Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2021/TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                Karar Tutanak No       :07

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi  :01.07.2021  

KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :           I.Mec.Başkan V  :Hasan ÖZCAN                                   Başkan  :Sadettin SAYGI

 Üye       :Hüseyin ERDEM                                            Üye       :Yusuf ER

   “          :Hayri AK                                                           “         :L.Emre BAŞAR

               “          :Arif DURNA

   “          :Mustafa ŞAHİN

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Hasan ÖZKAYA

   “          :Yüksel ÖZ

               “          :Ramazan SAĞLAM

               “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Mümine CENGİZ 

   “          :Meltem AYHAN  

Belediye Başkanı Sadettin SAYGI 01.07.2021 günlü Temmuz ayı olağan meclis toplantısına iş yoğunluğu nedeniyle katılamadığından, 5393 sayılı kanunun 19.maddesi gereğince  Meclis I.Başkan Vekili Hasan ÖZCAN meclis toplantısına başkanlık yapacaktır.  

I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, 01.07.2021 Perşembe günü Temmuz ayı olağan meclis toplantımızı yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2021/Temmuz ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 03.06.2021 gün ve 06 No’lu (Haziran ayı I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Yusuf ER ve L.Emre BAŞAR dilekçesi ile, 2021 Temmuz  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Yusuf ER ve L.Emre BAŞAR’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 01.07.2021 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

I.Meclis Başkan V.:Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce, aşağıda yazılı konuların gündeme ilave edilerek görüşülmesini talep ediyorum.

1-Sarıoğlan/Koçaş Mah.232 ada 1 parselin satışı konusunun 1.madde içerisine ilave edilerek görüşülmesi

2-Otopark yerleşme bölgeleri grubunun belirlenmesi konusunun ise son madde olarak gündeme ilave edilerek görüşülmesi meclisimizce kabul edildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-TAŞINMAZMAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ(Kildere, Sarıoğlan/Koçaş, Karabayır, Mah.)

             I.Meclis Başkan :Sayın Üyeler, 03.06.2021 tarih ve 31 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar, plan bütçe komisyonlarımıza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.

     

          İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu kararlarında belirtildiği üzere;

“Mülkiyeti Belediyemize ait Kildere ve Sarıoğlan/Koçaş Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı 3 adet parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda; Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden, satışlarının yapılması uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Kildere K

Köyiçi

Arsa

131

22

279,44

Sarıoğlan/Koçaş M

149

5

400,66

149

6

493,02

Konu meclisimizce görüşüldü. Kildere Mah.131 ada 22 parselin satışı uygun görülmemiş olup,  Sarıoğlan/Koçaş M 149/5 ve 6 parsellerin satışına izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilmiş olan 09.06.2021 ve 25.06.2021 tarihli müzekkeresinde belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı Karabayır ve Sarıoğlan(Koçaş) Mahallesinde bulunan  taşınmaz satışlarının da araştırılmak üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Karabayır

Yun(Büyükbahçe)

Tarla

129

3

733,38

Sarıoğlan/Koçaş M

Ortaköy

232

1

27.679,08

            2-YUKARI MAH.410 ADA 23-24-25-26-27-28 NOLU PARSELLERDE BULUNAN DÜKKANLARIN ÜZERİNE 1 KAT İLAVE YAPILMASI İLE İLGİLİ TALEBİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, 03.06.2021 tarih ve 32 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar komisyonlarımıza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.

            İmar Komisyonu kararında belirtildiği üzere;

“Yukarı Mah.Fevzi Paşa Cad.410 ada 23-24-25-26-27-28 parsellerde bulunan dükkan sahipleri Hasan HINCAL, Muammer GÜVEN, Saffet SAĞLAM ve Ömer YALÇINKAYA tarafından dükkanlarının üzerine 1 kat ilave talepleri bulunmaktadır.

10.10.1996 Yılı Dükkan Satışına İlişkin İdari Şartnamenin 8.maddesinde “Dükkanlar şu anki mevcut hali ile satılacak, Mimari görünümünün bozulmaması için, alan kişiler ilerde dükkanların üzerlerine çıkmak istemeleri halinde üzerlerine inşaat yapımına izin verilmeyecektir.” denilmektedir. Bu nedenle talebin REDDİNE karar verilmiş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.”denilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; sözkonusu talebin İmar Komisyonundan geldiği gibi REDDİNE oybirliğiyle karar verildi.

3-ŞAMARASI MEVKİİ 512 ADA 8 PARSELDE BULUNAN İMAR YOLUNUN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ TALEBİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, 03.06.2021 tarih ve 33 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar komisyonlarımıza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.

            İmar Komisyonu kararında belirtildiği üzere;

“Yukarı Mah.Şamarası Mevkii 512 ada 8 parselin sahibi Mevlüt TUNCER tarafından parselinde bulunan imar yolunun kaldırılması talep edilmektedir.

Bahsekonu yer imar planında yol olarak geçtiğinden talebin REDDİNE karar verilmiş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; sözkonusu talebin İmar Komisyonundan geldiği gibi REDDİNE oybirliğiyle karar verildi.

4-ŞAMARASI MEVKİİ 512 ADA 13 PARSELDE BULUNAN İMAR YOLUNUN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ TALEBİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, 03.06.2021 tarih ve 34 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar komisyonlarımıza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.

            İmar Komisyonu kararında belirtildiği üzere;

“Yukarı Mah.Şamarası Mevkii 512 ada 13 parselin sahibi Cemal BÜYÜK tarafından parselinde bulunan imar yolunun kaldırılması talep edilmektedir.

Bahsekonu yer imar planında yol olarak geçtiğinden talebin REDDİNE karar verilmiş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; sözkonusu talebin İmar Komisyonundan geldiği gibi REDDİNE oybirliğiyle karar verildi.

5-DEMİRASAF MAH.295 ADA 43-44-45 NOLU PARSELLERE SOSYAL TESİS YAPILMASI İLE İLGİLİ TALEBİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, 03.06.2021 tarih ve 35 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar komisyonlarımıza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarihli müzekkeresinde de belirtildiği üzere;Kadir GÜVEN Demirasaf Mah. 295 ada, 43-44-45 parsellerle ilgili talebini 25.06.2021 kayıt tarihli dilekçesi ile geri çektiğini beyan etmiş olup, dilekçenin İmar Komisyonuna havalesi istenilmektedir.  

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Kadir GÜVEN sözkonusu talebini geri çektiğinden ve imar komisyonumuzun 08.06.2021 tarihinde alınmış olan kararı bulunduğundan,  yeniden komisyona havale edilmeden meclis gündeminden çıkartılmasına oybirliğiyle karar verildi.

6-ZİRAAT BANKASI TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü müzekkeresinde belirtildiği üzere; Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıoğlan Mah.22 ada 9 parselde bulunan Ziraat Bankası ATM Makinesinin bulunduğu alan için Ziraat Bankası Bozkır Şubesi’nin 08.06.2021 günlü yazısında bedelsiz 10 yıllığına tahsis talebi bulunmaktadır.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;Sözkonusu talep kamu yararına olduğundan, meclisimizce uygun görülmüş olup, Sarıoğlan Mah. 22 ada 9 parselde bulunan Ziraat Bankası ATM Makinesinin bulunduğu alanın 01.09.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 10 yıl süre ile bedelsiz olarak 5393 sayılı kanunun 75/d maddesi gereğince T.C.Ziraat Bankası Bozkır Şubesi adına tahsis edilmesine, protokol imzalanması için Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7-AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü müzekkeresinde belirtildiği üzere; Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mah.412 ada 11 parselde bulunan Eski Öğretmenevinin Sosyal Hizmet Merkezi yapımı için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün 17.06.2021gün ve 373331 sayılı yazısı ile tahsis talebi bulunmaktadır.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Sözkonusu talep meclisimizce uygun görülmüş olup, Yukarı Mah.412 ada 11 parselde bulunan Üç Katlı Kargir İşhanı niteliğindeki 2.kat Bağımsız Bölüm No :38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57 nolu tüm bağımsız bölümlerin Sosyal Hizmet Merkezi yapımı için T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına bedelsiz olarak 10 yıl süre ile 5393 sayılı kanunun 75/d maddesi gereğince tahsis yapılmasına, protokol imzalanması için Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

               8-OTOPARK YERLEŞME BÖLGELERİ GRUBUNUN BELİRLENMESİ :

 I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresinde belirtildiği üzere; Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 28.05.2021 tarih ve 26980 sayılı yazısı ve 22.02.2018 gün ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Otopark Yönetmeliği gereğince imar planında otopark olarak yerleri belirlenen alanların grubunun belediye meclisince belirlenmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Otopark Yönetmeliğinin 12.maddesinin (11-a) bendi kapsamında ilçemizde bulunan tüm otopark yerleşme bölgelerinin 5.grup olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

9-DİLEK VE TEMENNİLER  :

I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, 2021 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2021 Ağustos ayı olağan meclis toplantımızın 03 Ağustos 2021 Salı günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            I.Meclis BaşkanV.                        Katip Üye                                 Katip Üye

            Hasan ÖZCAN                        Mustafa ŞAHİN                      Meltem AYHAN 

                                                                                                             

Yazdır e-Posta