2021 Şubat ayı şatış ve kira ihalesi

T.C

 BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

            1-a-) Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda bilgileri belirtilen  Yelbeği Mahallesinde bulunan 2 Adet taşınmaz,Yeniköy Mahallesinde bulunan 1 Adet taşınmaz,  Sarıoğlan (Koçaş) Mahallesinde bulunan 25 adet  taşınmaz,   2886 Sayılı yasanın 45.maddesi gereği ve Şartname dahilinde  ‘’Açık Teklif Usulü’’ile satılacaktır.

               b-)Mülkiyeti Belediyemize ait, ,    Kildere Mahallesinde bulunan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen 1 adet tarla vasıflı taşınmaz, Belediye Meclisinin  07.01.2021 tarih ve 02 Sayılı kararı ile, 2886 Sayılı yasanın 45.maddesi gereği ve Şartname dahilinde  ‘’Açık Teklif Usulü’’ile 10 (On) yıllığına kiraya verilecektir.

            2-İhale aşağıda belirtilen gün ve saatte  Bozkır Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Bozkır Belediye Encümeni’nce  yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

     a-) T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)

           b-) Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve  tebligat için adres beyanı.

           c-) Kanuni ikametgâh belgesi.

d-) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerler alınır.

e-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi.

f-) İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

            g-) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri.

  1. h)  Bozkır Belediyesinden alınan   borcu yok yazısı ibraz edilmesi.

          ı-) İsteklilerin  17.02.2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar  ihale ilgili belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-Şartname ve ekleri Bozkır Belediye Hizmet Binası – Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

     

               

SIRA

NO

ADRESİ VE YERİ

NİTELİĞİ

ADA

PARSEL

 

ARSA

İMAR DURUMU/

VE KİRA SÜRESİ

GEÇİCİ

TEMİNATI

MUHAMMEN

BEDELİ

 

( TL )

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

YELBEĞİ

MAHALLESİ

BAĞ

213/50

            1167,35

İMARSIZ

650,00

6.420.00

PEŞİN

18.02.2021

10.05

2

YELBEĞİ

MAHALLESİ

ARSA

138/1

177,09

İMARSIZ

200,00

     1.950,00

PEŞİN

      

18.02.2021

10:10

3

YENİKÖY

MAHALLESİ

ARSA

112/6

421,34

İMARSIZ

   850,00

8.430,00

PEŞİN

18.02.2021

10:15

4

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

241/6

    968,13

TAKS:030

KAKS:060

      2.130,00

21.300,00 PEŞİN

18.02.2021

10:20

5

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

242/2

919,00

TAKS:030

KAKS:060

2.025,00

20.220,00

PEŞİN

18.02.2021

10:25

6

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

247/1

 922,52

TAKS:030

KAKS:060

1.550,00

15,225,00

PEŞİN

18.02.2021

10:30

7

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

247/5

600,09

TAKS:030

KAKS:060

         1.320,00

13.205,00 PEŞİN

18.02.2021

10:35

8

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

247/6

599,96

TAKS:030

KAKS:060

1.300.00

13.200.00

PEŞİN

18.02.2021

10:40

9

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

247/9

600,04

TAKS:030

KAKS:060

1.320,00

    13.205,00

PEŞİN

18.02.2021

10:45

10

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

248/4

648,89

TAKS:030

KAKS:060

1.430,00

14.280,00

PEŞİN

18.02.2021

10:50

11

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

249/2

815,81

TAKS:030

KAKS:060

1.350,00

13.465,00

PEŞİN

18.02.2021

10:55

12

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

249/3

641,38

TAKS:030

KAKS:060

1.060,00

10.585,00

PEŞİN

18.02.2021

11:00

13

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

249/4

625,30

TAKS:030

KAKS:060

1.030,00

10.320,00

PEŞİN

18.02.2021

11:05

14

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

249/9

1000,17

TAKS:030

KAKS:060

2.200,00

22.005,00

PEŞİN

18.02.2021

11:10

15

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

250/5

743,00

TAKS:030

KAKS:060

820,00

8.173,00

PEŞİN

18.02.2021

11:15

16

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

ARSA

250/6

793,70

TAKS:030

KAKS:060

    875,00

8.735,00

PEŞİN

18.02.2021

11:20

17

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

250/7

778,46

TAKS:030

KAKS:060

860,00

8565,00

PEŞİN

18.02.2021

11:25

18

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

250/8

787,97

TAKS:030

KAKS:060

870,00

8.670,00 PEŞİN

18.02.2021

11:30

19

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

250/9

777,58

TAKS:030

KAKS:060

860,00

8.555,00 PEŞİN

18.02.2021

11:35

20

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ/

ARSA

256/1

1162,33

TAKS:030

KAKS:060

1.280,00

12.790,00 PEŞİN

18.02.2021

11:40

21

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

256/2

1003,11

TAKS:030

KAKS:060

1.105,00

11.035,00 PEŞİN

18.02.2021

11:45

22

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

256/3

1003,11

TAKS:030

KAKS:060

1.105,00

11035,00 PEŞİN

18.02.2021

11:50

23

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

273/3

1979,42

E=0,30 Yençok=7,50

7.620,00

76.210,00

PEŞİN

18.02.2021

11:55

24

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

272/2

1982,09

E=0,30 Yençok=7,50

7.635,00

76.315,00 PEŞİN

18.02.2021

12:00

25

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

MAHALLESİ

ARSA

272/3

998,89

E=0,30 Yençok=7,50

3.850,00

38.460,00

PEŞİN

18.02.2021

12:05

26

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

272/5

1259,14

E=0,30 Yençok=7,50

4.850,00

48.480,00 PEŞİN

18.02.2021

12:10

27

SARIOĞLAN (KOÇAŞ MAHALLESİ

ARSA

272/6

1221,38

E=0,30 Yençok=7,50

4.700,00

47.025,00

PEŞİN

18.02.2021

12:15

28

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

272/7

1270,04

E=0,30 Yençok=7,50

  4.890,00

48.890,00

PEŞİN

18.02.2021

12:20

29

KİLDERE MAHALLESİ

TARLA

118/75

10528,00

120/AY

55,00

550,00 YILLIK

KİRA/ (ÜÇ YIL PEŞİN)

18.02.2021

12:25

 

                                   

                                                                                       

 

İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

          18.02.2021 tarihinde yapılacak ihaleye katılan istekli olmadığı takdirde  , ikinci ihale  25.02.2021 Perşembe günü saat 10.00’dan itibaren yapılacaktır. İsteklilerin  24.02.2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar  ihale ilgili belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

 

         İLAN OLUNUR.

Yazdır e-Posta