Meclis Kararları

2022 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 ARALIK II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2021/AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                Karar Tutanak No       :08

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi  :03.08.2021  

KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :           I.Mec.Başkan V  :Hasan ÖZCAN                                   Başkan     :Sadettin SAYGI

 Üye       : Hayri AK                                                        Üye       :Yüksel ÖZ      

    “          :Ali KOYUNCU                                                 “         :Ramazan SAĞLAM

               “          :Arif DURNA                                                      “         :Hüseyin ERDEM

   “          :Mustafa ŞAHİN

   “          :Hasan ÖZKAYA

   “          :Yüksel ÖZ

               “          : L.Emre BAŞAR

               “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Mümine CENGİZ 

   “          :Meltem AYHAN  

Belediye Başkanı Sadettin SAYGI 03.08.2021 günlü Ağustos ayı olağan meclis toplantısına iş yoğunluğu nedeniyle katılamadığından, 5393 sayılı kanunun 19.maddesi gereğince  Meclis I.Başkan Vekili Hasan ÖZCAN meclis toplantısına başkanlık yapacaktır.  

I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, 03.08.2021 Salı günü Ağustos ayı olağan meclis toplantımızı yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2021/Ağustos ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 01.07.2021 gün ve 07 No’lu (Temmuz ayı I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Yüksel ÖZ, Ramazan SAĞLAM, Hüseyin ERDEM dilekçesi ile, 2021 Ağustos  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Yüksel ÖZ, Ramazan SAĞLAM, Hüseyin ERDEM’in 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 03.08.2021 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-TAŞINMAZMAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ(Sarıoğlan/Koçaş, Karabayır, Kızılçakır, Kınık,Armutlu Mah.)

             I.Meclis Başkan :Sayın Üyeler, 01.07.2021 tarih ve 37 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar, plan bütçe komisyonlarımıza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.

          İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu kararlarında belirtildiği üzere;

“Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıoğlan/Koçaş ve Karabayır Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı 2 adet parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda; Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden, satışlarının yapılması uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Sarıoğlan/Koçaş M

Ortaköy

Tarla

232

1

27.679,08

Karabayır

Yun(Büyükbahçe)

129

3

733,38

Konu meclisimizce görüşüldü. Komisyon kararlarının aynen kabul edilerek, Sarıoğlan/Koçaş M 232/1 ve Karabayır 129/3  nolu parsellerin satışına izin verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. Halil YUVAKTAŞ Sarıoğlan/Koçaş 232/1 parselin satışı ile ilgili RED oyu kullandı.

Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilmiş olan müzekkerelerde belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı Kızılçakır, Kınık ve Armutlu Mahallesinde bulunan  taşınmaz satışlarının da araştırılmak üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Kızılçakır K

Köyiçi

Arsa

202

9

1.832,25

Kınık K

Ilıksu

Kavaklık

134

1

1.324,36

Armutlu K

Köyiçi

Arsa

224

1

178,52

            2-S.S.ÜÇPINAR KASABASI TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİNE YAPILAN TAHSİSİN KALDIRILMASI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:  

            I.Meclis Başkan V:Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün müzekkeresinde belirtildiği üzere; mülkiyeti Belediyemize ait, Üçpınar Mah.101 ada 1 parsel S.S.Üçpınar Kasabası Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Belediye Meclisinin 05.01.2015 gün ve 12 nolu kararı ile 20 yıllığına aylık 10.00.-TL bedelle tahsis yapılmıştır. Bir vatandaşımız tarafından verilen 13.07.2021 günlü dilekçede,  bu parsel üzerinde kiralandığı yıldan beri herhangi bir çalışma yapılmadığı beyan edilmektedir.  

Bahse konu parsel ile ilgili yerinde yapılan kontrolde belediyemiz görevlilerince tanzim edilen tutanakta da herhangi bir faaliyetin olmadığı tespit edilmiştir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda bahse konu tahsisli yerde herhangi bir faaliyet olmadığı görülmüş olup, 05.01.2015 gün ve 12 no’lu meclis kararı ile verilen tahsisin kaldırılmasına, kira bedelinde peşin ödeme bulunması halinde tahsis edilene kira bedellerinin iade edilmesine 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi. 

            3-KIRSAL ALANA GİREN MAHALLELERİN TESPİTİ :

            I.Meclis Başkan V.:Sayın Üyeler, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Ek 3.maddesi (Ek:RG-16.10.2020-7254/10.md.)gereğince “Kırsal Mahalle” olarak belirlenecek olan alanların meclisimizce belirlenerek Büyükşehir Belediye Meclisine onaya sunulması gerekmektedir.

               Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda ilçemiz Akçapınar, Armutlu, Arslantaş, Aydınkışla, Ayvalca, Bağyurdu, Baybağan, Bozdam, Elmaağaç, Hacılar, Hacıyunuslar, Işıklar, Karabayır, Karacaardıç, Karacahisar, Karayahya, Kayacılar, Kayapınar, Kınık, Kızılçakır, Kildere, Kovanlık, Kozağaç, Kuşca, Kuzören, Küçükhisarlık, Pınarcık, Sazlı, Soğucak, Tarlabaşı, Taşbaşı, Tepearası, Tepelice, Ulupınar, Yalnızca, Yazdamı, Yelbeği, Yeniköy, Yolören Mahallelerimizin kırsal alana giren mahalleler olarak tespit edilmesine ve  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Ek 3.maddesi (Ek:RG-16.10.2020-7254/10.md.)gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

4-DEMİRASAF MAH.338 ADA 12 NOLU PARSEL İÇERİSİNDEN GEÇEN 7 METRELİK  İMAR YOLUNUN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ TALEBİN GÖRÜŞÜLMESİ:

I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün müzekkeresinde belirtildiği üzere;Demirasaf Mah.338 ada 12 parselin sahibi Recep DEMİRBAŞ tarafından parselinde bulunan imar yolunun kaldırılması talep edilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; sözkonusu talebin inceleme ve araştırma yapılması için İmar Komisyonumuza sevkine oybirliğiyle karar verildi.

5-DİLEK VE TEMENNİLER  :

I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, 2021 yılı Ağustos ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2021 Eylül ayı olağan meclis toplantımızın 2 Eylül 2021 Perşembe günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            I.Meclis BaşkanV.                        Katip Üye                                 Katip Üye

            Hasan ÖZCAN                        Mustafa ŞAHİN                      Meltem AYHAN 

                                                                                                             

Yazdır e-Posta