Gayrimenkul satış ve kira ihale ilanı

T.C

 BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

            1-a-) Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda bilgileri belirtilen Hisarlık Mahallesinde bulunan 1 Adet Taşınmaz, Küçük Hisarlık Mahallesinde bulunan 5 Adet taşınmaz, Cumhuriyet  Mahallesinde bulunan 1 Adet Taşınmaz , Yelbeği Mahallesinde bulunan 1 Adet taşınmaz,Taşbaşı Mahallesinde bulunan 1 Adet taşınmaz,  Sarıoğlan (Koçaş) Mahallesinde bulunan 23 adet  taşınmaz,   2886 Sayılı yasanın 45.maddesi gereği ve Şartname dahilinde  ‘’Açık Teklif Usulü’’ile satılacaktır.

               b-)Mülkiyeti Belediyemize ait, ,  Yukarı Mahalle 50019 Sok.No:8/C de bulunan yaklaşık 30m2 1 adet işyeri,Belediye Encümeninin 05.06.2020 tarih ve 46 kararı ve Yukarı Mahalle 50019 Sok.No:8/F de bulunan yaklaşık 30m2 1 adet işyeri, Belediye Encümeninin 09.07.2020 tarih ve 64 sayılı kararı  ile  ,   Harmanpınar Mahallesinde bulunan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen 16 adet tarla vasıflı taşınmaz, Belediye Encümeninin 05.06.2020 tarih ve 46  Sayılı kararı ile, 2886 Sayılı yasanın 45.maddesi gereği ve Şartname dahilinde  ‘’Açık Teklif Usulü’’ile üç yıllığına kiraya verilecektir.

            2-İhale aşağıda belirtilen gün ve saatte  Bozkır Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Bozkır Belediye Encümeni’nce  yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

     a-) T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)

           b-) Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve  tebligat için adres beyanı.

           c-) Kanuni ikametgâh belgesi.

d-) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerler alınır.

e-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi.

f-) İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

            g-) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri.

  1. h)  Bozkır Belediyesinden alınan   borcu yok yazısı ibraz edilmesi.

          ı-) İsteklilerin  01.12.2020 Salı günü mesai bitimine kadar  ihale ilgili belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-Şartname ve ekleri Bozkır Belediye Hizmet Binası – Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

     

               

SIRA

NO

ADRESİ VE YERİ

NİTELİĞİ

ADA

PARSEL

İŞYERİ/

ARSA

İMAR DURUMU/

VE KİRA SÜRESİ

GEÇİCİ

TEMİNATI

MUHAMMEN

BEDELİ

 

( TL )

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

CUMHURİYET  MAHALLESİ

ARSA

573/15

3494,93

E=060

Yençok=7.50

AKARYAKIT İSTASYON YERİ

87.374,00

873732,50

(MUHAMMEN BEDELİ)

PEŞİNAT

273732,50

KALAN 2 EŞİT TAKSİT

  02.12.2020

10.05

2

HİSARLIK

MAHALLESİ

TARLA

190/31

790,35

İMARSIZ

800,00

7.910.00

PEŞİN

02.12.2020

10.08

3

TAŞBAŞI

MAHALLESİ

ARSA

122/39

      302,93

İMARSIZ

760,00

7580,00 PEŞİN

02.12.2020

10.10

4

YELBEĞİ

MAHALLESİ

ARSA

109/297

1668,65

İMARSIZ

1670,00

     16690,00 PEŞİN

      

02.12.2020

10:15

5

KÜÇÜKHİSARLIK

MAHALLESİ

ARSA

241/13

140,98

İMARSIZ

500

4940,00 PEŞİN

02.12.2020

10:20

6

KÜÇÜKHİSARLIK

MAHALLESİ

ARSA

183/14

455,69

İMARSIZ

1140,00

11400,00 PEŞİN

02.12.2020

10:25

7

KÜÇÜKHİSARLIK

MAHALLESİ

ARSA

212/2

635,96

İMARSIZ

1600,00

15900,00 PEŞİN

02.12.2020

10:30

8

KÜÇÜKHİSARLIK

MAHALLESİ

ARSA

206/1

667,21

İMARSIZ

1670,00

16690,00 PEŞİN

02.12.2020

10:35

9

KÜÇÜKHİSARLIK

MAHALLESİ

ARSA

206/7

1239,87

İMARSIZ

3100,00

31000,00 PEŞİN

02.12.2020

10:40

10

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

183/13

14562,18

AKARYAKIT-LPG SATIŞ İST=.3941M2

KDKÇA=10621,18M2

72810,00

    728.109,00

(MUHAMMEN BEDELİ)

   PEŞİNAT

     228109,00

    KALAN

    2 EŞİT                     TAKSİT

02.12.2020

10:45

11

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

268/1

958,12

E=0,30 Yençok=7,50

      3350,00

33535,00 PEŞİN

02.12.2020

10:50

12

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

268/2

1626,34

E=0,30 Yençok=7,50

6500,00

65055,00 PEŞİN

02.12.2020

10:55

13

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

268/3

 1038,23

E=0,30 Yençok=7,50

5200,00

51915,00 PEŞİN

02.12.2020

11:00

14

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

268/5

1039,60

E=0,30 Yençok=7,50

         4160,00

41585,00 PEŞİN

02.12.2020

11:05

15

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

268/6

957,31

E=0,30 Yençok=7,50

3230,00

38295,00 PEŞİN

02.12.2020

11:10

16

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

268/7

970,53

E=0,30 Yençok=7,50

3400,00

    33970,00 PEŞİN

02.12.2020

11:15

17

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

273/3

1979,42

E=0,30 Yençok=7,50

6930,00

69280,00 PEŞİN

02.12.2020

11:20

18

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

272/2

1982,09

E=0,30 Yençok=7,50

6940,00

69375,00 PEŞİN

02.12.2020

11:25

19

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

272/3

998,89

E=0,30 Yençok=7,50

3500,00

34965,00 PEŞİN

02.12.2020

11:30

20

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

272/4

1075,72

E=0,30 Yençok=7,50

3770,00

37655,00 PEŞİN

02.12.2020

11:35

21

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

272/5

1259,14

E=0,30 Yençok=7,50

4410,00

44070,00 PEŞİN

02.12.2020

11:40

22

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

272/6

1221,38

E=0,30 Yençok=7,50

4275,00

42750,00 PEŞİN

02.12.2020

11:45

23

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

ARSA

272/7

1270,04

E=0,30 Yençok=7,50

4450,00

44455,00 PEŞİN

02.12.2020

11:50

24

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

247/10

597,95

TAKS:030

KAKS:060

1200,00

11960,00 PEŞİN

02.12.2020

11:55

25

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

248/2

595,31

TAKS:030

1190,00

11910,00 PEŞİN

02.12.2020

12:00

26

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

248/3

651,19

KAKS:060

1310,00

13025,00 PEŞİN

02.12.2020

12:05

27

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ/

ARSA

248/4

648,89

TAKS:030

1300,00

12980,00 PEŞİN

02.12.2020

12:10

28

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

249/5

629,87

KAKS:060

945,00

9440,00 PEŞİN

02.12.2020

12:15

29

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

249/6

623,49

TAKS:030

940,00

9360,00 PEŞİN

02.12.2020

13:30

30

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

ARSA

257/3

977,41

TAKS:030

1470,00

14670,00 PEŞİN

02.12.2020

13:35

31

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

257/4

1022,80

KAKS:060

1540,00

15350,00 PEŞİN

02.12.2020

13:40

32

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

MAHALLESİ

ARSA

259/2

600,80

A-2

300,00

3010,00 PEŞİN

02.12.2020

13:45

33

HARMANPINAR

MAHALLESİ

TARLA

6171

3200

3 YIL/36 AY

30,00

290,00

 (ÜÇ YILLIK)

PEŞİN

02.12.2020

13:50

34

HARMANPINAR

MAHALLESİ

TARLA

6176

8340

3 YIL/36 AY

75,00

750,00 (ÜÇ YILLIK)PEŞİN

02.12.2020

13:55

35

HARMANPINAR

MAHALLESİ

TARLA

6159

4480,00

3 YIL/36 AY

40,00

405,00  (ÜÇ YILLIK)PEŞİN PEŞİN

02.12.2020

14:00

36

HARMANPINAR

MAHALLESİ

TARLA

6265

3780,00

3 YIL/36 AY

30,00

342,00 (ÜÇ YILLIK)PEŞİN

02.12.2020

14:05

37

HARMANPINAR

MAHALLESİ

TARLA

6113

9300,00

3 YIL/36 AY

80,00

837,00 (ÜÇ YILLIK)PEŞİN

02.12.2020

14:10

38

HARMANPINAR

MAHALLESİ

TARLA

283

4513,00

3 YIL/36 AY

40,00

405,00  (ÜÇ YILLIK)PEŞİN

02.12.2020

14:15

39

HARMANPINAR

MAHALLESİ

TARLA

113

8388,00

3 YIL/36 AY

75,00

756,00 (ÜÇ YILLIK)PEŞİN

02.12.2020

14:20

40

HARMANPINAR

MAHALLESİ

TARLA

161

5275,00

3 YIL/36 AY

45,00

474,00  (ÜÇ YILLIK)PEŞİN

02.12.2020

14:25

41

HARMANPINAR

MAHALLESİ

TARLA

1070

1938,00

3 YIL/36 AY

20,00

174,00  (ÜÇ YILLIK)

PEŞİN

02.12.2020

14:30

42

HARMANPINAR

MAHALLESİ

TARLA

1078

1888,00

3 YIL/36 AY

20,00

171,00  (ÜÇ YILLIK)

PEŞİN

02.12.2020

14:35

43

HARMANPINAR

MAHALLESİ

TARLA

305

2525,00

3 YIL/36 AY

25,00

228,00  (ÜÇ YILLIK)PEŞİN

02.12.2020

14:40

44

HARMANPINAR

MAHALLESİ

TARLA

344

6200,00

3 YIL/36 AY

55,00

558,00  (ÜÇ YILLIK)

PEŞİN

02.12.2020

14:45

45

HARMANPINAR

MAHALLESİ

TARLA

6420

13400,00

3 YIL/36 AY

120,00

1206,00

(ÜÇ YILLIK) PEŞİN

02.12.2020

14:50

46

HARMANPINAR

MAHALLESİ

TARLA

454

10887,00

3 YIL/36 AY

100,00

981,00  (ÜÇ YILLIK)

PEŞİN

02.12.2020

14:55

47

HARMANPINAR

MAHALLESİ

TARLA

464

18250,00

3 YIL/36 AY

160,00

1623,00 (ÜÇ YILLIK)

PEŞİN

02.12.2020

15:00

48

HARMANPINAR

MAHALLESİ

TARLA

490

6637,00

3 YIL/36 AY

60,00

597,00 (ÜÇ YILLIK) PEŞİN

02.12.2020

15:05

49

YUKARI MAH.50019.SOK.

NO:8/F

BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

523/1

30

3 YIL/36 AY

900.00

9.000.00+KDV

(BİR YILLIK PEŞİN)

02.12.2020

15:10

50

YUKARI MAH.50019.SOK.

NO:8/C

BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

523/1

30

3 YIL/36 AY

900,00

9.000.00+KDV

(BİR YILLIK PEŞİN)

02.12.2020

15:15

 

                                   

                                                                                       

 

İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

          02.12.2020 tarihinde yapılacak ihaleye katılan istekli olmadığı takdirde  , ikinci ihale  10.12.2020 Perşembe günü saat 10.00’dan itibaren yapılacaktır. İsteklilerin  09.12.2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar  ihale ilgili belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

 

İLAN OLUNUR.

Yazdır e-Posta