2022 Mayıs ayı taşınmaz satış ve kira ihalesi

T.C

 BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

            1-a-) Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda bilgileri belirtilen , Kızılçakır  Mahallesinde bulunan 1 Adet taşınmaz ,  Ulupınar Mahallesinde bulunan 2 Adet taşınmaz , Işıklar Mahallesinde bulunan 17 Adet taşınmaz 2886 Sayılı yasanın 45.maddesi gereği ve Şartname dahilinde  ‘’Açık Teklif Usulü’’ile satılacaktır.

               b-) Mülkiyeti Belediyemize ait, ,    Yukarı Mahalle 50003  Sokak No:1’de  adresinde bulunan yaklaşık 18m2 kapalı ve 700m2 açık olmak üzere toplam 718 m2 Anıt alanı  çay bahçesi   niteliğindeki işyeri,  Yukarı Mahalle Şehit Ömer Halis Demir Sokak yürüyüş yolu  üzerindeki adreste bulunan yaklaşık 12m2 kapalı ve 38m2 açık olmak üzere toplam 50 m2 1 adet yürüyüş yolu  çay bahçesi niteliğindeki işyeri, Belediye Encümeninin  12.05.2022 tarih ve 31 nolu kararı gereği 3 (üç) yıllığına, Yukarı Mahalle 50022 Sok.No:17/A adresinde boş bulunan 1 adet  işyeri, Hisarlık Mahallesi 55009 Sok.No:9 adresinde boş bulunan 1 adet işyeri Belediye Meclisinin  04.02.2021 tarih ve 12 Sayılı kararı ile, 2886 Sayılı yasanın 45.maddesi gereği ve Şartname dahilinde  ‘’Açık Teklif Usulü’’ile 10 (On) yıllığına kiraya verilecektir.

            2-İhale 31.05.2022  Salı günü saat 14:00 den itibaren   Bozkır Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Bozkır Belediye Encümeni’nce  yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

     a-) T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)

           b-) Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve  tebligat için adres beyanı.

           c-) Kanuni ikametgâh belgesi.

d-) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerler alınır.

e-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi.

f-) İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ya da benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

            g-) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri.

  1. h)  Bozkır Belediyesinden alınan  borcu yok yazısı ibraz edilmesi.

          ı-) İsteklilerin İhale günü  12:30 ‘a kadar  ihale ilgili belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-Şartname ve ekleri Bozkır Belediye Hizmet Binası – Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

     

           

SIRA

NO

ADRESİ VE YERİ

NİTELİĞİ

ADA

PARSEL

 

TAŞIN

MAZ

İMAR DURUMU/

VE KİRA SÜRESİ

GEÇİCİ

TEMİNATI

BİR YILLIK

MUHAMMEN

BEDELİ

 

( TL )

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

KIZILÇAKIR

MAHALLESİ

BOZKIR

BAHÇE

226/117

3524,86

İMARSIZ

5.300,00

52872,90

31.05.2022

14.00

2

ULUPINAR MAHALLESİ BOZKIR

TARLA

147/155

1239,34

İMARSIZ

2.480,00

24786,80

31.05.2022

14:05

3

ULUPINAR MAHALLESİ BOZKIR

TARLA

146/63

1914,49

İMARSIZ

3.850,00

38289,80

31.05.2022

14:10

4

IŞIKLAR

MAHALLESİ BOZKIR

ARSA

269/1

551,29

     A-2

TAKS=020

KAKS=040

2.800.00

27564,50

31.05.2022

14:15

5

IŞIKLAR MAHALLESİ BOZKIR

ARSA

269/2

543,79

A-2

TAKS=020

KAKS=040

2.750.00

27189,50

31.05.2022

14:20

6

IŞIKLAR

MAHALLESİ BOZKIR

ARSA

269/3

558,80

A-2

TAKS=020

KAKS=040

2.800.00

27940,00

31.05.2022

14:25

7

IŞIKLAR

MAHALLESİ BOZKIR

ARSA

269/4

551,28

A-2

TAKS=020

KAKS=040

2.750.00

27564,00

31.05.2022

14:30

8

IŞIKLAR

MAHALLESİ BOZKIR

ARSA

269/5

551,30

A-2

TAKS=020

KAKS=040

2.750.00

27565,00

31.05.2022

14:35

9

IŞIKLAR

MAHALLESİ BOZKIR

ARSA

269/6

551,28

A-2

TAKS=020

KAKS=040

2.750.00

27564,00

31.05.2022

14:40

10

IŞIKLAR

MAHALLESİ BOZKIR

ARSA

270/1

743,94

A-2

TAKS=020

KAKS=040

3.750,00

37197,00

31.05.2022

14:45

11

IŞIKLAR

MAHALLESİ BOZKIR

ARSA

270/2

772,11

A-2

TAKS=020

KAKS=040

3.900.00

38605,50

31.05.2022

14:50

12

IŞIKLAR

MAHALLESİ BOZKIR

ARSA

270/3

1267,97

A-2

TAKS=020

KAKS=040

6.400.00

63398,50

31.05.2022

14:55

13

IŞIKLAR

MAHALLESİ BOZKIR

ARSA

271/1

555,84

A-2

TAKS=020

KAKS=040

2.800.00

27792,00

31.05.2022

15:00

14

IŞIKLAR

MAHALLESİ BOZKIR

ARSA

271/2

538,41

A-2

TAKS=020

KAKS=040

2.700.00

26920,50

31.05.2022

15:05

15

IŞIKLAR

MAHALLESİ BOZKIR

ARSA

271/3

547,12

A-2

TAKS=020

KAKS=040

2.750.00

27356,00

31.05.2022

15:10

16

IŞIKLAR

MAHALLESİ BOZKIR

ARSA

271/4

547,12

A-2

TAKS=020

KAKS=040

2.750.00

27356,00

31.05.2022

15:15

17

IŞIKLAR

MAHALLESİ BOZKIR

ARSA

271/5

547,12

A-2

TAKS=020

KAKS=040

2.750.00

27356,00

31.05.2022

15:20

18

IŞIKLAR

MAHALLESİ BOZKIR

ARSA

271/6

547,12

A-2

TAKS=020

KAKS=040

2.750.00

27356,00

31.05.2022

15:25

19

IŞIKLAR

MAHALLESİ BOZKIR

ARSA

272/1

501,67

A-2

TAKS=020

KAKS=040

2.600.00

25083,50

31.05.2022

15:30

20

IŞIKLAR

MAHALLESİ BOZKIR

ARSA

272/2

737,34

A-2

TAKS=020

KAKS=040

3.700.00

36867,00

31.05.2022

15:35

21

YUKARI MAHALLE

50003 SOK.NO:1 BOZKIR

ANIT ALANI ÇAY BAHÇESİ

407/1

718M2

3 YIL/36AY

   1.500.00

15.000,00+KDV

BİR YILLIK PEŞİN

31.05.2022

15:40

22

YUKARI MAHALLE   ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR SOK.BOZKIR

YÜRÜYÜŞYOLU

ÇAY BAHÇESİ

-----

50M2

3YIL/36AY

     600,00

6.000,00+KDV BİR YILLIK PEŞİN

31.05.2022

15:45

23

YUKARI MAHALLE  50022 SOK.NO:17/A

BOZKIR

İŞYERİ

412/12

15M2

10 YIL/120 AY

    600,00

6.000,00+KDV BİR YILLIK PEŞİN

31.05.2022

15:50

24

HİSARLIK MAHALLESİ  55009 SOK:NO:9

BOZKIR

İŞYERİ

105/20

24M2

10 YIL/120 AY

    300,00

3000,00+ KDV BİR YILLIK PEŞİN

31.05.2022

15:55

 

 

 

İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

          31.05.2022 tarihinde yapılacak ihaleye katılan istekli olmadığı takdirde , ikinci ihale  09.06.2022 Perşembe günü saat 14.00’den itibaren yapılacaktır. İsteklilerin  09.06.2022 Perşembe günü saat 12:30’a  kadar  ihale ilgili belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

         İLAN OLUNUR.

Yazdır e-Posta