Meclis Kararları

2022 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 ARALIK II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 HAZİRAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2021/HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                Karar Tutanak No       :06

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi  :03.06.2021  

KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :           I.Mec.Başkan V  :Hasan ÖZCAN                                   Başkan  :Sadettin SAYGI

 Üye       :Hüseyin ERDEM                                            Üye       :Meltem AYHAN  

   “          :Hayri AK

   “          :Arif DURNA

   “          :Mustafa ŞAHİN

   “          :Yusuf ER

   “          :L.Emre BAŞAR

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Hasan ÖZKAYA

   “          :Yüksel ÖZ

               “          :Ramazan SAĞLAM

               “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Mümine CENGİZ 

Belediye Başkanı Sadettin SAYGI 03.06.2021 günlü Haziran ayı olağan meclis toplantısına iş yoğunluğu nedeniyle katılamadığından, 5393 sayılı kanunun 19.maddesi gereğince  Meclis I.Başkan Vekili Hasan ÖZCAN meclis toplantısına başkanlık yapacaktır.  

I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, 03.06 2021 Perşembe günü Haziran ayı olağan meclis toplantımızı yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2021/Haziran ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 17.05.2021 gün ve 05 No’lu (Mayıs ayı I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Meltem AYHAN dilekçesi ile, 2021 Haziran  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi  Meltem AYHAN’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 03.06.2021 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

I.Meclis Başkan V.:Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce, Belediye Başkanı tarafından meclise sunulan Meram Belediyesi ile kardeş kent ilişkisi kurulması ile ilgili  yazılı önergenin gündeme ilave edilerek görüşülmesini talep ediyorum.

Konya Meram Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulması konusunun gündeme ilave edilerek görüşülmesi meclisimizce kabul edildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-TAŞINMAZMAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ(Küçükhisarlık, Sorkun/Güney, Söğüt, Sarıoğlan/Koçaş, Yelbeği,Yeniköy, Kildere, Hacılar, Karacaardıç Mah.)

             I.Meclis Başkan :Sayın Üyeler, 17.05.2021 tarih ve 27 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar, plan bütçe komisyonlarımıza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.

     

          İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu kararlarında belirtildiği üzere;

          “Mülkiyeti Belediyemize ait Küçükhisarlık, Sorkun/Güney, Söğüt, Sarıoğlan/Koçaş, Yelbeği, Yeniköy, Kildere ve Karacaardıç Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı 15 adet parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda; Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden, satışlarının yapılması uygun görülmüştür. Hacılar Mahallesi 356 ada 1 parsel ile ilgili yapılan incelemede 02.10.2019 günlü Ekim ayı meclis kararımızda da belirtildiği üzere parsel üzerinde su kuyusunun olduğu görülmüştür. Su kuyusunun mahallenin ortak kullanımında olacağı düşünüldüğünden satışının yapılması komisyonumuzca uygun görülmemiş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.“ denilmektedir.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Küçükhisarlık

Ebesseli

Arsa

184

15

523,92

188

27

1.147,33

188

28

1.219,79

188

29

1.298,63

188

30

1.187,63

Sorkun/Güney

Kel Ali Boğazı

113

23

1.024,04

113

24

997,13

Söğüt

Köyiçi

108

17

533,81

108

16

758,77

108

15

1.398,48

Sarıoğlan/Koçaş

256

10

1.117,87

Yelbeği

148

2

286,97

Yeniköy K

119

1

446,62

Kildere K

131

22

279,44

Hacılar K

356

1

453,56

Karacaardıç K

216

8

190,05

Konu meclisimizce görüşüldü. Kildere Mah.131 ada 22 parsel hakkında Mahalle halkından satışın yapılmaması için yazılı ve sözlü müracaatlar olduğundan bu parselin tekrar araştırılmak üzere komisyonlara sevkine, yukarıda yazılı diğer taşınmaz satışlarının Komisyonlarımızdan geldiği gibi kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilmiş olan 24.05.2021 tarihli müzekkeresinde belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı Sarıoğlan(Koçaş) Mahallesinde bulunan  taşınmaz satışlarının da araştırılmak üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Sarıoğlan/Koçaş M

Köyiçi

Arsa

149

5

400,66

         “            “

149

6

493,02

            2-YUKARI MAH.410 ADA 23-24-25-26-27-28 NOLU PARSELLERDE BULUNAN DÜKKANLARIN ÜZERİNE 1 KAT İLAVE YAPILMASI İLE İLGİLİ TALEBİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün müzekkeresinde belirtildiği üzere;Yukarı Mah.Fevzi Paşa Cad.410 ada 23-24-25-26-27-28 parsellerde bulunan dükkan sahipleri Hasan HINCAL, Muammer GÜVEN, Saffet SAĞLAM ve Ömer YALÇINKAYA tarafından dükkanlarının üzerine 1 kat ilave talepleri bulunmaktadır.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; sözkonusu talebin inceleme ve araştırma yapılması için İmar Komisyonumuza sevkine oybirliğiyle karar verildi.

3-ŞAMARASI MEVKİİ 512 ADA 8 PARSELDE BULUNAN İMAR YOLUNUN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ TALEBİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün müzekkeresinde belirtildiği üzere;Yukarı Mah.Şamarası Mevkii 512 ada 8 parselin sahibi Mevlüt TUNCER tarafından parselinde bulunan imar yolunun kaldırılması talep edilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; sözkonusu talebin inceleme ve araştırma yapılması için İmar Komisyonumuza sevkine oybirliğiyle karar verildi.

4- ŞAMARASI MEVKİİ 512 ADA 13 PARSELDE BULUNAN İMAR YOLUNUN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ TALEBİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün müzekkeresinde belirtildiği üzere;Yukarı Mah.Şamarası Mevkii 512 ada 13 parselin sahibi Cemal BÜYÜK tarafından parselinde bulunan imar yolunun kaldırılması talep edilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; sözkonusu talebin inceleme ve araştırma yapılması için İmar Komisyonumuza sevkine oybirliğiyle karar verildi.

5-DEMİRASAF MAH.295 ADA 43-44-45 NOLU PARSELLERE SOSYAL TESİS YAPILMASI İLE İLGİLİ TALEBİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün müzekkeresinde belirtildiği üzere; Demirasaf Mah.295 ada 43-44-45 parsellerin sahibi Kadir GÜVEN tarafından parsellerinde Sosyal Tesis yapma isteğine yönelik imar planı dışında kalan bu parseller için Konya İl Tarım Müdürlüğüne sorulan görüş üzerine Toprak Koruma Kurulunun ilgi kararı ile Konya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler İdaresinden Bakanlık kamu yararı kararı istendiğinden belediye meclisinde buna yönelik karar istenilmektedir.  

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; sözkonusu talebin inceleme ve araştırma yapılması için İmar Komisyonumuza sevkine oybirliğiyle karar verildi.

6-MERAM BELEDİYESİ İLE KARDEŞ KENT İLİŞKİSİ KURULMASININ GÖRÜŞÜLMESİ:

I.Meclis Başkan V:Sayın Üyeler, Belediyeler arasında işbirliği anlayışının geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının, karşılıklı teknik yardımlaşmanın sağlanması, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilebilmesi bakımından Konya Meram Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasını talep ediyorum.

Konya İli Meram Belediyesi ile kardeş kent ilişkisi kurulması meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Belediyeler arasında maddi-manevi bağlar ile sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi açısından, ayrıca Meram İlçesinin Konya ilçe belediyeleri arasında büyük ve gelişmiş bir ilçe olması da dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/p maddesi çerçevesinde ilgili Belediyenin kardeş belediye olarak ilan edilmesinin uygun olacağına karar verilmiş olup, Konya İli Meram Belediyesi ile Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına ve Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’nın protokol imzalamaya yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

7-DİLEK VE TEMENNİLER  :

I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, 2021 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2021 Temmuz ayı olağan meclis toplantımızın 01 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            I.Meclis BaşkanV.                        Katip Üye                                 Katip Üye

            Hasan ÖZCAN                        Mustafa ŞAHİN                      Meltem AYHAN 

                                                                                                                      (izinli)

Yazdır e-Posta