2020 EYLÜL AYI ARSA SATIŞ VE KİRA İHALE İLANI

T.C

 BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

            1-a-) Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda bilgileri belirtilen Bozdam Mahallesinde bulunan 1 Adet  Arsa, Cumhuriyet  Mahallesinde bulunan 1 Adet Arsa, Karabayır Mahallesinde bulunan 1 Adet Tarla,Kovanlık Mahallesinde bulunan 1 Adet Tarla, Küçük Hisarlık Mahallesinde bulunan 1 Adet Arsa,Üçpınar Mahallesinde bulunan 1 Adet Arsa, Sarıoğlan (Koçaş) Mahallesinde bulunan 59 adet Arsa vasıflı taşınmazlar,   2886 Sayılı yasa hükümleri ve Şartname dahilinde  ‘’Açık Teklif Usulü’’ile satılacaktır.

               b-)Mülkiyeti Belediyemize ait, ,  Yukarı Mahalle 50019 Sok.No:8/C de bulunan yaklaşık 30m2 1 adet işyeri,Belediye Encümeninin 05.06.2020 tarih ve 46 kararı ve Yukarı Mahalle 50019 Sok.No:8/F de bulunan yaklaşık 30m2 1 adet işyeri, Belediye Encümeninin 09.07.2020 tarih ve 64 sayılı kararı  ile  ,   Kozağaç Mahallesi Kozağaç Caddesi No:51 adresinde bulunan yaklaşık 60m2 işyeri, Belediye Encümeninin  05/06/2020 tarih ve  46 Sayılı kararı ile, üç yıllığına kiraya verilecektir.

            2-İhale 17/09/2020 Perşembe  günü saat 10.00’dan  itibaren  Bozkır Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Bozkır Belediye Encümeni’nce  yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

     a-) T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)

           b-) Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve  tebligat için adres beyanı.

           c-) Kanuni ikametgâh belgesi.

d-) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerler alınır.

e-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi.

f-) İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

            g-) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri.

  1. h)  Bozkır Belediyesinden alınan   borcu yok yazısı ibraz edilmesi.

          ı-) İsteklilerin  16.09.2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar  ihale ilgili belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-Şartname ve ekleri Bozkır Belediye Hizmet Binası – Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

                    

NO

ADRESİ VE YERİ

NİTELİĞİ

ADA

PARSEL

İŞYERİ/ARSA

İMAR DURUMU/

VE KİRA SÜRESİ

GEÇİCİ TEMİNATI

MUHAMMEN

BEDELİ

 (BİR YILLIK)

( TL )

İHALE SAATİ

1

BOZDAM MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

1294

105

İMARSIZ

105.00

1050,00

10.00

2

CUMHURİYET  MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

573/15

3494,93

E=060

Yençok=7.50

AKARYAKIT İSTASYON YERİ

87.374,00

873732,50

10.05

3

KARABAYIR

MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

TARLA

140/113

      1392,74

İMARSIZ

1050,00

10450,00

10.10

4

KOVANLIK MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

TARLA

182/23

509,40

İMARSIZ

385,00

     3825,00

      

10:15

5

KÜÇÜKHİSARLIKMAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

226/4

916,27

İMARSIZ

3.210,00

32070,00

10:20

6

ÜÇPINAR MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

215/186

193,12

A=2

200.00

1.935.00

10:25

7

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

237/1

602,83

TAKS:030

KAKS:060

1.210.00

12.060.00

10:30

8

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

241/4

859,11

TAKS:030

KAKS:060

1720.00

17.190.00

10:35

9

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

241/5

996,19

TAKS:030

KAKS:060

2.000,00

19925,00

10:40

10

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

241/6

968,13

TAKS:030

KAKS:060

1936,00

19365.00

10:45

11

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

241/7

1028,36

TAKS:030

KAKS:060

2060,00

20570,00

10:50

12

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

241/8

957,81

TAKS:030

KAKS:060

1920,00

19160,00

10:55

13

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

242/1

 1078,71

TAKS:030

KAKS:060

2160,00

21575,00

11:00

14

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

242/2

919,00

TAKS:030

KAKS:060

1838,00

18380,00

11:05

15

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

246/1

625,08

TAKS:030

KAKS:060

940,00

9.380,00

11:10

16

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

246/2

750,10

TAKS:030

KAKS:060

1125,00

11.260.00

11:15

17

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

246/3

624,96

TAKS:030

KAKS:060

940,00

9375,00

11:20

18

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

247/1

922,52

TAKS:030

KAKS:060

1390,00

13840,00

11:25

19

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

247/2

559,59

TAKS:030

KAKS:060

840,00

8400,00

11:30

20

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

247/3

554,54

TAKS:030

KAKS:060

840,00

8320,00

11:35

21

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

247/4

703,66

TAKS:030

KAKS:060

1060,00

10560,00

11:40

22

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ BOZKIR/KONYA

ARSA

247/5

600,09

TAKS:030

KAKS:060

1200,00

   12010,00

11:45

23

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

BOZKIR/KONYA

ARSA

247/6

599,96

TAKS:030

KAKS:060

1200,00

12000,00

11:50

24

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ BOZKIR/KONYA

ARSA

247/7

600,09

TAKS:030

KAKS:060

1200,00

12010,00

11:55

25

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

247/8

599,94

TAKS:030

KAKS:060

1200,00

12000,00

12:00

26

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ BOZKIR/KONYA

ARSA

247/9

600,04

TAKS:030

KAKS:060

1200,00

12010,00

12:05

27

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

BOZKIR/KONYA

ARSA

247/10

597,95

TAKS:030

KAKS:060

1200,00

11960,00

12:10

28

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

248/2

595,31

TAKS:030

KAKS:060

1190,00

11910,00

12:15

29

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

248/3

651,19

TAKS:030

KAKS:060

1310,00

13025,00

12:20

30

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ/ BOZKIR/KONYA

ARSA

248/4

648,89

TAKS:030

KAKS:060

1300,00

12980,00

13:45

31

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

BOZKIR/KONYA

ARSA

248/5

686,69

TAKS:030

KAKS:060

1030,00

10310,00

13:50

32

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ/ BOZKIR/KONYA

ARSA

249/1

727,84

TAKS:030

KAKS:060

1460,00

14560,00

13:55

33

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

BOZKIR/KONYA

ARSA

249/2

815,81

TAKS:030

KAKS:060

1225,00

12240,00

14:00

34

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ/BOZKIR/KONYA

ARSA

249/3

641,38

TAKS:030

KAKS:060

965,00

9625,00

14:05

35

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

BOZKIR/KONYA

ARSA

249/4

625,30

TAKS:030

KAKS:060

940,00

9380,00

14:10

36

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ/BOZKIR/KONYA

ARSA

249/5

629,87

TAKS:030

KAKS:060

945,00

9440,00

14:15

37

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) BOZKIR/KONYA

ARSA

249/6

623,49

TAKS:030

KAKS:060

940,00

9360,00

14:20

38

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ/BOZKIR/KONYA

ARSA

249/8

770,29

TAKS:030

KAKS:060

1160,00

11560,00

14:25

39

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

BOZKIR/KONYA

ARSA

249/9

1000,17

TAKS:030

KAKS:060

2000.00

20,010,00

14:30

40

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ/BOZKIR/KONYA

ARSA

250/2

709,26

TAKS:030

KAKS:060

710,00

7100,00

14:35

41

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

250/3

771,02

TAKS:030

KAKS:060

775,00

7715,00

14:40

42

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ BOZKIR/KONYA

ARSA

250/4

686,92

TAKS:030

KAKS:060

690,00

6870,00

14:45

43

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

BOZKIR/KONYA

ARSA

250/5

743,00

TAKS:030

KAKS:060

745,00

7430,00

14:50

44

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ BOZKIR/KONYA

ARSA

250/6

793,70

TAKS:030

KAKS:060

800,00

7940,00

14:55

45

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

BOZKIR/KONYA

ARSA

250/7

778,46

TAKS:030

KAKS:060

780,00

7790,00

15:00

46

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ/BOZKIR/KONYA

ARSA

250/8

787,97

TAKS:030

KAKS:060

790,00

7890,00

15:05

47

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

BOZKIR/KONYA

ARSA

250/9

777,58

TAKS:030

KAKS:060

780,00

7780,00

15:10

48

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ BOZKIR/KONYA

ARSA

256/1

1162,33

TAKS:030

KAKS:060

1165,00

11625,00

15:15

49

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

BOZKIR/KONYA

ARSA

256/2

1003,11

TAKS:030

KAKS:060

1000,00

10040,00

15:20

50

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ BOZKIR/KONYA

ARSA

256/3

1003,11

TAKS:030

KAKS:060

1000,00

10040,00

15:25

51

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

BOZKIR/KONYA

ARSA

257/2

1252,15

TAKS:030

KAKS:060

2510,00

25045,00

15:30

52

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ BOZKIR/KONYA

ARSA

257/3

977,41

TAKS:030

KAKS:060

1470,00

14670,00

15:35

53

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

257/4

1022,80

TAKS:030

KAKS:060

1540,00

15350,00

15:40

54

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

257/5

1011,25

TAKS:030

KAKS:060

1520,00

15170,00

15:45

55

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

BOZKIR/KONYA

ARSA

258/1

755,93

TAKS:030

KAKS:060

1140,00

11340,00

15:50

56

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ BOZKIR/KONYA

ARSA

258/2

898,47

TAKS:030

KAKS:060

1350,00

13450,00

15:55

57

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

BOZKIR/KONYA

ARSA

258/3

856,48

TAKS:030

KAKS:060

1285,00

12850,00

16:00

58

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ BOZKIR/KONYA

ARSA

258/4

811,98

TAKS:030

KAKS:060

1220,00

12180,00

16:05

59

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

BOZKIR/KONYA

ARSA

258/5

935,40

TAKS:030

KAKS:060

1410,00

14040,00

16:10

60

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ BOZKIR/KONYA

ARSA

258/6

1011,94

TAKS:030

KAKS:060

1520,00

15180,00

16:15

61

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

BOZKIR/KONYA

ARSA

258/7

814,36

TAKS:030

KAKS:060

1225,00

12220,00

16:20

62

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ BOZKIR/KONYA

ARSA

258/8

716,98

TAKS:030

KAKS:060

1080,00

10760,00

16:25

63

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

BOZKIR/KONYA

ARSA

259/1

471,82

A-2

240,00

2360,00

16:30

64

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ BOZKIR/KONYA

ARSA

259/2

600,80

A-2

300,00

3010,00

16:35

65

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

BOZKIR/KONYA

TARLA

169/6

1087,50

TAKS:030

KAKS:060

1635,00

16315,00

16:40

66

YUKARI MAH.50019.SOK.

NO:8/F

BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

523/1

30

3 YIL/36 AY

900.00

9.000.00+KDV

(BİR YILLIK PEŞİN)

16:45

67

YUKARI MAH.50019.SOK.

NO:8/C

BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

523/1

30

3 YIL/36 AY

900,00

9.000.00+KDV

(BİR YILLIK PEŞİN)

16:50

68

KOZAĞAÇ MAH.KOZAĞAÇ CAD.NO:51 BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

114/16

60

3 YIL/36 AY

420,00

4.200.00+KDV

16:55

 

İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

          17.09.2020 tarihinde yapılacak ihaleye katılan istekli olmadığı takdirde  , ikinci ihale bir hafta sonra 24.09.2020 Perşembe günü saat 10.00’dan itibaren yapılacaktır. İsteklilerin  23.09.2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar  ihale ilgili belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

 

İLAN OLUNUR.

Yazdır e-Posta