2021 Temmuz Satış ve Kira İhale İlanı

T.C

 BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

            1-a-) Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda bilgileri belirtilen  Yelbeği Mahallesinde bulunan 1 Adet taşınmaz,Yeniköy Mahallesinde bulunan 1 Adet taşınmaz, Karacaardıç mahallesinde bulunan 1 Adet taşınmaz,Küçükhisarlık Mahallesindre bulunan 5 Adet taşınmaz,Sorkun Mahallesinde bulunan 2 Adet taşınmaz,Söğüt Mahallesinde bulunan 3 Adet taşınmaz, Sarıoğlan (Koçaş) Mahallesinde bulunan 20 adet  taşınmaz,   2886 Sayılı yasanın 45.maddesi gereği ve Şartname dahilinde  ‘’Açık Teklif Usulü’’ile satılacaktır.

               b-)Mülkiyeti Belediyemize ait, ,    Yukarı  Mahalle ,Demirasaf Mahallesi ,Çağlayan Mahallesi ve Dereköy Mahallelerinde bulunan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen taşınmazlar , Belediye Meclisinin  04.02.2021 tarih ve 12 Sayılı kararı ile, 2886 Sayılı yasanın 45.maddesi gereği ve Şartname dahilinde  ‘’Açık Teklif Usulü’’ile 10 (On) yıllığına kiraya verilecektir.

            2-İhale aşağıda belirtilen gün ve saatte  Bozkır Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Bozkır Belediye Encümeni’nce  yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

     a-) T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)

           b-) Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve  tebligat için adres beyanı.

           c-) Kanuni ikametgâh belgesi.

d-) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerler alınır.

e-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi.

f-) İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

            g-) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri.

  1. h)  Bozkır Belediyesinden alınan   borcu yok yazısı ibraz edilmesi.

          ı-) İsteklilerin  07.07.2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar  ihale ilgili belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-Şartname ve ekleri Bozkır Belediye Hizmet Binası – Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

     

           

SIRA

NO

ADRESİ VE YERİ

NİTELİĞİ

ADA

PARSEL

 

ARSA

İMAR DURUMU/

VE KİRA SÜRESİ

GEÇİCİ

TEMİNATI

MUHAMMEN

BEDELİ

 

( TL )

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

YELBEĞİ

MAHALLESİ

ARSA

148/2

            286,97

İMARSIZ

575,00

5740.00

PEŞİN

08.07.2021

10.05

2

YENİKÖY

MAHALLESİ

ARSA

119/1

446,92

İMARSIZ

1120,00

11175,00PEŞİN

08.07.2021

10:10

3

KARACAARDIÇ

ARSA

216/7

190,05

İMARSIZ

   480,00

4760,00 PEŞİN

08.07.2021

10:15

4

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

256/10

1117,87

TAKS:030

KAKS:060

2240,00

22360,00 PEŞİN

08.07.2021

10:20

5

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

241/5

996,19

TAKS:030

KAKS:060

2500,00

24910,00

PEŞİN

08.07.2021

10:25

6

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

247/2

559,59

TAKS:030

KAKS:060

1400,00

13990,00

PEŞİN

08.07.2021

10:30

7

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

247/3

554,54

TAKS:030

KAKS:060

       1400,00 

13870,00

PEŞİN

08.07.2021

10:35

8

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

247/7

600,09

TAKS:030

KAKS:060

1.500.00

15010,00

PEŞİN

08.07.2021

10:40

9

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

247/8

599,94

TAKS:030

KAKS:060

1500,00

    15000,00

PEŞİN

08.07.2021

10:45

10

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

250/3

771,02

TAKS:030

KAKS:060

1550,00

15425,00

PEŞİN

08.07.2021

10:50

11

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

250/4

686,92

TAKS:030

KAKS:060

1380,00

13.740,00

PEŞİN

08.07.2021

10:55

12

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

257/2

1252,15

TAKS:030

KAKS:060

3130,00

31310,00

PEŞİN

08.07.2021

11:00

13

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

257/4

1022,80

TAKS:030

KAKS:060

2560,00

25570,00

PEŞİN

08.07.2021

11:05

14

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

257/5

1011,25

TAKS:030

KAKS:060

2530,00

25290,00

PEŞİN

08.07.2021

11:10

15

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

258/1

755,93

TAKS:030

KAKS:060

1520,00

15120,00

PEŞİN

08.07.2021

11:15

16

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

ARSA

258/2

898,47

TAKS:030

KAKS:060

1780,00

17970,00

PEŞİN

08.07.2021

11:20

17

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

258/3

856,48

TAKS:030

KAKS:060

1715,00

17130,00

PEŞİN

08.07.2021

11:25

18

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

258/4

811,98

TAKS:030

KAKS:060

1630,00

16240,00

PEŞİN

08.07.2021

11:30

19

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

258/5

935,40

TAKS:030

KAKS:060

1870,00

18710,00

PEŞİN

08.07.2021

11:35

20

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ/

ARSA

258/6

1011,94

TAKS:030

KAKS:060

2025,00

20240,00

PEŞİN

08.07.2021

11:40

21

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

258/7

814,36

TAKS:030

KAKS:060

1630,00

16290,00 PEŞİN

08.07.2021

11:45

22

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

ARSA

258/8

716,98

TAKS:030

KAKS:060

1440,00

14340,00 PEŞİN

08.07.2021

11:50

23

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

TARLA

183/13

14562,18

AKARYAKIT-LPG SATIŞ İST=.3941M2

KDKÇA=10621,18M2

102000,00

1020000,00

 PEŞİN

08.07.2021

11:55

24

SORKUN MAHALLESİ

ARSA

113/23

1024,04

TAKS:025

3075,00

30725,00 PEŞİN

08.07.2021

12:00

25

SORKUN MAHALLESİ

ARSA

113/24

997,13

KAKS:050

3000,00

29920,00 PEŞİN

08.07.2021

12:05

26

SÖĞÜT MAHALLESİ

ARSA

118/15

1398,48

TAKS:030

KAKS:060

4200,00

41960,00 PEŞİN

08.07.2021

12:10

27

SÖĞÜT MAHALLESİ

ARSA

118/16

758,77

TAKS:030

KAKS:060

2280,00

   22765,00 PEŞİN

08.07.2021

12:15

28

SÖĞÜT MAHALLESİ

ARSA

118/17

533,81

TAKS:030

KAKS:060

1610,00

16015,00

08.07.2021

12:20

29

KÜÇÜKHİSARLIK MAHALLESİ

ARSA

184/15

523,92

İMARSIZ

1310,00

13100,00 PEŞİN

08.07.2021

13:35

30

KÜÇÜKHİSARLIK MAHALLESİ

ARSA

188/27

1147,33

İMARSIZ

2870,00

28690,00 PEŞİN

08.07.2021

13:40

31

KÜÇÜKHİSARLIK MAHALLESİ

ARSA

188/28

1219,79

İMARSIZ

3050,00

30500,00 PEŞİN

08.07.2021

13:45

32

KÜÇÜKHİSARLIK MAHALLESİ

ARSA

188/29

1298,63

İMARSIZ

3250,00

32470,00 PEŞİN

08.07.2021

13:50

33

KÜÇÜKHİSARLIK MAHALLESİ

ARSA

188/30

1187,63

İMARSIZ

2970,00

26695,00PEŞİN

08.07.2021

13:55

34

YUKARI MAHALLE 50019SK.N0:8/B

İŞYERİ

------

20M2

10/(ON) YIL

120/ AY

900,00

9000,00

BİR YILLIK PEŞİN

08.07.2021

14:00

35

YUKARI MAHALLE 50019SK.N0:8/F

İŞYERİ

------

20M2

10/(ON) YIL

120/ AY

900,00

9000,00

BİR YILLIK PEŞİN

08.07.2021

14:05

36

DEMİRASAF

MAHALLESİ ESKİ SANAYİ GİRİŞİ

İŞYERİ/ KANTAR

------

10M2

10/(ON) YIL

120/ AY

420,00

4200,00

BİR YILLIK PEŞİN

08.07.2021

14:10

37

ÇAĞLAYAN

MAHALLESİ

57801SK.N0:2/2

LOJMAN

------

80M2

10/(ON) YIL

120/ AY

300,00

3000,00 BİR YILLIK PEŞİN

08.07.2021

14:15

38

DEREKÖY MAHALLESİ

53002SK.N0:2/1

LOJMAN

------

80M2

10/(ON) YIL

120/ AY

300,00

3000,00 BİR YILLIK

PEŞİN

08.07.2021

14:20

 

İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

          08.07.2021 tarihinde yapılacak ihaleye katılan istekli olmadığı takdirde  , ikinci ihale  14.07.2021 Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren yapılacaktır. İsteklilerin  13.07.2021 Salı  günü mesai bitimine kadar  ihale ilgili belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

 

         İLAN OLUNUR.

 

Yazdır e-Posta