2022 Aralık ayı taşınmaz satış ve kira ihalesi

T.C

 BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

            1-a-) Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda bilgileri belirtilen, Küçükhisarlık Mahallesinde bulunan 1 Adet taşınmaz, Sarıoğlan/Koçaş Mahallesinde bulunan 1 Adet taşınmaz, Ayvalca Mahallesinde bulunan 1 Adet taşınmaz, Armutlu Mahallesinde bulunan 1 adet taşınmaz, Yeniköy Mahallesinde bulunan 1 adet taşınmaz ve Hacılar Mahallesinde bulunan 1 adet taşınmaz 2886 Sayılı yasanın 45.maddesi gereği ve şartname dahilinde  “Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

               b-) Mülkiyeti Belediyemize ait, Hamzalar Mahallesi Hamzalar Caddesi No:76/E adresinde bulunan yaklaşık 50m2 kapalı işyeri, Hamzalar Mahallesi Hamzalar Caddesi No:76 adresinde bulunan yaklaşık 15m2 kapalı işyeri, Harmanpınar Mahallesi 54547 Sokak No:3/A adresinde bulunan yaklaşık 60m2 kapalı işyeri, Hisarlık Mahallesi 55009 Sokak No:17 adresinde bulunan yaklaşık 100m2 kapalı işyeri, Yukarı Mahalle 50021 Sokak No:2F adresinde bulunan yaklaşık 10m2 kapalı işyeri Yukarı Mahalle 50022 Sokak No:17A adresinde bulunan yaklaşık 15m2 kapalı işyeri, Yukarı Mahalle 372 ada, 4 parselde 3667m2 Tarla(Ticaret-Sanayi Tesis Alanında Hazır Beton Tesis Yapma Amaçlı) ve Demirasaf Mahallesi Demirasaf Caddesi No:76/H adresinde bulunan yaklaşık 64m2 kapalı işyeri, Belediye Meclisinin 04.02.2021 tarih ve 12 Sayılı kararı ile, 2886 Sayılı yasanın 45.maddesi gereği ve Şartname dahilinde “Açık Teklif Usulü” ile 10 (On) yıllığına kiraya verilecektir.

            2-İhale 08.12.2022 Perşembe günü saat 14:00 den itibaren Bozkır Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Bozkır Belediye Encümeni’nce yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

      a-) T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)

            b-) Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve tebligat için adres beyanı.

             c-) Kanuni ikametgâh belgesi.

d-) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerler alınır.

e-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi.

f-) İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ya da benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

            g-) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri.

  1.    h)  Bozkır Belediyesinden alınan borcu yok yazısı ibraz edilmesi.

            ı-) İsteklilerin İhale günü saat 12:30 ‘a kadar ihale ilgili belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

           4-Şartname ve ekleri Bozkır Belediye Hizmet Binası – Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

     

           

S.NO

ADRESİ VE YERİ

NİTELİĞİ

ADA

PARSEL

 

TAŞINMAZ

 

İMAR DURUMU/

VE KİRA SÜRESİ

 

 

GEÇİCİ

TEMİNATI

 

BİR YILLIK

MUHAMMEN

BEDELİ

 ( TL )

 

 

İHALE

TARİHİ

 

 

İHALE

SAATİ

1

KÜÇÜKHİSARLIK

MAHALLESİ

BOZKIR

ARSA

183/14

        455,69

İMARSIZ

1.370,00

45.569,00

08.12.2022

14.00

2

SARIOĞLAN/  KOÇAŞ MAHALLESİ BOZKIR

ARSA

183/13

      14562,18

AKARYAKIT-LPG SATIŞ İST=.3941M2

KDKÇA=10621,18M2

70.000,00

2.329.948,80

08.12.2022

14:10

3

AYVALCA MAHALLESİ BOZKIR

TARLA

151/315

     14525,75

    

İMARSIZ

5.670,00

188.834,75

08.12.2022

14:20

4

ARMUTLU

MAHALLESİ BOZKIR

TARLA

       

   361/27

38217,87

İMARSIZ

17.200,00

573.268,05

08.12.2022

14:30

5

YENİKÖY  MAHALLESİ BOZKIR

ARSA

109/4

  201,09

İMARSIZ

  605,00

20.109,00

08.12.2022

14:40

6

HACILAR

MAHALLESİ BOZKIR

ARSA

352/12

1228,98

İMARSIZ

5.535,00

184.347,00

08.12.2022

14:50

7

HAMZALAR MAH. HAMZALAR CAD. NO:76E

İŞYERİ

234/1

50

10YIL/120AY

180,00

6000,00           1YILLIK PEŞİN

08.12.2022

15:00

8

HAMZALARMAH. HAMZALAR CAD. NO:76 BOZKIR

İŞYERİ

234/1

15

10YIL/ 120AY

108,00

3600,00           1YILLIK PEŞİN

08.12.2022

15:10

9

HARMANPINAR

MAH.54547 SK. NO:3A BOZKIR

İŞYERİ

-/7154

        

         60

10YIL/ 120AY

162,00

5400,00           1YILLIK PEŞİN

08.12.2022

15:20

10

HİSARLIK MAH. 55009 SK. NO:17 BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

105/75

        100

10YIL/ 120AY

270,00

9000.00            1 YILLIK PEŞİN

08.12.2022

15:30

11

YUKARI MAH. 50021 SK. NO:2F

BOZKIR

İŞYERİ

412/12

10

10YIL/ 120AY

180,00

6000,00           1YILLIK PEŞİN

08.12.2022

15:40

12

YUKARI MAH. 50022 SK. NO:17A BOZKIR

İŞYERİ

412/12

        

         15

10YIL/ 120AY

180,00

6000,00           1YILLIK PEŞİN

08.12.2022

15:50

13

DEMİRASAF MAH. DEMİRASAF CAD. NO:76H BOZKIR

İŞYERİ

341/13

64

10YIL/ 120AY

720,00

24.000,00           1YILLIK PEŞİN

08.12.2022

16:00

14

YUKARI

MAHALLE KIZILCA MEVKİİ BOZKIR

TARLA

372/4

3667

Sanayi Tesis Alanında Beton Santrali Yapma Amaçlı YENÇOK= SERBEST TAKS=0.50

10YIL/  120AY

21.600,00

720.000,00

2 YILLIK PEŞİN

08.12.2022

16:10

 

         İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

 

       08.12.2022 tarihinde yapılacak ihaleye katılan istekli olmadığı takdirde, ikinci ihale 15.12.2022 Perşembe günü saat 14.00’den itibaren yapılacaktır. İsteklilerin 15.12.2022 Perşembe günü saat 12:30’a kadar, ihale ilgili belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

         İLAN OLUNUR.

Yazdır e-Posta