                                                                             

Diğerleri - İletişim                                                                                       :   121

 

B-İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

 

İşyerinin Alanı

Belediye Grubu / Harcın Tutarı ( TL )

3 Grup

Her tür işyeri için

25 m2 kadar

0,18

26m2 - 100m2 arası

0,25

101m2 - 250m2 arası

0,29

251m2 - 500 m2 arası

0,33

501m2 den yukarı

0,37

 

C-İLANLAR

Hoparlörden  yapılan ilan  ücreti.

a-Resmi Daireler ile ilgili mahkeme tarafından gayri menkullerin tesciline dair ilanların her seferinde                                                                     15.TL

b-1- 20 kelimelik ilanların her seferinden                  10  TL

c-21- 100 kelimelik ilanların her seferinden              15 TL

 

d-100 Kelimeden yukarı ilanların her seferinden       20 TL

Yukarıda belirtilen ilanlar  Belediyemiz ilan ( Mesai) saatleri dışında yapılır ise tarifeler % 50 ücret farkı uygulanır.

e-Açık Hava İlan Reklam Ücreti :İlan Panoları haftalık 100 TL

 

D-GREYDER  :

İlçe halkına akaryakıt, yağ vs masrafları Belediyemize ait olmak üzere 1 saatlik ücretinin

200 TL +KDV ilçe dışına 225 TL +KDV

E-KAZICI VE YÜKLEYİCİ   :

İlçe halkına akaryakıt, vs. masrafları Belediyemize ait olmak üzere 1 saatlik ücretinin

Lastikli kepçe saat ücreti yakıt dahil  200 TL +KDV 

Paletli  kepçe saat ücreti yakıt dahil   225 TL +KDV 

Bir saate kadar süreler 1 saat ücreti alınır, garaj çıkışı hariç 2 saat’ten fazla çalışmışsa iş başlangıç saati geçerli, iş 2 saatten az sürmüşse garaj çıkışı saat tutulacak.

Halkın ortak kullandığı bağ,bahçe yolları, mal sahiplerinin rızası alınarak para ödenmeksizin kamulaştırma yapmadan açılacak ve İş makinesi,Kamyon,greyder ücreti alınmayacak.

 

F- KANAL KAZICI:

ŞEHİR İÇİ  1.SAAT ÜCRETİ    150 TL+ KDV  

ŞEHİR DIŞI 1 SAAT ÜCRETİ   175 TL+ KDV

                   

G-VASITA ÇEKMELER( KDV HARİÇ)  :

Şehir merkezinde  100 TL

Şehir dışı  100 TL + km 2,5 TL dir.

 

H-VİDANJÖR ÜCRETİ :    

Vidanjör Ücreti          60TL+KDV

I-KAMYON VE TRAKTÖR ÜCRETLERİ  :

Kamyon Ücreti :75 TL+ KDV

Traktör Ücreti   :50 TL+ KDV

İ-NAKLİYE ÜCRETİ ( KDV HARİÇ)   :

Mahallelere (gidiş-dönüş km başı) 3,00 TL (Kamyona 8 m3’ten fazla kum atılmayacaktır)

Yaylalara (gidiş-dönüş km başı)    5,00 TL  (Kamyona 6 m3’ten fazla kum atılmayacaktır)

J-FORKLİFT VE KOMPRESÖR ÜCRETLERİ ( KDV HARİÇ)  :

Forklift 30 dakika ücreti :  50,00 TL

Forklift 1  saat          “     :100,00 TL

Kompresör 1 saat ücreti  : 75,00 TL

 

K-DÜĞÜN SALONU ÜCRETİ ( KDV HARİÇ)   :

1-Belediye Yeni Düğün Salonu ve Kapalı Pazar yerinde Düğün yeri olarak kullanılan yerlerde yapılacak olan Düğün, Kına, Nişan, Nikâh vb. Merasimlerde akşam için alınacak olan Kira Bedeli günlük KDV Hariç 700 TL  (Yedi yüz Türk Lirası)

2-Belediye Yeni düğün salonunda nikâh için gündüz kiralanması durumunda günlük

KDV Hariç 400 TL (Dörtyüz Türk Lirası)

3-Belediye düğün salonunda bulunan malzemelerden Masaların Kiralanmak istenmesi durumunda 1 Adet masa kiralama ücretinin KDV hariç 3 TL (Üç Türk Lirası) olarak belirlenmesine, Belediye düğün salonunda bulunan malzemelerden Sandalye Kiralanmak istenmesi durumunda 1 Adet sandalye kiralama ücreti KDV Hariç 1 TL ( Bir Türk Lirası) Kiralanacak olan masa ve sandalyelerin imza karşılığı tutanakla teslim edilip alınmasına ve eksik veya kırık olarak teslim edilen her sandalye için 20 TL (KDV Hariç), her masa için

40 TL (KDV Hariç) alınmasına.

L-BASILI EVRAK SATIŞI

Evlenme Cüzdanı Bedeli                                                                                 :165TL+KDV

Esnaf Teftiş Defteri Bedeli                                                                             :  15TL+KDV

 

M-HALI SAHA ÜCRETLERİ

*08:00-18:00 saatleri arasında 1 saatlik ücret: 72.00 TL

*18:00 den sonra halı saha kapanış saatine kadar 1 sa.ücret :96.00 TL

 

N-İŞYERİ KİRALARI

Belediyemize ait işyerlerinde kiracı olanların aylık kira bedelleri üzerine 2019 yılı TÜFE oranında artış yapılarak  aylık ecrimisil bedellerinin belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

O-PAZAR YERİ İŞGALİYE ÜCRETİ:

 *Hamzalar-Sarıoğlan-Dereiçi Mahalle Pazarları

-Günlük m2 İşgaliye ücreti 0,5 TL

*Bozkır Merkezdeki Pazar Yerleri (diğer esnaflar)

-Günlük m2 İşgaliye ücreti 1 TL

*Köylü üretici (üretim yapıp ürettiğini satanlar)

-Günlük m2 İşgaliye ücreti 0,5 TL

 

            Ö-MEZBAHANE ÜCRETLERİ:

            *ET KESİM ÜCRETİ (Taşıma Ücreti Dahil) :

            1-Küçükbaş (Koyun- Keçi)hayvan başına      20,00.-TL+KDV

            2-Büyükbaş (Dana –Sığır)hayvan beher kg      0,60.-KRŞ+KDV

            3-Mezbahane Soğuk Hava Deposu Ücreti

            (Soğuk hava deposunda 1 günden fazla duran etler için günlük ücret)

             -Küçükbaş  =  15,00.- TL+KDV

            -Büyükbaş  =   30,00.- TL+KDV

 

            *KURBAN KESİM ÜCRETİ                   :

            1-Büyükbaş hayvan başına 300,00.- TL+KDV

            2-Küçükbaş      “         “        75,00.-  TL+KDV

P-KANTAR VE SELEKTÖR MAKİNASI (BUĞDAY ELEME) ÜCRETLERİ  :

BELEDİYE  KANTARI ve SELEKTÖR MAKİNASI  ÜCRETLERİ (KDV DAHİL)     :

a-Yüklü kamyonların yükünün bir seferde boşaltılması durumunda yük için bir dolu bir boş kantara girmesi durumunda                                                                          15.00TL

b-Yüklü kamyonların boş olarak darasının alınması dahil her seferinden   10.00TL

 

c-Selektör makinası (buğday eleme) 1 ton eleme ücreti                               25.00TL

BELEDİYECE YAPILAN MAL VE HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRETLERE KDV DAHİL DEĞİLDİR.  

 

2464 sayılı kanunun 97.Maddesine göre :“2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak Belediyelerin ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret alınır.”

FEN VE İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ

Alt yapı ve Hasar Tahribat Ücreti (TL)

Asfalt yol tahribat                      m2 …………………………..:  75

Parke taşı                                   m2……………………………:  75

Bordür                                        mt……………………………   75

Toprak yol                                  m2…………………………..:  50

İmar Durumu ve  Hizmet Birimi Belge (TL)

İmar çapı                                                                        : 60

Bodrum tasdik harcı                    m2                              :  0.05

Mesken tasdik harcı                    m2                              :  0.05

Ticari alan                                   m2                              :  0.10

İşgaliye                                       m2                              :  1.50

Jeolojik etüt harcı                       m2                              :  1.50 

İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri ile her türlü verilen tasdikli belge harcı   (belge başına)                               : 50 TL 

Aplikasyon arsa    m2 si             konut  , ticari yapı       :       

Temel ve temel üstü  vize inşaat   “              “                :       

Demir vizesi  (beher kat   )              “             “               :     30

Yol ve kaldırım harcamalarına

katılım payı m2   “      “                                                    :      5

Proje tasdiki her daire ve                       “       “                :     15

Tamirat izni maktuen                            “          “             :      50

İmar tadilat çizimi arsa m2                   “          “             :      55 

İmar ve mevzii imar planlarında katılım payı  “   “         : 1.650

Asansör izin belgesi üç ve yukarısı katlar için    “    “    :     275

Harita gelirleri kontrolluk harcı her m2 için    “   “         :    110

Tadilat ücreti (imar planının tasdikinden sonra vatandaşın değişiklik teklifinin mahallinde incelenmesi gerekli çalışmaların yapılabilmesi için     :      55

Plan tadilat ücretleri

0-200               m2 arası                                                :       55

201-1000           “     “                                                    :      90

1001-5000         “     “                                                    :      95

5001-10.000      “     “                                                    :     110

10.001-20.000   “     “                                                    :     165

20.000 den yukarı her m2 için                                       :       40

Mevzii imar planı teklif ücreti

10.000-15.000            m2 arası                                     :      330

15.001-20.000              “      “                                       :      440

20.001-30.000              “      “                                       :      550

30.000 m2 üzeri her m2 için                                        :         55

İmar planı değişikliği başvuru ücreti                           :         55

Plan değişikliği tadilat  ücreti m2      :(TMMOB VE ŞPO Birim Fiyatlarına 

               göre belirlenecektir.)

             OTOPARK BEDELLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

             26.04.2006 tarih  ve 26150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğin 4 üncü maddesinde Otopark Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi uyarınca; parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yükümlülerden alınacak otopark bedelinin hesabına ve tahsiline ilişkin esaslar açıklanmıştır.

           Birim Otopark Bedeli belirlenirken Resmi Gazetede her sene yayımlanarak yürürlüğe giren “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre sınıfı ve grubu belirlenen katlı garajlarda bir otoparkın o yılın birim m2 fiyatı için belirlenen İnşaat maliyeti x Birim otopark alanı (20 m2) = Birim otopark yapı payı hesap edilir.

            Birim Otopark Bedeli = (Birim otopark yapı payı) x (Bölgeleme planına göre belirlenen % oranı) + (Birim otopark arsa payı) hesap edilir.

             Bozkır Belediyesi Birim Otopark Bedelini İki Bölgeye ayırarak bedelin 1.(Birinci) BölgeMerkez İçi ve 2.(İkinci) Bölge Merkez Dışı olarak yukarıdaki hesaplarda göz önünde bulundurularak birim otopark bedelleri aşağıdaki hesaplamalarda belirtilmiştir.

1.Bölge Merkez İçi Birim Otopark Bedeli : (590.00 TL x 20) x (%2) = 236.00 TL

2.Bölge Merkez Dışı Birim Otopark Bedeli : (270.00 TL x 20) x (%1) = 54.00 TL

             Bozkır Belediye Meclisi tarafından otopark bölgelerinin, trafik yoğunluğu, bölgesel otoparkların durumu ve arsa payları dikkate alınarak tespit edilmiştir. Otopark  bedellerinin yukarıda İki Bölge ve hesap şekline göre belirlenen ücretlerin belediye meclisince karar alınması gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

1)1.Bölge Merkez İçi Birim Otopark Bedeli : (590.00 TL x 20) x (%2) = 236.00 TL

2)2.Bölge Merkez Dışı Birim Otopark Bedeli : (270.00 TL x 20) x (%1) = 54.00 TL

            6-KONYA MEDAŞ TARAFINDAN SORKUN/GÜNEY MAH.BULUNAN HAZİNEYE AİT 174 ADA 1 NOLU PARSELDE “BİNA TİPİ TRAFO” TESİS EDİLECEĞİNDEN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

Başkan :Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere;Konya MEDAŞ tarafından Sorkun/Güney Mah.bulunan Hazineye ait 174 ada 1 nolu parselde “Bina tipi trafo” tesis edileceğinden imar planı değişiklik talebi bulunmaktadır.

 Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;talebin araştırılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

                7-BOZKIR TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

            Başkan: Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müd.nün müzekkeresinde belirtildiği üzere;Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığı dilekçesinde, mülkiyeti Belediyemize ait Çağlayan Mah.Çağlayan Cad.No:10 adresinde bulunan taşınmazın belediyemiz ile ortak hizmet projesi geliştirmek amacıyla ve fondan şeker üretim ünitesi, bal işleme, dolum ve paketleme tesisi kurmak suretiyle ilçemiz istihdamına ve ilçe ekonomisine doğrudan bir katkı sağlayacağından yukarıda adresi belirtilen taşınmazın 2 yıllığına tahsisini talep etmektedir.  

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; mülkiyeti Belediyemize ait Çağlayan Mah.Çağlayan Cad.No:10 adresinde bulunan işyerinin Kooperatif faaliyetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak 2 yıllığına Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığına tahsis edilmesine ve protokol için Belediye Başkanına yetki verilmesine 5393 sayılı kanunun 75/d maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

            Başkan :Sayın Üyeler, 2019 yılı Aralık  ayı II.Birleşim I.oturum olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2020 Ocak ayı olağan meclis toplantımızın  06 Ocak 2020 Pazartesi  günü  saat 15:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

                Meclis Başkanı                          Katip Üye                                   Katip Üye

            Sadettin SAYGI                   Hüseyin ERDEM                        L.Emre BAŞAR

Yazdır e-Posta