Meclis Kararları

2022 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 ARALIK II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2021/MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                Karar Tutanak No       :05

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi  :17.05.2021  

KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :           Başkan   :Sadettin SAYGI                                              Üye      : Arif DURNA

 Üye       :Hüseyin ERDEM                                           

   “          :Hasan ÖZCAN

   “          :Hayri AK

   “          :Mustafa ŞAHİN

   “          :Yusuf ER

   “          :L.Emre BAŞAR

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Hasan ÖZKAYA

   “          :Yüksel ÖZ

               “          :Ramazan SAĞLAM

               “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Meltem AYHAN

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Mümine CENGİZ 

                

Başkan : Sayın Üyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 gün ve 868613 sayılı yazısına istinaden, 29 Nisan 2021 günü saat 19:00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 günü saat 05:00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde; ülke genelini kapsayacak şekilde alınan kararlara ek olarak, yerel yönetimlerin meclislerinin de bu süre içerisinde çalışmalarına ara verilmesi uygun görülmüştür. Bu nedenle 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü Mayıs ayı olağan meclis toplantımızı yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz.  Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2021/Mayıs   ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 06.04.2021 gün ve 04 No’lu (Nisan ayı I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Arif DURNA dilekçesi ile, 2021 Mayıs  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi  Arif DURNA’nın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 17.05.2021 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan : Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce, Terör Devleti İsrail her Ramazan-ı Şerif ayında olduğu gibi bu mübarek Ramazan ayında da  Filistin halkına zulmünü artırarak sürdürdü. Şuan da da sürekli hain saldırılarını sürdürüyor. Bu hain saldırıları kınayan bir kararın alınarak gündemimize ilave edilmesini istiyorum.

Belediye Başkanımızca talep edilen İsrail’i kınama kararının gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-TAŞINMAZMAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ(Küçükhisarlık, Sorkun/Güney, Söğüt, Sarıoğlan/Koçaş, Yelbeği,Yeniköy, Kildere, Hacılar, Karacaardıç Mah.)

             Başkan :Sayın Üyeler, 06.04.2021 tarih ve 19 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar, plan bütçe komisyonlarımıza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.      

          İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu kararlarında belirtildiği üzere;

“Mülkiyeti Belediyemize ait Küçükhisarlık, Sorkun/Güney, Söğüt, Sarıoğlan/Koçaş, Yelbeği, Yeniköy Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı 13 adet parselin satışı ile ilgili  29.04.2021-17.05.2021 tarihleri arasında yapılan Tam Kapanma sebebiyle satışı düşünülen arsaların kontrolleri yerinde yapılamadığından bir sonraki meclis toplantısına kadar satış konusunun  ertelenmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.“ denilmektedir.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Küçükhisarlık

Ebesseli

Arsa

184

15

523,92

188

27

1.147,33

188

28

1.219,79

188

29

1.298,63

188

30

1.187,63

Sorkun/Güney

Kel Ali Boğazı

113

23

1.024,04

113

24

997,13

Söğüt

Köyiçi

108

17

533,81

108

16

758,77

108

15

1.398,48

Sarıoğlan/Koçaş

256

10

1.117,87

Yelbeği

148

2

286,97

Yeniköy K

119

1

446,62

Konu meclisimizce görüşüldü. Komisyonlarımızdan geldiği gibi bahsekonu satışların bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenerek tekrar komisyonlarımıza havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilmiş olan 04.05.2021 tarihli müzekkerelerde belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı  Kildere, Hacılar ve Karacaardıç  Mahallesinde bulunan  taşınmaz satışlarının da araştırılmak üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Kildere K

Köyiçi

Arsa

131

22

279,44

Hacılar K

356

1

453,56

Karacaardıç K

216

8

190,05

            2-2020 YILI KESİN HESABININ GÖRÜŞÜLMESİ  :

Başkan :Sayın Üyeler, Belediyemiz 2020 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvellerini karara bağlayacağız. Kesin Hesap Cetvellerini sizlere okuyup gerekli izahat verilecektir. Kesin hesap cetvelleri ile ilgili açıklamalar yapılmış olup, rakamlar aşağıda gösterilmiştir.

A)2020 YILI GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Vergi Gelirleri

1.572.441,50 TL

Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1.494.878,89 TL

Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler

3.901.520,00TL

Diger Gelirler

13.920.679,82 TL

Sermaye Gelirleri

1.116.913,24 TL

2020 YILI GELİRLERİMİZ

22.006.433,45TL

 

             B)2020 YILI GİDER KESİN HESAP CETVELİ

       FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE

GENEL KAMU HİZMETLERİ      

  

4.000.000,58

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.       

648.500,58

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER     

3.821.043,80

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

 

3.050.712,77

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.         

8.694.551,26

 

DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

144.887,37

2020 YILI GİDERLERİMİZ TOPLAMI

 

20.359.696,36

 

       EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE  

PERSONEL GİDERLERİ

2,953.332,96TL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

494.240,47TL

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

16.312.650,93TL

FAİZ GİDERLERİ

241.672,55TL

CARİ TRANSFERLER

184.636,45TL

SERMAYE GİDERLERİ

173.163,00

2020 GİDERLERİMİZ

20.359.696,36TL

       

             Değerli Üyeler, Kesin Hesap üzerinde yukarıda açıklama yapılmıştır. Hesap Cetvelleri üzerinde görüşü olan arkadaşlar görüşlerini belirtebilirler. Üyelerin, Hesap ve Cetveller üzerinde görüşlerinin bulunmadığını beyan etmeleri üzerine ve Hesap üzerindeki görüşmelerin de tamamlanması ile oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda;   2020 Mali Yılı İdari Kesin Hesap Cetvellerinin yukarıda açıklandığı üzere Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ile 5393 sayılı yasanın 18/ b maddesi gereğince oy birliği ile kabulüne karar verildi.

3-BELEDİYEMİZ TAŞ OCAĞININ KAMU YARARINA ÜRETİM YAPTIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ:

Başkan:Sayın Üyeler, Fen İşleri Müdürlüğümüzün müzekkeresinde belirtildiği üzere;42/2007-06 Hammadde Üretim İzin Numaralı Belediyemize ait Taş Ocağında, alt yapı ve üst yapı belediye hizmetlerinde kullanılan kalker hammaddesinin çıkarıldığı sahanın kamu yararına üretim yaptığı hususunun meclisimizce görüşülmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;İlçemiz Yukarı Mahalle Kisse Tepe Mevkiinde bulunan, 42/2007-06 Hammadde Üretim İzin Numaralı Belediyemize ait Taş Ocağında, alt yapı ve üst yapı belediye hizmetlerinde kullanılan kalker hammaddesinin çıkarıldığı sahanın kamu yararına üretim yaptığı ve kamu yararına olduğuna oybirliğiyle karar verildi.

4-İSRAİL’E KINAMA KARARI ALINMASI   :

Başkan: Sayın Üyeler, sözlerime, insanlığın haysiyetini koruma görevini üstlenen mazlum Filistin halkını selamlayarak başlamak istiyorum…

Terör devleti İsrail, Ramazan Şerif'in başlangıcından itibaren düzenlediği hain saldırılar, işgal girişimleri ve zorbalıklarına, çocuk yaşlı veya kadın demeden onlarca masum Filistinliyi şehit ederek devam etmektedir.

Gücü yalnızca masum çocuk ve kadınlara, mazlum Filistin halkına yeten terör devleti İsrail'in zalimlikleri dolayısıyla çok üzgünüz çok öfkeliyiz. Ancak bizleri daha da üzen, İsrail’in döktüğü bunca kana, yaptığı tüm bu saygısızlıklara karşın dünyanın birçok ülkesinden neredeyse hiç ses çıkmamasıdır.

Kıymetli Arkadaşlar;

Kudüs sadece bir şehirden ibaret değildir.

Kudüs, hem Müslümanların hem Hristiyanların hem de Musevilerin kutsal mekanıdır. Dolayısıyla Haremi Şerif’in de yer aldığı Kudüs’ün kutsiyetinin ve tarihi konumunun muhafazası, bizler için hayati bir öneme sahiptir.

İlk kıblemizdir Kudüs,

Bir semboldür, bir imtihandır Kudüs…

Kudüs, onurumuzdur,

Kudüs, ortak davamızdır.

Kudüs, kırmızı çizgimizdir.

Peygamber Efendimizin miraca çıktığı bu kutsal şehri, ilk kıblemizi, Hazreti Ömer’in ve Selahaddin Eyyubi’nin mirasını sahipsiz bırakmayacağız. Mescid-i Aksa’ya, Kudüs’e sahip çıkmak, Filistin halkıyla dayanışmak, bizler için önemli bir vazifedir.

Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğündeki ülkemiz; İsrail'in Filistin'deki kanlı saldırılarının durdurulması ve uluslararası camianın İsrail'e güçlü bir tepki ve caydırıcı bir ders vermesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütmektedir.  

Kıymetli Arkadaşlar;

Kudüs’ü, içinde bulunduğu halden çıkartmak hepimizin boynunun borcudur. Bu vesileyle, Filistin topraklarının işgal edilmesini, Mescid-i Aksa’nın mahremiyetinin ihlalini ve Filistinli kardeşlerimizin haklarının gaspını hiçbir şekilde kabul etmediğimizi beyan ediyor, Filistin halkı özgürleşene kadar, haklı davalarında kararlılıkla Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağımızı ilan ediyoruz…

İsrail zulmü karşısında sadece ve sadece yüreklerindeki imanın gücüyle mücadele eden, inançlarını ve vatanlarını savunurken katledilen bütün şehitlerimize rahmet diliyor, yaralı kardeşlerimize de rabbimden acil şifalar temennisinde bulunuyorum.

Kudüs’ün esenliğe, Filistinli kardeşlerimizin özgürlüğe, Filistin topraklarının bağımsızlığa kavuşacağı günlerin yakın olduğunu ifade ediyor ve dünyanın pek çok yerinde zulüm altındaki tüm mazlumların kurtuluşu için Rabbimize dua ediyorum.

Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğiz…

Belediye Başkanımızca “İsrail’i Kınama” ile ilgili yapılan bu açıklama meclisimizce oy birliği ile onaylandı.

5-DİLEK VE TEMENNİLER  :

Başkan : Sayın Üyeler, 2021 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2021 Haziran ayı olağan meclis toplantımızın 03 Haziran 2021 Perşembe günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Meclis Başkanı                              Katip Üye                                 Katip Üye

            Sadettin SAYGI                       Mustafa ŞAHİN                      Meltem AYHAN 

Yazdır e-Posta